h
22 december 2020

Vragen over onzekere situatie verontreiniging De Bult

Foto: SP

Op Park De Bult kunnen tegenwoordig kinderen spelen en omwonenden hun hond uitlaten. Ook is dit de plek waar wielervereniging Swift traint. Vroeger was de situatie heel anders en werd het terrein gebruikt als vuilstortplaats. Deze is afgedekt en het park is erop gebouwd. Voor de zekerheid pompt de gemeente water weg, zodat er geen verontreinigd water in de wijk ernaast terecht komt. Het college wil hier mee stoppen. Omdat er geen verontreiniging meer zou zijn.

Lees verder
10 december 2020

Referendum ‘Red het Roomburgerpark!’ belangrijk voor alle Leidenaren

Het college van D66, GroenLinks en de PvdA wil een vierde hockeyveld van 6000 m2  plastic aanleggen in het groene Roomburgerpark. Voor dit veld worden 67 bomen gekapt en verdwijnen er duizenden vierkante meters openbaar groen. Het park krijgt hoge hekwerken, lichtmasten en extra geluidsoverlast. Leiden is een van de meest versteende steden en heeft dit groen nodig voor haar inwoners.

Lees verder
17 november 2020

Succes: Er komt een Leids meldpunt voor gedupeerden kinderopvangtoeslag

Foto: SP

De gemeenteraad heeft afgelopen donderdag ingestemd met een voorstel van indiener D66 en mede indiener SP dat er een meldpunt komt voor de gedupeerden van de kinderopvangtoeslag in Leiden. 

Lees verder
16 november 2020

Succes: De Leidse Gemeenteraad spreekt zich uit voor een hoger minimumloon

Foto: SP

Bij de Gemeenteraad van afgelopen donderdag heeft de SP samen met GroenLinks en de Partij voor de Dieren een motie ingediend waarin de Gemeenteraad van Leiden zich uitspreekt voor een verhoging van het minimumloon naar 14 euro per uur. Deze motie heeft het met steun van veel partijen gehaald!

Lees verder
12 oktober 2020

SP steunt referendumverzoek Roomburgerpark

Huisarts Jeroen Birnie heeft een referendum aangevraagd bij de gemeente Leiden voor het behoud van het Roomburgerpark. Voordat het referendum wordt georganiseerd moet er voldoende steun zijn vanuit inwoners. De Leidse SP gaat meehelpen met het ophalen van handtekeningen voor het referendum. Het college van D66, PvdA en GroenLinks wil het Roomburgerpark omvormen tot een wijksportpark en daar een vierde kunstgrashockeyveld aanleggen.

Lees verder
22 september 2020

Zelfbewoningsplicht bij nieuwbouw: Een goed begin

Zoals veel woningzoekenden in Leiden (en elders in het land) weten staat de woningmarkt flink onder druk. Naast enorme wachtlijsten in de sociale huur is er ook voor de mensen die een betaalbare koopwoning zoeken geen doorkomen aan. De gemeente is druk met het verleiden van allerlei ontwikkelaars om woningen bij te bouwen in onze stad, maar dat heeft natuurlijk geen enkele zin als die woningen direct door grote investeerders opgekocht worden en vervolgens duur verhuurd worden aan de 'lucky few' die de exorbitante huur kunnen betalen.

Lees verder
7 september 2020

Twee concrete besparingen voorgesteld vanuit de SP Leiden

Foto: SP Leiden / Foto uit collectie SP Leiden

Deze weken vindt in de gemeenteraad het vervolg op de Algemene Beschouwingen plaats. In juli kondigde de SP Leiden  al aan niet mee te werken aan besparingen op de Leidse inwoners. Besparingen zijn de komende jaren nodig vanwege de coronacrisis en de economische crisis die daarvan het gevolg is.

Lees verder
14 augustus 2020

Een terugblik: De Algemene Beschouwingen van juli

'Momenten van grote crisis zoals nu met het coronavirus kunnen een vernieuwd inzicht geven in wat belangrijk is in onze maatschappij.  Te lang heeft het individualisme de overhand gehad, de zogenaamde keuzevrijheid het gewonnen van solidariteit en is de marktwerking veel te ver doorgeschoten in tal van maatschappelijke sectoren.' Met deze woorden begon Antoine Theeuwen, fractievoorzitter van de SP Leiden, de inbreng van de SP voor de Algemene Beschouwingen.

Lees verder
6 augustus 2020

SP beleid rondom Statushouders succesvol

Foto: SP

Het Leidse project JA Statushouders (JAS) dat is opgezet door voormalig SP-wethouder Roos van Gelderen is geslaagd. Dat blijkt uit een onderzoek van de bureaus Berenschot en Regioplan. Doel van het project is vluchtelingen met een verblijfsstatus (statushouders) eerder het gewone onderwijs in te krijgen en aan een baan te helpen. Van de 202 jonge statushouders die het driejarige traject hebben afgerond is 46 % uitgestroomd naar onderwijs en 31 % vond een baan. Een aantal statushouders is verhuisd.

Lees verder
23 juni 2020

Solidariteit met de Leidse BBB-ers

Foto: SP Leiden / SP Leiden

Op 20 juni was er een solidariteitsbijeenkomst in het kader van Wereldvluchtelingendag in het Van der Werfpark. Daar waren ook een paar mensen bij die vanuit de BBB (Bed, Bad en Broodvoorziening) per 1 mei op straat zijn gezet. Raadslid Ries van Walraven en ex-raadslid Natalie Wanga waren daar ook aanwezig. Er werden toespraken gehouden door ex-BBB-ers en er werden leuzen geroepen.

Lees verder

Pagina's