h

SP waarschuwt tegen aanbesteding specialistische jeugdhulp

14 februari 2020

SP waarschuwt tegen aanbesteding specialistische jeugdhulp

Donderdag 12 februari nam de gemeenteraad van Leiden een visiestuk aan, dat een voorbereiding is op de aanbesteding in de specialistische jeugdhulp.De SP heeft als enige partij daar luid tegen geprotesteerd. Behalve de SP stemde ook Partij Sleutelstad tegen het raadsvoorstel.

De SP is tegen aanbestedingen in de zorg en de daaruit voortvloeiende marktwerking. Dat zal ten koste gaan van de kwaliteit van de zorg en de werkomstandigheden van de professionals aldaar. Ries van Walraven, woordvoerder Zorg en Welzijn: "Zorg kost nu eenmaal veel geld. We zijn een rijk land en kunnen dat best betalen. Natuurlijk willen wij ook niet dat er geld onnodig uitgegeven wordt. Maar dat gebeurt nu wel met die aanbestedingen.

"Onderzoeken van 'Follow the Money' (FdM) hebben meermalen aangetoond dat winst maken in de zorg zonder slechte werkomstandigheden van het personeel en verlies van kwaliteit niet mogelijk is. Leiden heeft deze maand(februari 2020), bij de vorige aanbesteding, dievan welzijn, het schoonmaakbedrijf 'Incluzio' binnengehaald, waartegen een onderzoek door FdM loopt. Dit bedrijf maakte in 2018 nog 18 miljoen euro winst.

Van Walraven: "Er zullen ontslagen vallen. Mensen die jarenlang uitstekend werk hebben geleverd en een goede band hebben met cliënten komen op straat te staan. Kostbare ervaring wordt zomaar overboord gekieperd. De ellende die daaruit voortvloeit is niet te overzien!"

De 'toegang tot de jeugdhulp' wordt ook aanbesteed. Een bedrijf of organisatie gaat in plaats van de Jeugd- en Gezinsteams (JGT's) bepalen of een kind/jongere hulp krijgt. Dat kan dus betekenen dat er straks geen JGT's meer zijn in Leiden, terwijl die heel goed werk doen en gewaardeerd worden door de mensen in de stad. En nu is dus de specialistische jeugdzorg aan de beurt. Dat is meestal geen goedkope zorg en dat is de reden waarom deze zorg moet worden teruggebracht volgens het Leidse college van D66, GL en PvdA. De SP ziet deze ontwikkelingen met zorg tegemoet.

Van Walraven: "Er is een alternatief, niet bezuinigen op het sociaal domein, het nodige geld uit andere portefeuilles halen en de landelijke regering onder druk zetten.

U bent hier