h

Succes: Een onvoorwaardelijk inkomen voor dakloze jongeren

16 februari 2024

Succes: Een onvoorwaardelijk inkomen voor dakloze jongeren

De gemeente Leiden moet aan de slag gaan met een plan voor een onvoorwaardelijk inkomen voor dak-en thuisloze jongeren in Leiden. Ons voorstel dat wij samen met GroenLinks en Partij Sleutelstad hebben ingediend, werd tot onze blijdschap breed aangenomen. Alleen de VVD stemde tegen.

Bij het nieuwe armoedebeleid dienden wij deze motie in om aan de slag te gaan met een onvoorwaardelijk inkomen voor dak- en thuisloze jongeren in Leiden. Dit kan worden gezien als een vorm van een basisinkomen, maar dan wel gericht op een specifieke groep mensen. Leiden zou daarmee niet de eerste stad zijn die dit doet: Amersfoort, Groningen, Eindhoven en Rijnstreek gingen Leiden al voor. De SP wilt eigenlijk hetzelfde in Leiden. 

 

Door middel van een 'Pilot' zouden een aantal Dak-en thuisloze jongeren een jaar lang een inkomen krijgen van 1150 euro per maand. Los van een aantal gesprekken en soms even laten weten hoe het gaat, hoeven de jongeren hier niets voor te doen. Dit is ontzettend belangrijk omdat juist de groep jongeren van 18 tot en met 21 slechts recht hebben op een zeer laag inkomen vanuit de bijstand van ongeveer 250 euro per maand. 

 

Met een inkomen dat zo laag is, is het vrijwel onmogelijk om perspectief te krijgen en iets op te bouwen. Als jonge dakloze ben je kwetsbaar en krijg je te maken met veel risico's die ervoor kunnen zorgen dat je niet een rustig leven kunt opbouwen. Deze jongeren moeten worden geholpen. Het bieden van perspectief is van levensbelang, en met het garanderen van een vast inkomen van een jaar kunnen we echt veel jongeren helpen.

 

SP-Raadslid Thomas van Halm: Wat ons betreft krijgen alle Dak-en thuisloze jongeren op termijn zo'n gegarandeerd inkomen in Leiden. Dat kan nog even duren maar daar gaan wij ons de komende jaren voor blijven inzetten! Ook houden wij de wethouder natuurlijk scherp op dit plan en hopen we op een snelle en ambitieuze start hiermee!  Er komt ook een evaluatie maar wij weten nu al dat dit een succes gaat worden. Het werken vanuit vertrouwen, solidariteit en begrip werkt altijd en heeft altijd positieve effecten. En voor de mensen die daar niet in geloven: kijk simpelweg naar de eerste resultaten in andere steden, stuk voor stuk zijn die positief. 

 

Reactie toevoegen

U bent hier