h

SP vraagt aandacht voor uitgebuite en geïntimideerde barista's in Leiden

11 augustus 2023

SP vraagt aandacht voor uitgebuite en geïntimideerde barista's in Leiden

In het Leidsch Dagblad van 10 augustus leest de SP een stuk over uitbuiting van medewerkers door een horeca ondernemer met meerdere vestigingen, waaronder één in Leiden. Medewerkers van deze koffie-zaak zeggen dat zij 10 uur moeten werken op een dag en daarvan maar 8 uur uitbetaald krijgen. De eigenaar vindt dat het schoonmaken van de zaak in de eigen tijd van de medewerkers moet. Belachelijk. Zij mogen geen pauze nemen, maar deze wordt wel afgetrokken van hun gewerkte uren. Zij moeten verplicht voor hun eerste werkdag een (niet-officiële) cursus volgen en de kosten van €290 hiervan zelf betalen.

De medewerkers hebben de hulp ingeschakeld van vakbond Horeca United om op te komen voor hun rechten. Gezamenlijk hebben zij actie gevoerd tegen de uitbuiting. Dat leidde er toe dat de ondernemer met intimidatie te werk is gegaan, door flyers te verspreiden rond de woonplaats van de medewerker, met foto, naam en adres erbij en teksten als “bereid om allerlei soorten werk te doen”,  en “niet bang was om mijn handen vies te maken”. De SP keurt deze walgelijke intimidatie van de ondernemer ten strengste af. Een werkomgeving moet veilig zijn. Een werkgever mag niet intimideren. De Haagse Stadspartij heeft samen met de SP Den Haag vragen gesteld aan het college in Den Haag. De SP Leiden heeft onderstaande vragen gesteld aan het college in Leiden. Om opheldering te krijgen en op te treden tegen ondernemers die hun personeel intimideren.

De SP komt altijd op voor onrecht en vecht daarom voor een veilige werkomgeving. Daarom heeft ons duo-raadslid Stefan Haas, in samenwerking met Raadslid Thomas van Halm, hier via vragen aan het College aandacht voor gevraagd. 

Op grond van artikel 45 van het Reglement van Orde stelt het lid Van Halm (SP) het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leiden de volgende vragen:

  1. Heeft het college kennis genomen van het meegestuurde artikel? Kan zij op de situatie reageren?
  1. Kan het college aangeven of er cijfers zijn over uitbuiting in de Leidse horecasector? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waar kunnen we die terugvinden?
  2. Waar kunnen medewerkers die door hun werkgever uitgebuit worden terecht? Vindt het college dit voldoende, of ziet zij mogelijkheden tot verbetering voor het gelijkwaardig maken van de verhouding tussen werknemer en werkgever?
  3. Kan het college aangeven of de flyerende vakbondsleden welkom zijn te flyeren voor de betreffende zaak in Leiden? Zo nee, waarom niet?
  4. Wordt er in Leiden gehandhaafd en gecontroleerd op mogelijke uitbuiting van medewerkers? Wordt bijvoorbeeld gekeken of medewerkers wel in dienst zijn, en of zij niet illegaal in dienst zijn?
  5. Is het college bereid om te onderzoeken of er sprake is van uitbuiting van medewerkers bij de betreffende horecazaak en de Raad te informeren over de voortgang en de resultaten?
  6. Mocht er sprake zijn van uitbuiting van medewerkers, maakt het College hiervan melding bij de arbeidsinspectie?
  7. Als reactie op de flyeractie heeft de eigenaar volgens het artikel posters gemaakt om één van de ex-medewerkers te intimideren en deze ook daadwerkelijk in haar eigen straat verspreidt. Is het college het met de SP eens dat dit soort walgelijke praktijken niet in Leiden thuishoren?

Reactie toevoegen

U bent hier