h

ALV SP Leiden

Op 20 november zal er een Algemene Leden Vergadering (ALV) plaatsvinden van de SP-afdeling Leiden en omstreken. Het betreft de tweede afdelings-ALV ter voorbereiding op het Landelijk SP-congres op 14 december 2019. Enerzijds zal daarom het tweede concept congresstuk worden besproken en vindt een stemming plaats, voor de kandidaten voor het nieuwe landelijke SP-bestuur.

Deze afdelings-ALV zal plaatsvinden op woensdag 20 november 2019 in afdelingspand ‘de SPeer’, aan de Marnixstraat 18, te Leiden. De ALV start om 20.00 uur, het afdelingspand is open vanaf 19.30 uur.

De agenda voor de ALV is als volgt:

  1. Opening
  2. Bespreking tweede concept congresstuk/ mogelijke wijzigingsvoorstellen
  3. Instellen stembureau en toelichting stemprocedure
  4. Stemming kandidaten Landelijk SP-bestuur
  5. Verantwoording gemeenteraadsfractie SP Leiden
  6. Bestuurszaken SP Leiden e.o.
  7. Uitslag stemming Landelijk SP-bestuur binnen de afdeling
  8. Vastestellen afvaardiging SP Leiden en omstreken naar Congres
  9. Sluiting

U bent van harte welkom!

Namens het afdelingsbestuur van de SP Leiden en omstreken,

Han Dirks (voorzitter)
Telefoon: 06 28 73 85 88

PS: vanaf 8 november a.s. is het tweede concept congresstuk te downloaden via www.spnet.nl. Inloggen is mogelijk met lidnummer en wachtwoord. Mocht u het stuk op papier willen ontvangen, neemt u dan contact op met ondergetekende of via leiden@sp.nl

Datum en tijd: 
woensdag, 20 november, 2019 - 20:00
Waar: 
De SPeer, Marnixstraat 18

U bent hier