h
30 maart 2021

Vragen over ecologisch drama in het Van der Werfpark

Foto: SP

In het Leidsch Dagblad van 21 maart 2021 was aandacht voor het onderhoud in het Van der Werfpark. Bij het onderhoud was de klimop van de bomen verwijderd. Dit was niet de bedoeling.

Lees verder
18 maart 2021

Roomburgerpark blijft groen, mede dankzij de SP

Foto: Gregory Byshenk

Leiden heeft in grote meerderheid tegen het herinrichtingsplan Roomburgerpark gestemd. De Leidse SP feliciteert alle inwoners van Leiden met deze mooie uitslag! Dat betekent dat het park blijft zoals het is, met het groen en niet te vergeten de prachtige speeltuin. Op 17 maart 2021 konden de Leidenaren, gelijktijdig met de Tweede Kamerverkiezingen, in een referendum stemmen over de plannen van D66-wethouder Dirkse om een vierde kunstgras hockeyveld aan te leggen ten koste van het groen. De SP heeft, samen met o.a. de Partij voor de Dieren, Partij Sleutelstad, de stichting Vrienden van het Roomburgerpark en diverse milieuorganisaties hard gestreden tegen deze plannen.

Lees verder
15 maart 2021

Over de Rooie - maart

Beste afdelingsgenoot, je hebt vast wel de afgelopen maanden gemerkt dat de tribunes via de post zijn gestuurd. Dat heeft helaas wel het nadeel dat we de Over de Rooie daardoor niet meer met de Tribunes mee kunnen sturen. Toch houden we je natuurlijk ook graag op de hoogte van waar de afdeling mee bezig is. Daarom hebben we er deze maand voor gekozen om de Over de Rooie digitaal uit te brengen. Je vindt hem in de bijlage van deze mail.

Lees verder
11 maart 2021

Succes! De oude Kooi voor de eeuwigheid behouden

Foto: SP

Woningbouwvereniging De Sleutels is bezig met het grootschalig opknappen van woningen uit de centrale blokken van de oude Kooi. Dit na jarenlange inzet van bewoners en bewonerscommissie, samen met de SP wat uiteindelijk heeft geleid tot een monumentenstatus. Op vrijdag 5 maart jl. zijn twee gedenkstenen onthuld die stilstaan bij de opknapbeurt van deze woningen. De strijd voor het behoud van de centrale blokken in de oude Kooi laat zien waartoe een standvastige groep bewoners, met steun van de SP en andere partijen toe kan leiden: behoud van deze bijzondere en betaalbare woningen voor de eeuwigheid!

Lees verder
8 maart 2021

Stem tegen de herinrichting van het Roomburgerpark!

Foto: Gregory Byshenk

Op 15, 16 en 17 maart wordt er gelijktijdig met de Tweede Kamerverkiezingen een referendum gehouden over het Roomburgerpark. De SP steunt het referendum.

Lees verder
27 februari 2021

Groen en duurzaamheid in Leiden, hoe staat het er voor?

Foto: SP Leiden / Foto uit collectie SP Leiden

De huidige raadsperiode begon maart 2018. Na de landelijke verkiezingen van dit jaar, vinden in 2022 de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Nu we drie jaar bezig zijn met deze raadsperiode, is het een mooi moment om terug te kijken. Wat vindt de SP Leiden van het duurzaamheidsbeleid dat het huidige college van D66, GroenLinks en PvdA heeft gevoerd? Woordvoerder Sander Sauvé blikt terug én kijkt vooruit.

Lees verder
24 februari 2021

Succes: SP moties aangenomen om het armoedebeleid toegankelijker te maken

Vorige week zijn er in de Gemeenteraad twee moties aangenomen van de SP om de barriéres voor de toegang tot het Maatwerkbudget als onderdeel van het armoedebeleid te verkleinen. Alle partijen behalve de VVD steunden ons voorstel.

Lees verder
13 februari 2021

Aanbesteding Leidse cultuursector moet van tafel

De Leidse SP-fractie is geschokt door het bericht dat het college van D66, GroenLinks en PvdA voornemens is aan te besteden in de Leidse cultuursector. Dat gaat ten koste laagdrempelige en voor iedereen toegankelijke voorzieningen zoals de bibliotheek, cultuureducatie en muziek. De SP werkt samen met het CDA aan een voorstel dat het college oproept de voorgenomen aanbesteding in ieder geval uit te stellen tot na de corona-maatregelen, alternatieven voor de aanbesteding uit te werken en tot die tijd geen onomkeerbare stappen te zetten als het gaat om de Leidse cultuur. De SP opent vanaf heden een meldpunt, voor mensen die willen meedenken over de toekomst van de Leidse cultuursector.

Lees verder
13 februari 2021

Stop de bezuiniging op DZB Leiden

De SP is het roerig oneens met de plannen van College om de Leidse sociale werkvoorziening DZB af te bouwen en op termijn 4 miljoen euro te bezuinigen. De gemeente Leiden krijgt te weinig middelen van het Rijk, maar dat betekent wat de SP betreft zeker niet dat dit tekort ook gedicht moet worden door een organisatie die zo ontzettend belangrijk is voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Lees verder
11 februari 2021

SP dient voorstellen in om het maatwerkbudget in Leiden toegankelijker te maken

Foto: SP Leiden

vorige week heeft ons Raadslid Thomas van Halm in de commissie twee voorstellen ingediend om het maatwerkbudget, dat tot nu toe totaal niet van de grond komt, beter beschikbaar en bereikbaar te maken. Het declaratiebugdet dat goed functioneerde was afgeschaft en daar kwam het maatwerkbudget voor in de plaats. 

Lees verder

Pagina's