h

Geld voor Ringweg moet naar Leidse minima en zorg

18 oktober 2019

Geld voor Ringweg moet naar Leidse minima en zorg

De Leidse SP vindt het onacceptabel dat het college van D66, GL en PvdA ruim 18 miljoen euro wil besparen op het minimabeleid, de maatschappelijke ondersteuning en de jeugdzorg. Bij de begrotingsbehandeling volgende maand in de Leidse gemeenteraad wil de SP voorstellen om niet te bezuinigen op de mensen die de steun van de gemeente het hardst nodig hebben, maar om het verkeersproject Leidse Ring Noord (dat 135 miljoen kost) te schrappen, en het Leidse geld wat hiervoor gereserveerd is te gebruiken voor het sociaal domein.

“Het kabinet geeft de gemeenten te weinig geld om hun zorgtaken te kunnen vervullen, maar wij willen niet dat de gemeente Leiden de beul van het kabinetsbeleid wordt. De SP wil niet bezuinigen op de mensen die het nu toch al moeilijk hebben en de steun van de gemeente hard nodig hebben. Laten we dan bezuinigen op een verkeersproject wat niet echt nodig is en waarbij Leiden ook nog eens voor ruim 40 miljoen de rekening van Leiderdorp betaalt. Draai onze minima en hulpbehoevenden niet de nek om voor een weg in Leiderdorp” aldus Antoine Theeuwen, fractievoorzitter van de Leidse SP.

U bent hier