h
22 juni 2017

Extra bedrag voor beschermen bomen

Foto: SP

In 2016 heeft de raad de bomenverordening veranderd en is hiermee op diverse punten verbeterd. Hierin is de Groene Kaart vastgesteld. De Groene Kaart is een overzicht van bomen in Leiden die de status beschermd hebben. Voorbeelden hiervan zijn bomen die erg oud zijn en zelfs tot monumentale bomen verklaard zijn. In de praktijk blijken de criteria die gehanteerd worden om bomen de status beschermd te geven onvoldoende, ook blijken niet alle gegevens van de bomen te kloppen. Reden voor het college om op 15 juni aan de raad een extra bedrag van 237.000 euro te vragen voor nader onderzoek en om de bomen te inventariseren.

Lees verder
20 juni 2017

Thema-avond over integratie 26 mei

SP-raadslid Ries van Walraven heeft op 26 mei jl. bezoekers van deze avond meegenomen in de wereld van integratie en inburgeringsexamens. Zij is docent Nederlands als tweede taal en weet als geen ander waarmee mensen die naar Nederland komen geconfronteerd worden.

Lees verder
19 juni 2017

SP kritisch over bouwplan Ananasweg

Op de hoek van de Lammenschans- en Ananasweg wil ontwikkelaar De Raad een omvangrijk bouwplan realiseren met 400 woningen, ter vervanging van eerdere plannen voor deze locatie. De gemeenteraad heeft op donderdag 15 juni jl. gesproken over dit aangepaste plan waarbij vooral aandacht was voor de gevolgen van dit bouwplan voor omwonenden en het type woningen dat gebouwd zou moeten worden.

Lees verder
19 juni 2017

SP stelt vragen over laatste onveilige balkons

Foto: Han Dirks

Vorige week is in het Leids Dagblad een artikel gepubliceerd met de titel ‘Laatste onveilige balkons’, waarin wordt aangegeven dat Portaal de balkons van woningen in de Corantijnstraat en Paramaribostraat heeft gestut. In het verleden heeft dezelfde problematiek zich voorgedaan in andere Leidse straten.

Lees verder
17 juni 2017

SP stelt vragen over praktijk-verkeersexamen basisscholen

"Tijdens het Veilig Verkeer Nederland (VVN praktisch Verkeersexamen) wordt getoetst of de leerlingen de opgedane verkeerskennis goed kunnen toepassen in het echte verkeer." Over de uitvoering van dit praktijkexamen heeft de SP vragen aan het College van B&W gesteld.

Lees verder
15 juni 2017

SP: “De menselijke maat werkt!”

Het is weer tijd voor de algemene beschouwingen, de laatste keer van deze college-periode. De SP ziet daarbij veel van de doelen die we in het verkiezingsprogramma hebben gesteld gerealiseerd worden. Ook de manier waarop er gewerkt wordt, past bij de manier die de SP voorstaat. SP-fractievoorzitter Julian van der Kraats: “We hebben de afgelopen jaren veel zien veranderen. Eén van de belangrijkste is zaken inrichten volgens de menselijke maat. Kleinschalig, met weinig bureaucratie. Dat werkt, dus daar willen we mee doorgaan”.Lees verder
5 juni 2017

Korte Vlietpark bijna werkelijkheid!

Foto: SP

De Leidse SP streefde er sinds 2009 naar. Toentertijd werd er een motie ingediend door voormalig SP-raadslid Louk Rademaker. En
het was ook een van de doelen in het verkiezingsprogramma van 2014: een nieuw stadspark bij de Korte Vliet. En nu is het bijna zover! Naast de SP hebben GroenLinks, het CDA en D66 zich hard gemaakt voor het versterken van de groenstrook langs de Korte Vliet en er een echt park voor de bewoners van Leiden Zuidwest van te maken.

Lees verder
1 juni 2017

SP: Verkamering woonhuizen slecht voor Leiden

Foto: Han Dirks

Verkamering houdt in dat de eigenaar van een woonhuis of een ander pand toestemming krijgt om hierin meerdere kamers te maken, zodat deze afzonderlijk verhuurd kunnen worden. Al sinds 2011 is de Leidse gemeenteraad verdeeld over de wenselijkheid hiervan. Sinds die tijd zijn de voorwaarden voor een vergunning om verkamering mogelijk te maken sterk versoepeld tegen de wens van de SP in.

Lees verder
29 mei 2017

SP-wethouder Van Gelderen: 'Beschermd wonen kan anders'

Foto: SP

Beschermd Wonen (verblijven in een 24 uurs-instelling voor mensen die niet zelfstandig kunnen wonen) wordt anders. In deze tijd vinden wij dat het beter voor mensen is om zelfstandig te wonen. Helaas zijn er mensen die dat om uiteenlopende redenen niet kunnen. Maar is er is wel een tussenvorm mogelijk: wonen met meer of minder intensieve begeleiding. Roos van Gelderen nodigt daarom zorgorganisaties uit om met voorstellen te komen voor innovatie (vernieuwing) van deze vorm van zorg.

Lees verder
26 mei 2017

Ramadan Mubarek!

Foto: SP

Vrijdag 26 mei/zaterdag 27 mei a.s. begint Ramadan, de heiligste maand voor moslims wereldwijd. Het is een jaarlijkse terugkerende vastenmaand. Niet alleen wat eten betreft maar ook van drinken. Ook onthoudt men zich van geslachtsgemeenschap en negatieve gevoelens zoals boosheid en wraak. Afhankelijk van welk land, gemeenschap en Islamstroming, wordt dit vasten en onthouding van zonsopgang tot zonsondergang gedaan of houdt men vaste tijden aan. Maar wat heeft de SP Leiden er mee te maken? En wat kunnen we als niet-moslims van leren?

Lees verder

Pagina's