h

Zorgen over en zorgen voor mensen in de bijstand ten tijde van Corona

8 mei 2020

Zorgen over en zorgen voor mensen in de bijstand ten tijde van Corona

Foto: SP

Het zijn ontzettend moeilijke en onzekere tijden voor veel mensen, maar het verliezen van een baan maakt het allemaal nog extra vervelend en onzeker. Helaas vallen er momenteel veel ontslagen en doen veel mensen momenteel terecht een beroep op de bijstand. Daarom moet er meer coulance worden getoond richting de bijstandsgerechtigden op dit moment vinden de SP en de PVDA

Het is wat de SP en de PVDA betreft logisch om de vele haken en ogen van de participatiewet onder de loep te nemen en te kijken wat er mogelijk is om de mensen in de bijstand, en de mensen die dit moeten aanvragen, te helpen in deze tijden. Om deze reden hebben Duo-Raadslid Elwin Wolters en Raadslid Tiny Klever van de PVDA samen met ons SP-Raadslid Thomas van Halm schriftelijke vragen ingediend bij het College om dit kracht bij te zetten. Hierin worden een aantal conrete voorstellen gedaan zoals betere begeleiding, meer focus op vroegsignalering, en het tijdelijk opschorten van de kostendelersnorm, partnertoets en vermogenstoets:

Op grond van artikel 45 van het Reglement van Orde stellen de leden Klever (PvdA) en Van Halm (SP) het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leiden de volgende vragen:

1. Kan het college inzicht geven in het aantal bijstandsaanvragen, gespecificeerd per leeftijdscohort, en hoeveel daarvan zijn afgekeurd en met welke reden?

2. Is het college het met de PvdA en SP eens dat een zo kort mogelijke duur in de bijstand het beste is voor mensen die nu hun baan zijn kwijtgeraakt?

3. Is het college om die reden ook bereid om intensievere begeleiding aan te bieden aan mensen die nu in de bijstand belanden? Zo ja, welke mogelijke maatregelen is het college bereid om hierbij te nemen?

4. Ziet het college net, zoals de PvdA en SP, het risico dat doordat mensen plotseling hun baan kwijtraken in de schulden kunnen vervallen? Is het college bereid om de bestaande instrumenten van de gemeente Leiden, zoals vroegsignalering en snelle hulp bij schuld, intensiever in te zetten?

5. Ziet het college ook het risico dat mensen vanwege de strenge eisen in de Participatiewet tussen wal en het schip kunnen vallen en daardoor geen inkomen meer hebben voor bijvoorbeeld de huur en de boodschappen?

6. Is het college daarom bereid om de kostendelersnorm, de vermogenstoets en partnertoets, net zoals bij de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo), tijdelijk op te schorten? Zo ja, is het college dan ook bereid om deze versoepelde regels duidelijk en overzichtelijk kenbaar te maken aan bijstandsgerechtigden?

Extra aandacht vragen de PvdA en SP voor studenten en net-afgestudeerden die door de Corona-crisis hun flexbaan zijn verloren, geen recht hebben op bijstand, maar nog steeds de huur en boodschappen moeten betalen.

6. Maakt het college zich, net als de PvdA en SP, ook grote zorgen over de inkomenspositie van studenten nu veel van hun banen, zoals in de horeca en bij musea, zijn stopgezet? Is het college bereid om, ondanks dat studenten uitgesloten zijn van de bijstand, te bekijken hoe studenten die nu niet meer kunnen rondkomen toch te ondersteunen? 

7. Is het college het met de PvdA en SP eens dat de verplichte zoektermijn naar werk of school jongeren in grote problemen brengt omdat zij dan een maand lang geen inkomen hebben? Zo ja, is het college daarom bereid om deze belemmerende maatregel tijdelijk op te schorten, hetgeen ook door de landelijke overheid is toegestaan?

8. Is het college verder bereid om met het MBO Rijnland, de Hogeschool Leiden en Universiteit Leiden in gesprek te gaan om studenten die het, vanwege de Corona-crisis, financieel niet redden te ondersteunen? Is het college dan ook bereid het noodfonds van de Universiteit Maastricht bij hen onder de aandacht te brengen? 

U bent hier