h

SP stelt vragen over laatste onveilige balkons

19 juni 2017

SP stelt vragen over laatste onveilige balkons

Foto: Han Dirks

Vorige week is in het Leids Dagblad een artikel gepubliceerd met de titel ‘Laatste onveilige balkons’, waarin wordt aangegeven dat Portaal de balkons van woningen in de Corantijnstraat en Paramaribostraat heeft gestut. In het verleden heeft dezelfde problematiek zich voorgedaan in andere Leidse straten.

Foto: SP

Dat was voor de SP aanleiding om vragen te stellen (‘Risicoflats in Leiden’, vragen aan het college op 15 december 2014, zie dit eerdere artikel.

De meest recente berichtgeving over dit onderwerp vormt voor de Leidse SP-fractie opnieuw aanleiding hierover schriftelijke vragen te stellen.

In de beantwoording op de vragen van de SP fractie uit december 2014 zijn de Corantijnstraat en de Paramaribostraat niet benoemd als straten waarvan de balkons mogelijk gestut zouden moeten worden.

1. Waren deze straten medio december 2014 niet in beeld bij het College? Zo nee, waarom was dit niet het geval?

In de beantwoording op de eerder gestelde vragen geeft het college aan dat de problematiek al sinds 2012 bekend is, waarbij is gestart met een project om de problemen op te lossen. Tevens wordt in de beantwoording aangegeven dat dit project zich in een eindfase bevindt, omdat de problemen bekend en opgelost zijn dan wel op korte termijn nog worden opgelost.

2. Geeft de situatie in de Corantijnstraat en Paramaribostraat aanleiding om dit project te laten herleven? Zo nee, waarom niet?

3. Is het college er heel zeker van dat daadwerkelijk alle balkons met deze problematiek in Leiden zijn aangepakt, of is er reden om aan te nemen dat er zich in de toekomst mogelijk toch nog nieuwe locaties aandienen?

4. Wat kunnen Leidse inwoners doen, wanneer zij twijfelen over de bouwtechnische staat van hun balkon? Kan de gemeente Leiden hierin ondersteunen?

Meer informatie bij raadslid Han Dirks, 06 28738588.

U bent hier