h

Succes: Een nieuwe Cultuur-Hub: Aandacht voor Muziekpodia en Muziekdocenten, niet voor de Commerciële Horeca

7 februari 2022

Succes: Een nieuwe Cultuur-Hub: Aandacht voor Muziekpodia en Muziekdocenten, niet voor de Commerciële Horeca

Foto: SP

Er is een grote uitdaging op het gebied van cultuur de komende jaren in Leiden: De huurprijzen. Veel van onze mooie cultuurinstellingen zitten in dure en oude panden. Het College heeft een plan om de cultuur efficiënter in te richten de komende jaren en recentelijk werd hier het eerste plan van gepresenteerd: De C-Hub: Een plek waar Muziekpodia en Muziekdocenten van BplusC kunnen worden gehuisvest.

Er is onderzoek gedaan naar verschillende locaties, maar na onderzoek kwam er een duidelijke beste keuze naar voren qua locatie: De Oude Vest/ Hazewindsteeg. Hoewel een aantal Muziekpodia de voorkeur hadden om te zitten waar ze willen zitten, heeft het College geconcludeerd dat dit te duur en niet haalbaar zou zijn. De SP vindt dit lastig in te schatten, maar ziet wel dat de huurlasten van de cultuurinstellingen de pan uit reizen. Als dit voorstel hier een oplossing voor kan bieden dan moedigen wij dit aan.

Maar er zit natuurlijk een addertje onder het gras: Hoe kan het cultuurniveau hoog worden gehouden bij verhuizing en efficiënter ruimtegebruik? Daarvoor is het essentieel dat er wordt geluisterd naar de Cultuurinstellingen en hun behoeftes. Specifieke aandacht moet er zijn voor de Muziekpodia en de Muziekdocenten van BplusC die hier heen zullen verhuizen. Wordt dit genoeg gedaan? Daarvoor zitten wij nog in de beginfase van de plannen, maar het voorstel dat voor ons lag de afgelopen weken had wel duidelijk de verkeerde focus.

In de vergadering zijn er voorstellen gedaan om deze valse start van het College weg te werken. In de Raadsvergadering werden goede voorstellen ingediend op initiatief van de Partij voor de Dieren en de ChristenUnie. Wij hebben deze voorstellen dan ook uiteindelijk samen met deze partijen ingediend.

Het eerste voorstel was om de Muziekpodia veel actiever te betrekken bij het vervolgproces van de Huisvesting. Naar deze Muziekpodia is weinig geluisterd en zij waren ook genoodzaakt om veel aan de bel te trekken bij de Gemeenteraad. Gelukkig wordt hier nu wel naar geluisterd.

Het tweede voorstel ging in op de focus van het College. Het College had een voorkeur voor een variant waarin er een goede kans en meer plaats was voor commerciële Horeca op deze locatie. Het nadeel van deze variant was het geven van een belangrijke positie aan de commerciële horeca, terwijl het zou moeten gaan om de muziek. Met dit voorstel is de variant meegenomen waarin de horeca ook wordt gezien als een ontmoetingsruimte, en de nadruk minder ligt op het commerciële aspect.

De SP is heel blij dat beide voorstellen uiteindelijk zijn aangenomen. In onze ogen is het voorstel nu veel beter geworden, maar wij houden wel een kritisch oogje in het zeil voor het vervolgproces.

Reactie toevoegen

U bent hier