h

SP presenteert alternatieven voor bezuinigingen op zorg en minima

25 februari 2020

SP presenteert alternatieven voor bezuinigingen op zorg en minima

Foto: SP

Het stadsbestuur in Leiden is begonnen met grootschalige bezuinigingen op de sociale voorzieningen. De coalitiepartijen D66, GroenLinks en PvdA willen in 2020 ruim 8 miljoen euro bezuinigen op de zorg, de jeugd en mensen met een kleine portemonnee. De SP is het hier niet mee eens, we halen het geld liever op andere plekken dan bij de zwakkeren in de samenleving!

Minder geld naar minima
Een voorbeeld van deze bezuinigingen is die op het minimabeleid. De gemeente heeft eerst bezuinigd op de declaratieregeling voor minima, die mensen met een kleine portemonnee konden gebruiken om bijvoorbeeld internet, telefoon of een reis-abonnement te betalen. Vroeger hadden alle Leidenaren met een inkomen van minder dan 120% van het sociaal minimum hier recht op. Sinds juli 2019 is dit afgeschaft. In plaats daarvan komt er een ‘maatwerkbudget’, waarbij sociale wijkteams per geval moeten bekijken of mensen geld krijgen. Ook is het budget drie keer zo klein, doordat er een miljoen euro op is bezuinigd. Hierdoor kunnen duizenden mensen geen gebruik meer maken van de regeling.

Collectieve zorgverzekering flink duurder
Daarnaast hebben D66, GroenLinks en de PvdA besloten om te bezuinigen op de collectieve zorgverzekering, waardoor minima een betaalbare zorgverzekering konden afsluiten. Hierdoor wordt voor Leidenaren met een laag inkomen de polis 15 tot 25 euro per maand duurder. Dit is een grote klap voor deze mensen, die nu vaak al moeite hebben om rond te komen.

Aanbesteding in zorg en welzijn
Naast de bezuinigingen hebben D66, GroenLinks en de PvdA ook besloten om de (jeugd-)zorg en het welzijnswerk in Leiden aan te besteden. Dit betekent dat de betrokken organisaties geen subsidies meer krijgen, maar in plaats daarvan bij de gemeente moeten concurreren om zorg te mogen leveren, marktwerking dus. Hierdoor kunnen mensen hun vertrouwde zorg kwijtraken. Ook komen er hoofduitvoerders die de overige organisaties aansturen. Dit is dus een extra bureaucratische laag van managers, die tussen de gemeente en de zorg staat. Hierdoor verliest de gemeente de directe controle. Een ander risico van deze aanbesteding is dat deze kan worden gewonnen door bedrijven die het maken van winst belangrijker vinden dan goede zorg en ondersteuning voor mensen die dat nodig hebben. Dit kan dus erg duur worden, terwijl de zorg erop achteruit gaat! In tegenstelling tot het stadsbestuur wil de SP daarom dat wordt afgezien van deze aanbesteding in (jeugd-)zorg en welzijn.

Waarom gebeurt dit?
Leiden komt niet uit met het geld dat de gemeente krijgt van de Rijksoverheid. De uitgaven stijgen harder dan de inkomsten en de landelijke overheid, die miljarden over heeft, wil niets extra bijleggen. De gemeente zou in de eerste plaats veel harder aan de bel moeten trekken om voldoende geld te krijgen vam de regering. Maar zelfs zonder extra geld vanuit de regering zijn er andere keuzes mogelijk. Lokaal maken D66, GroenLinks en PvdA de keuze om deze tekorten op te vangen door ongeveer 8 miljoen te bezuinigen op (jeugd-)zorg en welzijn. De SP vindt dat geen goed plan, omdat dit ten koste gaat van Leidenaren die zorg en ondersteuning heel hard nodig hebben. De SP vindt dan ook dat het financiële ‘gat’ van de gemeente Leiden niet opgelost moet worden over de rug van mensen met lage inkomens en/of een behoefte aan zorg! Dit geld kan prima op andere plekken uit de gemeentebegroting gehaald worden. Het probleem is alleen dat de coalitiepartijen een zogeheten ‘hek om het sociaal domein’ hebben geplaatst. Dit betekent dat tekorten op zorg en minimabeleid niet mogen worden opgelost door bijvoorbeeld minder uit te geven aan dure verbouwingen van de binnenstad. Maar het kan anders! De SP heeft namelijk alternatieven om de tekorten op te lossen zonder de zwaksten in de samenleving te korten:

