h
1 juni 2018

SP Leiden op de bres voor Afghanen

Foto: SP

In het weekend van 25-27 mei zijn er door het hele land acties georganiseerd tegen het terugsturen van Afghanen naar hun land. Ook de SP deed hieraan mee.

Lees verder
31 mei 2018

SP Leiden kiest nieuw bestuur

Gisteren hebben de leden van de SP Leiden een nieuw afdelingsbestuur gekozen. Het nieuwe bestuur bestaat uit 8 mensen, die vol energie en enthousiasme leiding willen geven aan alle activiteiten binnen de afdeling. Nieuw gekozen voorzitter Han Dirks: ’De Leidse SP bestaat uit
bijzondere mensen die op heel veel manieren bouwen aan een samenleving waarin solidariteit, gelijkwaardigheid en menselijke waardigheid voorop staan. Dat doen we niet alleen in de gemeenteraad, maar ook daarbuiten.’

Lees verder
30 mei 2018

Opening tentoonstelling 'Konbaka'

Foto: Ruben Verhasselt / eigen foto

Op vrijdag 1 juni wordt om 20.00 uur in partijpand De SPeer de tentoonstelling Konbaka  geopend. Met werk van Albert Roessingh, Rinaldo Klas en Kenneth Flijders. De zaal gaat open om 19.45 uur. Aansluitend op het korte programma vindt het politieke café van SP Leiden plaats.

Lees verder
23 mei 2018

"Laat je vooral raken door mensen!" Mooi afscheid van Roos van Gelderen

Foto: SP

Gisteren nam wethouder Roos van Gelderen afscheid van de gemeenteraad, samen met wethouder Robert Strijk (D66) en Paul Laudy (VVD). Het was een prachtige bijeenkomst. De burgemeester sprak als eerste.

Lees verder
15 mei 2018

Wethouder Roos van Gelderen dient ontslag in, maar is trots op project Tijdelijke Huisvesting

Foto: SP

Roos van Gelderen heeft vandaag haar ontslag ingediend. De reden hiervoor is het resultaat van het onderzoek naar een grote financiële overschrijding bij een project onder haar verantwoordelijkheid. 

Lees verder
8 mei 2018

Werkbezoek bij Schuldhulpmaatje en De Bakkerij

Deze week was raadslid Thomas van Halm op bezoek bij twee instellingen die opkomen voor de Leidenaren die hulp nodig hebben: Stichting Schuldhulpmaatje en Diaconaal centrum de Bakkerij.

Lees verder
25 april 2018

Witte woede

Foto: SP

Verpleegkundigen van universitair medische centra (UMC) zijn het zat, al jaren wordt er meer van hun verwacht en neemt de arbeidsdruk toe maar hun salaris en arbeidsvoorwaarden blijven daar dramatisch bij achter. Bij de aanstaande CAO-onderhandelingen dreigt het op een conflict uit te lopen met de directie van De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra, die niet tegemoet wil komen aan de eisen voor meer salaris en betere werkomstandigheden.

Lees verder
18 april 2018

Debat met Roos van Gelderen

Foto: SP

Donderdag 12 april was er een interpellatiedebat door de nieuwe gemeenteraad met het oude college. Het ging over een grote kostenoverschrijding van 1,2 miljoen euro bij het project Tijdelijke Woningen voor statushouders en bijzondere doelgroepen (ex-daklozen).

Lees verder
21 maart 2018

Leiden gaat voor nascheiding afval en preventie

Foto: SP

Op 15 maart heeft de gemeenteraad ingestemd met het nieuwe afvalbeleid, ofwel Afvalbeleidskader 2018-2022. Het komt er op neer dat Leiden zich gaat richten op nascheiding van het restafval: plastic, metaal en drankverpakkingen (de zogeheten PMD) en zoveel mogelijk
stimuleert om papier, glas, klein chemisch afval en kleding bij de
bron te scheiden. Bij de laagbouw blijft groente- , fruit-
en tuinafval (gft) apart opgehaald worden.

Lees verder
21 maart 2018

Felicitaties aan Prinsessenbuurt en de Hoven-buurt met nieuwe wijkvisie!

Foto: GoogleMaps / Maps.google.nl

De SP is altijd voorstander om de leefbaarheid in de wijken te vergroten, en de inzet van Leidse inwoners te stimuleren om met eigen ideeën te komen en deze te helpen waarmaken. Dit is ook in het coalitie akkoord afgesproken. De SP is dan ook heel erg tevreden dat de raad akkoord is gegaan met 650.000 euro voor de Prinsessenbuurt en de Hoven.

Lees verder

Pagina's