h
17 oktober 2019

135 miljoen voor Leidse Ring Noord is te duur

De SP trekt de steun voor het Ringweg Noord project in. Tijdens een presentatie in de commissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid van 10 oktober, bleek dat de totale kosten met ruim 30 miljoen zijn gestegen sinds 2016. In 2016 was het kostenplaatje voor de Ringweg nog 102,6 miljoen, bovendien bleek uit de presentatie dat 45 miljoen van het totaalbedrag bestemd zijn voor de twee tracé gedeelten die op het grondgebied van Leiderdorp liggen.

Lees verder
13 oktober 2019

Leiden bezuinigt: minima en zieken zijn het slachtoffer

De bezuinigingen van het college van D66, Groen Links en PvdA op de minima en zorgbehoevenden raken de Leidenaren ongenadig hard. Ries van Walraven, woordvoerder Zorg & Welzijn: "Dit college geeft liever geld uit aan asfalt dan aan mensen. Met deze voorstellen worden alle Leidenaren gepakt die arm en/of langdurig ziek zijn. Maar dit gaat niet werken, uiteindelijk zal dit tot meer kosten voor de samenleving leiden"

Lees verder
15 september 2019

SP Leiden boos over nieuwe bezuiniging voor de minima

De SP Leiden heeft met veel ongenoegen kennis genomen van de stukken die een voorstel doen om de vergoeding op de Collectieve Zorgverzekering Minima (CSM) te verlagen. Na het wegbezuinigen van de Declaratieregeling (circa 1,2 miljoen) is deze bezuiniging van 954.000 euro op jaarbasis opnieuw een flinke klap voor de Leidenaren die het minder breed hebben.

Lees verder
1 juli 2019

Het minimabeleid verder zonder declaratieregeling

Vanaf vandaag is het niet meer mogelijk om aanspraak te doen op de declaratieregeling van de gemeente Leiden. Deze komt te vervallen waardoor een budget voor basisvoorzieningen zoals bijvoorbeeld internet, telefoon of een reisabbonement niet meer vanzelfsprekend is voor Leidenaren met een kleinere beurs. 

Lees verder
27 juni 2019

Aanbestedingen bij jeugd, zorg en welzijn: de boel opschudden?

Foto: SP

"Aanbestedingen zijn hét middel om welzijnsorganisaties te dwingen beter samen te werken en efficiënter te werken. Het is belangrijk dat de boel opgeschud wordt." Dat zei de wethouder van Gezondheid,  Jeugdzorg & Welzijn, Marleen Damen (PvdA). Tijdens de commissievergadering van Onderwijs en Samenleving over de jaarstukken uitte de SP kritiek op de aanbestedingen in het sociaal domein. En dit kreeg de SP als antwoord.

Lees verder
26 juni 2019

Thema-avond met Leidse SP-fractie over Jeugd, Zorg & Welzijn

Foto: SP

Op vrijdag 28 juni 2019 organiseert de Leidse SP een thema-avond met raadslid Ries van Walraven.
Zij zal vertellen over haar werk als gemeenteraadslid en ingaan op de politieke ontwikkelingen op het gebied van Jeugd, Zorg en Welzijn. Het Leidse college van D66, GroenLinks en PvdA wil op deze terreinen de dienstverlening gaan aanbesteden. De SP is fel tegenstander van aanbesteden en marktwerking. Reden genoeg om het te hebben over de alternatieven van de SP!

Lees verder
21 juni 2019

De SP Leiden bij Algemene Beschouwingen: 'Geen marktwerking in het sociaal domein!'

Onderstaande tekst werd uitgesproken door Antoine Theeuwen, SP-fractievoorzitter, bij de Algemene Beschouwingen van de Leidse gemeenteraad van 20 juni 2019.

Lees verder
6 juni 2019

BOEKPRESENTATIE AFDELINGSGESCHIEDENIS SP LEIDEN MET JAN MARIJNISSEN

Op zaterdag 8 juni wordt het boek ‘In Leiden moet het anders. Geschiedenis
van een SP-afdeling, 1970-1982’ van historicus Bart van der Steen
gepresenteerd. Het boek bevat het verhaal over de geschiedenis van de Leidse
SP tussen 1970 en 1982. Het eerste exemplaar zal worden overhandigd aan Jan
Marijnissen, voormalig fractievoorzitter van de SP in de Tweede Kamer. De
bijeenkomst vindt vanaf 15.30 uur plaats in Koetshuis de Burcht te Leiden.

Lees verder
30 mei 2019

4022 handtekeningen: duidelijk signaal voor een democratischer woonbeleid

Foto: LEAD

Het referendumverzoek over de kwestie LEAD, de extreme hoogbouwplannen op het KPN/Monuta-terrein aan de Willem de Zwijgerlaan heeft ruim 4000 steunbetuigingen gekregen. Helaas te weinig voor het referendum om doorgang te vinden, maar genoeg om te laten zien dat de discussie rondom deze bouwplannen breder is dan ontevreden buurtbewoners.

Lees verder
23 mei 2019

SP Leiden solidair met patiënten Amsterdam

Foto: SP Leiden

Maandag voerde de SP actie bij Achmea Leiden wegens het sluiten van het Slotervaartziekenhuis in Amsterdam. De directie kreeg een zwartboek aangeboden met verhalen van patiënten over lange wachtlijsten die zijn ontstaan omdat er een heel ziekenhuis weg is.

Lees verder

Pagina's