h

Succes: Meer aandacht voor ondernemingen in wijkwinkelcentra

12 mei 2023

Succes: Meer aandacht voor ondernemingen in wijkwinkelcentra

Foto: SP

Veel MKB’ers hebben het in de coronatijd zwaar gehad in Leiden en hebben het nu nog steeds zwaar. Niet voor niets kwam deze week in het nieuws dat nog tienduizenden MKB’ers in het nauw zitten met hun schulden. Zij hebben veel moeite om rond te komen. 

Het College kwam om deze reden al met een actieplan voor de binnenstad. Maar wat voor de SP pijnlijk was om te zien is dat de ondernemingen in de wijken hierin het nakijken hadden. Alle punten van het actieplan hadden betrekking op de ondernemers voor de binnenstad maar slechts enkele punten waren daarin ook bedoeld voor de wijken. Dat vonden wij zeer onterecht en de wereld op zijn kop. De ondernemers in alle andere wijken van Leiden hebben het financieel minstens even lastig als de ondernemers in de binnenstad.

Voor Stefan Haas en Thomas van Halm was dit reden om in de pen te klimmen en met ondernemers in de wijken te praten over de problematiek waar zij tegenaan lopen en om te kijken hoe deze ongelijkheid in aandacht vanuit de gemeente recht kan worden gezet. Zo kwam de SP met deze motie die wij samen met Partij Sleutelstad hebben ingediend. (zie bijlage)

Gisteren is dit voorstel unaniem door de Raad aangenomen. En dat is goed nieuws want dit gaat het volgende betekenen voor de komende tijd:

Er komt een actieplan (de Wethouder interpreteerde dit als een inventarisatie) om het ondernemen in andere wijken an de binnenstad te ondersteunen en versterken

Voor het opstellen hiervan wordt expliciet gesproken met ondernemers of een vertegenwoordiging hiervan 

én de Raad wordt voor de begroting dit najaar geinformeerd over deze inventarisatie en de mogelijke vervolgstappen. 

Dan zal ook gekeken worden waar het geld gevonden kan worden om dit plan werkelijkheid te laten worden. Wat de SP betreft een goed begin.

 

 

Reactie toevoegen

U bent hier