h
14 februari 2020

SP waarschuwt tegen aanbesteding specialistische jeugdhulp

Donderdag 12 februari nam de gemeenteraad van Leiden een visiestuk aan, dat een voorbereiding is op de aanbesteding in de specialistische jeugdhulp.De SP heeft als enige partij daar luid tegen geprotesteerd. Behalve de SP stemde ook Partij Sleutelstad tegen het raadsvoorstel.

Lees verder
9 februari 2020

Bezuinig niet op de Leidse minima!

Er wordt flink bezuinigd op mensen die weinig geld hebben door het stadsbestuur van D66, GroenLinks en PvdA. Hierdoor krijgen mensen met een kleine beurs tientallen euro's minder per maand, terwijl er wel miljoenen worden uitgegeven aan grote verkeersprojecten en stadspromotie. De SP is het hier niet mee eens en kiest voor mensen boven asfalt!

Lees verder
3 februari 2020

SP Leiden in actie tegen bezuinigingen op minima

Foto: SP

WAfgelopen zaterdag is de Leidse SP de Kooi in gegaan om met mensen in gesprek te gaan over de harde bezuinigingen op de minima. We spraken verschillende mensen die hard geraakt worden door deze bezuinigingen.

Lees verder

Nieuwjaarsborrel SP Leiden en omstreken

Op vrijdag 17 januari 2020 vindt vanaf 20.00 uur de nieuwjaarsborrel van de SP Leiden en omstreken plaats. Tijdens deze borrel blikken afdelingsvoorzitter Han Dirks en SP-fractievoorzitter Antoine Theeuwen vooruit op 2020 en wat de SP te doen staat het komende jaar. Alle leden en relaties van de SP Leiden en omgeving zijn van harte welkom!

 

Lees verder
13 december 2019

Petitie gestart voor terugdraaien bezuinigingen Minima

Een Leidse inwoner is een petitie gestart om de recente bezuinigingen op het minimabeleid terug te draaien. Een uitstekend initiatief dat de SP van harte steunt. De SP heeft zich met hand en tand verzet tegen deze keiharde bezuinigingen, helaas werden door met name de Collegepartijen D66, GroenLinks en PVDA de bezuinigingen toch doorgevoerd.

Lees verder
13 december 2019

Verschillen duidelijk tussen College zonder en mét de SP

Foto: SP

De Verschillen tussen het huidige en vorige
stadsbestuur worden steeds duidelijker voor de SP! De keiharde bezuinigingen op de zorg en het minimabeleid zijn duidelijke voorbeelden van een College zonder SP, dat niet weet wat de gevolgen zijn voor de mensen in Leiden

Lees verder
3 december 2019

Op naar een Sociaal Leiden

Foto: SP

In november werd de begroting besproken in de Gemeenteraad. Voor de SP stond één onderwerp centraal bij deze begroting, en dat was het sociaal domein. Onder dit domein vallen alle aspecten van zorg binnen de gemeente, maar ook de inkomensondersteuning van mensen met een laag inkomen. Voor de SP Leiden is dit het belangrijkste onderwerp waar wij als gemeente mee bezig zijn. Met een goed sociaal domein kunnen we alle mensen steunen die de hulp van de gemeente het hardst nodig hebben.

Lees verder

ALV SP Leiden

Op 20 november zal er een Algemene Leden Vergadering (ALV) plaatsvinden van de SP-afdeling Leiden en omstreken. Het betreft de tweede afdelings-ALV ter voorbereiding op het Landelijk SP-congres op 14 december 2019.

Lees verder
18 oktober 2019

Geld voor Ringweg moet naar Leidse minima en zorg

De Leidse SP vindt het onacceptabel dat het college van D66, GL en PvdA ruim 18 miljoen euro wil besparen op het minimabeleid, de maatschappelijke ondersteuning en de jeugdzorg. Bij de begrotingsbehandeling volgende maand in de Leidse gemeenteraad wil de SP voorstellen om niet te bezuinigen op de mensen die de steun van de gemeente het hardst nodig hebben, maar om het verkeersproject Leidse Ring Noord (dat 135 miljoen kost) te schrappen, en het Leidse geld wat hiervoor gereserveerd is te gebruiken voor het sociaal domein.

Lees verder
17 oktober 2019

135 miljoen voor Leidse Ring Noord is te duur

De SP trekt de steun voor het Ringweg Noord project in. Tijdens een presentatie in de commissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid van 10 oktober, bleek dat de totale kosten met ruim 30 miljoen zijn gestegen sinds 2016. In 2016 was het kostenplaatje voor de Ringweg nog 102,6 miljoen, bovendien bleek uit de presentatie dat 45 miljoen van het totaalbedrag bestemd zijn voor de twee tracé gedeelten die op het grondgebied van Leiderdorp liggen.

Lees verder

Pagina's