h

Begroting 2023: Mooie successen voor de SP

12 november 2022

Begroting 2023: Mooie successen voor de SP

Foto: SP

De begroting voor het komende jaar is vaak het belangrijkste debat van het jaar in de Gemeenteraad. De SP heeft niet alle zetels in handen en daarom is er nog steeds te weinig oog voor de mensen die de hulp van Leiden hard nodig hebben. Hoewel de SP een socialere begroting voor 2023 had gezien, is het toch gelukt een aantal belangrijke voorstellen er doorheen te krijgen. Voorstellen die Leiden meer sociaal maken en zorgen voor een meer solidaire stad. Deze voorstellen delen wij hier met trots. De komende weken neemt de SP jullie graag in meer detail mee in de successen. 

Succes 1: Een nieuwe speelplaats op het Trekvaartplein. Dankzij een voorstel van de SP wordt er voor het komende jaar 65.000 euro vrijgemaakt voor speeltoestellen op het Trekvaartplein. In deze buurt is wat de SP betreft te weinig speelruimte en het zou niet moeten uitmaken in welke buurt je opgroeit in Leiden, buiten spelen moet overal leuk worden gemaakt

Succes 2: Meer geld ter voorkoming van dak en thuisloosheid jongeren. Hier wordt dankzij de SP 40.000 euro extra voor uitgetrokken voor het volgende jaar. Van organisaties in de stad heeft de SP gehoord dat er zorgen zijn voor volgend jaar over het gebrek aan personeel dat hierbij kan helpen. Het is belangrijk dat er genoeg mensen zijn die kunnen voorkomen dat jongeren zonder een dak boven hun hoofd komen te zitten.

Succes 3: Meer uitgiftepunten ter voorkoming van menstruatiearmoede. Samen met GroenLinks heeft de SP ervoor gezorgd dat hier 30.000 euro voor wordt vrijgemaakt. Dit gaat naar meer uitgiftepunten van menstruatieproducten voor meisjes en vrouwen die dit niet kunnen betalen. Ook wordt er gezorgd voor een goede verdeling over de stad. Het armoedefonds zal hier voor gaan zorgen. 

Succes 4: Meer geld voor het Maatwerkbudget. Hier wordt komend jaar 100.000 euro extra voor uitgetrokken dankzij de SP en het CDA. Zo gaat er eindelijk weer wat meer geld naar armoedebestrijding na jaren van bezuinigingen. Mensen weten hun weg steeds beter naar de regeling te vinden, dus meer budget is zeker nodig. 

Succes 5: Een Beweegtuin voor ouderen. Door een voorstel van de ChristenUnie en de SP wordt er 125.000 euro uitgetrokken volgend jaar voor een beweegtuin voor ouderen. Het is voor ouderen belangrijk dat zei naar buiten gaan in een plek die fijn en veilig voor ze is. Daarbij is goed bewegen natuurlijk hartstikke gezond, juist ook op oudere leeftijd. Dat is het doel van deze beweegtuin.

Succes 6: Meer geld naar de voedselbank. Dankzij een voorstel van ChristenUnie en de SP wordt er 12.500 euro extra uitgetrokken ter ondersteuning van de Voedselbank. De Voedselbank ziet een grote toename in het aantal klanten, mensen die hulp nodig hebben. Wij moeten dit als gemeente goed ondersteunen.

Succes 7: Meer geld naar Stichting Urgente Noden (SUN). Dankzij een voorstel van de ChristenUnie en de SP wordt ook voor SUN 12.500 euro extra uitgetrokken volgend jaar. SUN is een organisatie die mensen in financiele nood uit de brand helpt. Ook voor deze organisatie wordt het helaas allemaal steeds drukker. Het is fijn dat de gemeente zo een extra steentje bijdraagt.

Succes 8: Een gelijke behandeling voor jongeren in de Bijstand. Dankzij een voorstel van de SP spreekt de Raad zich nu uit tegen de 4 weken verplichte zoektermijn voor groepen jongeren in de bijstand. Deze regeling valt onder de participatiewet en zorgt ervoor dat jongeren tot 27 de eerste maand geen bijstand mogen ontvangen. Een denigrerende en betuttelende regeling. Het is goed dat de Gemeenteraad zich hier middels dit voorstel tegen keert. Het is een stok achter de deur voor het College om te zorgen voor een menswaardige behandeling van jongeren en om te voorkomen dat jongeren dak en thuisloos raken doordat zij een maand geen geld ontvangen. 

Voor meer informatie kunt u altijd terecht bij onze fractie. De contactgegevens zijn hier te vinden op de website.

Voor het volledige verhaal dat wij hebben gedeeld namense de SP bij de begroting kunt u kijken naar de bijlage hieronder.

Antoine Theeuwen (Fractievoorzitter)

Thomas van Halm (Raadslid)

Claudia Berman de Jong (Duo-raadslid)

Stefan Haas (Duo-raadslid)

Ton Rovers (Duo-raadslid)

Sander Sauvé (Duo-raadslid)

Reactie toevoegen

U bent hier