h
9 december 2018

SP Leiden bezoekt de Horsten

Foto: SP

Gisteren is de SP Leiden langs de deuren gegaan bij de Horsten in de Merenwijk. We hebben hier de bewoners een kerstkaart aangeboden om te vieren dat ze niet in de kou komen te zitten.

Lees verder
22 november 2018

Begrotingsdebat onthult verval in bestuursstijl

Tijdens het begrotingsdebat heeft de SP samen met de Partij voor de Dieren en Partij Sleutelstad voor ruim 7,5 miljoen aan bezuinigingen voorgelegd. Geen van de voorstellen wist het te halen. De collegedragende partijen D66, PvdA en GroenLinks namen wel voor 150 miljoen aan nieuwe ambities in de begroting op.

Lees verder

Algemene Ledenvergadering SP Leiden

In verband met de voorbereidingen voor de verkiezingen van de Provinciale Staten op 20 maart volgend jaar zal een Algemene Ledenvergadering georganiseerd worden op 21 november. Daarnaast worden tijdens deze vergadering de financiële jaarstukken besproken, en bespreken we het jaarplan van het bestuur voor 2019. De vergadering is toegankelijk voor alle SP-leden van de afdeling Leiden.

Lees verder
14 november 2018

SP Leiden blijft aandringen op aanpak fijnstof

Uit diverse onderzoeken van onder meer Milieudefensie en de World Health Organization blijkt dat fijnstof tot grote gezondheidsrisico’s leidt. Daarom stelde de SP Leiden in een motie voor om de fijnstofniveaus in Leiden te monitoren. Zeker op plekken waar we in de toekomst meer verkeer verwachten – zoals de Leidse Ringweg Noord en de Hooigracht-Langegracht – vindt de SP Leiden dit noodzakelijk.

Lees verder
12 november 2018

Zorgen om vele leningen gemeente Leiden

In de begrotingsbehandeling van de Commissie Werk en Middelen kwamen een aantal onderwerpen aan bod. De stand van de cultuur en de economie in Leiden, Het minima en armoedebeleid in Leiden en de financiën. Over die laatste twee maakt de SP zich zorgen bij de begroting van het nieuwe College.

Lees verder
5 november 2018

SP vraagt Deltaplan dakloosheid

Er komen weer steeds meer daklozen in Leiden. Ondanks al het werk van de vorige (SP) wethouder, Roos van Gelderen, en de extra woonruimte die tot stand is gekomen.  Hoe kan dat?

Lees verder
30 oktober 2018

SP Leiden betreurt demonstratie tegen Islam door Identitair Verzet

Afgelopen zondag 28 oktober heeft de extreem rechtse actiegroep Identitair Verzet een spontane demonstratie gehouden bij de Al Hijra Moskee in Leiden. De SP Leiden kan zich absoluut niet vinden in de inhoud en de toon van de demonstratie en betreurt de gebeurtenis ten zeerste. 

Lees verder
30 oktober 2018

SP in actie voor de ziekenhuizen

Foto: Robert Steenbergen / Robert Steenbergen

Op 24 en 25 oktober gingen in Nederland de IJselmeerziekenhuizen in Lelystad en het Slotervaart ziekenhuis in Amsterdam failliet. Terecht waren veel mensen geschokt en geschrokken van dit nieuws. Een ziekenhuis dat failliet kan gaan, daar hadden veel mensen nog niet bij stilgestaan. Sinds de privatiseringen van deze ziekenhuizen bleek dit echter opeens een erg reële optie te zijn. Het Slotervaart kende al vele jaren een verlies, maar sprake van een faillissement was er tot begin volgende week absoluut niet. Toen opeens ging het hard. Begin vorige week kwam naar voren dat het Slotervaart en de IJsselmeerziekenhuizen hun schulden niet meer onder controle hadden. Een paar dagen later waren de faillissementen daar. Maar ziekenhuizen als essentiële organisaties voor de zorg, waarom is er niet eerder wat gedaan om dit te voorkomen? Ook dat is een zeer terechte vraag. En daarvoor zullen we toch zeker moeten gaan aankloppen bij het adres van de zorgverzekeraars.

Lees verder
22 oktober 2018

Project JA Statushouders genomineerd voor ESF award

Foto: SP

Het project JA Statushouders is genomineerd voor de ESF (Europees Sociaal Fonds) award. Dit project,  dat is opgestart in de vorige collegeperiode door (oud)wethouder Roos van Gelderen, geeft statushouders een betere kans om te integreren in onze maatschappij.

Lees verder

Pagina's