h

Steun vanuit de SP voor theater Ins Blau

15 juli 2022

Steun vanuit de SP voor theater Ins Blau

Theater Ins Blau beleeft heel lastige tijden. De coronacrisis heeft de gehele cultuursector hard geraakt en voor Ins Blau betekende dit ook dat het personeel in dienst bij het Theater niet voldoende kon worden betaald. Dat terwijl juist het personeel zo hard nodig is voor de cultuursector. Een volwaardig loon is voor de SP een absoluut minimum en daarom zijn wij blij dat een motie is aangenomen van de PVDA, SVL, D66, PVVD, Partij Sleutelstad en de SP om vanuit de gemeente een tandje bij te zetten voor in elk geval tijdelijke ondersteuning.

Voor sommige cultuurorganisaties was het de afgelopen jaren al moeilijk om het hoofd boven water te houden, maar door de coronacrisis is hier nog een schepje bovenop gedaan. Gelukkig is er vrij veel financiele steun geweest om de coronacrisis voor cultuur op te vangen, maar voor sommige organisaties, zoals Ins Blau, was dit niet genoeg.

De subsidie vanuit de gemeente naar Ins Blau was al te weinig, waardoor het personeel al lange tijd niet een volwaardig loon krijgt. En dat terwijl het voornemen van de gemeente is om in onder andere deze sector een eerlijk loon te betalen, terecht natuurlijk. Daarnaast is Theater Ins Blau een theater dat ruimte biedt voor kleinschalige producties en de ruimte biedt aan diverse makers en voor een breed publiek. Een verlies van Ins Blau zou heel groot zijn voor de stad. 

Theater Ins Blau luidde een paar weken geleden de noodklok en gaf aan dat het komende jaar waarschijnlijk niet zal worden gehaald als er niet accuut financiele hulp komt. Die boodschap kwam hard aan maar gelukkig is er vanuit de Raad een meerderheid gevormd om Theater Ins Blau nu acuut financieel te helpen. De motie die was voorgesteld door de PVDA ondertekend door de SP heeft het gelukkig gehaald

SP Raadslid Thomas van Halm: De problemen op de lange termijn zijn er daarmee nog steeds, maar de SP is blij dat Ins Blau hiermee wat financiele ademruimte heeft gekregen, nu is het nog wel zoeken naar een structurele oplossing.  

 

Reactie toevoegen

U bent hier