 • Verkeersproject Ringweg Noord
  Er is de laatste tijd veel gedoe om de Ringweg Noord. Dit verkeersproject zou vanaf de A4 door Leiderdorp naar Leiden moeten gaan lopen. Leiden zou alleen al 21 miljoen euro gaan betalen voor het gedeelte dat door Leiderdorp loopt. En dat terwijl Leiderdorp die weg niet eens wil! Als we deze weg niet aanleggen, hebben we de komende 60 jaar 2,5 miljoen per jaar over om aan de mensen in onze stad uit te geven.
 • Stadpromotie
  Leiden geeft jaarlijks zo’n 1,5 miljoen euro uit aan ‘stadpromotie’, waarmee toeristen naar onze stad worden gelukt. Aan de andere kant loopt het toerisme in veel steden in de randstad de spuigaten uit, met veel last voor de bewoners. Om te voorkomen dat dit ook in Leiden het geval gaat zijn, kunnen we dit bedrag beter afbouwen en uitgeven aan een socialer Leiden.
 • Structurele reserve
  De gemeente heeft ook nog 3 miljoen euro aan jaarlijks budget waarvan nog niet is bepaald waar dit heen gaat. Als het aan de SP ligt, kan dit deels worden besteed aan het voorkomen van deze bezuinigingen!
 • Investeringen in de binnenstad
  Er wordt momenteel zes ton per jaar extra uitgegeven aan projecten in de binnenstad, terwijl er normaal al genoeg in wordt geïnvesteerd. Hoewel het natuurlijk leuk is om het centrum wat op te fraaien, geeft de SP er prioriteit aan om de Leidenaren die dat nodig hebben te helpen. Daarom geven we liever die 600.000 euro uit aan goede sociale voorzieningen, voordat we extra geld steken in de binnenstad.
 • Minder investeren in infrastructuur
  De gemeente investeert veel in grote infrastructuurprojecten. Naast de bovengenoemde investeringen in de binnenstad en de ringweg noord zijn er nog veel meer dure projecten. Een voorbeeld hiervan is de Poelgeestbrug, die bedoeld is om de Oegstgeestse wijk Poelgeest beter bereikbaar te maken, maar waar Leiden ook fors aan meebetaalt. Voor Leiden heeft deze brug echter zeer weinig toegevoegde waarde en levert vooral veel overlast op voor bewoners. Dit soort projecten kosten Leiden veel geld. Als de gemeente zuiniger om zou gaan met haar investeringen in infrastructuur waarvan het nut niet duidelijk is zouden we een stuk minder hoeven te bezuinigen op het sociaal domein.
 • Bioscience park
  De gemeente Leiden geeft jaarlijks veel geld uit aan het Bioscience park, een bedrijventerrein op het gebied van biotechnologie. De SP steunt dit project van harte, maar denkt dat dit gebied zich ook met minder steun kan ontwikkelen. Als we de uitgaven terugbrengen zou dit een miljoen vrij kunnen maken om de sociale voorzieningen op peil te houden.

De SP kiest voor mensen boven asfalt
Het is duidelijk dat het huidige stadsbestuur meer geeft om mooie infrastructuur dan om de mensen die de hulp van de gemeente het hardst nodig hebben. Er worden wel miljoenen geïnvesteerd in projecten in de binnenstad en de Ringweg Noord, maar er worden ook miljoenen bezuinigd op zorg en armoedebeleid. Voor de SP is dit onaanvaardbaar. Wat ons betreft zorgt de gemeente eerst voor de mensen die de haar het hardst nodig hebben en kijken we daarna pas welke projecten we daar nog naast kunnen doen. Wij kiezen voor mensen boven asfalt!

Meedoen met de SP?

Als u ook vindt dat mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben niet de dupe mogen worden van de plannen van het stadbestuur, neem dan contact op met de SP. Dat kan via deze link of door contact op te nemen via Leiden@sp.nl of 0657756366.

U bent hier