h
2 oktober 2016

SP komt op voor hospice

Op 29 september stelde Ries van Walraven vragen in de gemeenteraad over de belastingaanslag voor hospice Issoria. Uit het antwoord van de wethouder Financiën, Marleen Damen, bleek dat er geen wettelijke mogelijkheden zijn voor de gemeente om de heffing kwijt te schelden. SP, D66 en VVD gaan nu het College vragen alle hospices in Leiden te ondersteunen met een subsidie.

Lees verder
29 september 2016

Openbare ruimte binnenstad Leiden groener en duurzamer

De komende jaren gaat de openbare ruimte van de Leidse binnenstad flink op de schop. Door onder andere de komst van een ringweg en het besluit om meer openbaar vervoer en minder auto’s door de stad te laten gaan, zal de openbare ruimte op veel plekken opnieuw ingericht kunnen en moeten worden.Lees verder
25 september 2016

SP stelt vragen over belastingaanslag Hospice Issoria

Donderdag 29 september zal de Leidse SP vragen stellen, ook namens D66 en de VVD, over de enorme belastingaanslag (46.500 euro) die hospice Issoria heeft gekregen. Ries van Walraven zal het woord voeren namens de drie partijen.

Lees verder
23 september 2016

SP op pad voor Nationaal Zorgfonds in Leiden-Noord

De plannen voor een Nationaal Zorgfonds trekken veel aandacht, nu meer dan 150.000 mensen de plannen steunen, online of op papier.

Lees verder
22 september 2016

Extra vragen SP rond opleggen kortingen bijstandsgerechtigden en bijzondere bijstand

De SP Leiden heeft met verbazing de antwoorden vernomen van het College van B&W inzake de vragen over de opgelegde kortingen bij bijstandsgerechtigden. Het aantal is erg hoog, en de SP wil er wat gerichter en dieper op ingaan.

Lees verder
22 september 2016

Plannen van Teylingen zorgen voor bezorgdheid in Merenwijk

Foto: onbekend

Het was in 2010 dat de Leidse Merenwijk met succes in opstand kwam tegen de plannen om een jachthaven aan te leggen in de Broek en Simontjespolder. Nu, zes jaar later,  is er weer onrust ontstaan vanwege plannen van de gemeente Teylingen om het natuurgebied de Kagerzoom te ontwikkelen. In de Merenwijk zijn mensen ongerust geworden over mogelijke plannen om in het natuurgebied ten Noorden van de wijk een uitbreiding van de golfbaan toe te staan.

Lees verder
16 september 2016

Politiek café met Jasper Maassen over de Amerikaanse verkiezingen

Foto: Marc Brester / Jasper Maassen

Op 7 oktober spreekt amerikanist Jasper Maassen in het politiek café van SP Leiden over de Amerikaanse verkiezingen, die op 8 november gehouden worden. 

Lees verder
16 september 2016

opening tentoonstelling 'Under Circumstances'

Foto: Huib van Wijngaarden / Huib van Wijngaarden

SPeerpunt de Kunst <-- exposeert vanaf 7 oktober Under Circumstances, werk van de New Yorkse kunstenaars Phil Demise Smith en Candyce Brokaw. Kunstkenner Huib van den Wijngaard leidt op 7 oktober de tentoonstelling in en via een skypeverbinding proberen we contact te leggen met New York, waar Phil Demise Smith een Democratische verkiezingsbijeenkomst bijwoont.

Lees verder
15 september 2016

SP vraagt om beter opruimen gedumpt grofvuil

Sinds de invoering van het tarief voor het ophalen van grofvuil per 1 februari jongstleden wordt er veel grofvuil gedumpt, en dat dat sindsdien gebeurt is natuurlijk geen verrassing. De SP krijgt daar veel klachten over, die variëren van meldingen over grofvuil dat heel lang blijft staan, tot meldingen over het niet goed in behandeling nemen van klachten hierover. De gemeenteraad gaat pas eind dit jaar opnieuw in discussie over het tarief voor grofvuil, maar de SP vindt dat er in de tussentijd wel goed omgegaan moet worden met meldingen.

Foto: SP
Lees verder
5 september 2016

Pilot: Debt? To No Debt

Er zijn in Nederland steeds meer mensen die schulden hebben, in vele gevallen problematische schulden waar men zonder professionele hulpverlening niet zelf uit kan komen.

Lees verder

Pagina's