h

Op naar een Sociaal Leiden

3 december 2019

Op naar een Sociaal Leiden

Foto: SP

In november werd de begroting besproken in de Gemeenteraad. Voor de SP stond één onderwerp centraal bij deze begroting, en dat was het sociaal domein. Onder dit domein vallen alle aspecten van zorg binnen de gemeente, maar ook de inkomensondersteuning van mensen met een laag inkomen. Voor de SP Leiden is dit het belangrijkste onderwerp waar wij als gemeente mee bezig zijn. Met een goed sociaal domein kunnen we alle mensen steunen die de hulp van de gemeente het hardst nodig hebben.

Helaas kiest het Leidse College van GroenLinks, D66 en de PVDA voor bezuinigingen op de zorg en mensen met een laag inkomen. Een voorbeeld is de bezuiniging op de Collectieve Zorg Minima, een regeling die zorgt voor de betaalbaarheid van de aanvullende zorg voor mensen met een kleine beurs. Door deze bezuiniging moesten deze mensen maar liefst 15 euro per maand meer betalen voor de zorg. Hiernaast zijn maar liefst 22 andere bezuinigingsvoorstellen op het sociaal domein voorgesteld door dit College. De SP Leiden heeft zich de afgelopen maanden fel verzet tegen deze bezuinigingen. We zijn de afgelopen tijd ook langs de deuren gegaan om verhalen te verzamelen om concrete verhalen te horen over wat deze bezuiniging doet met mensen. Dit was niet makkelijk, er zit helaas een hoop schaamte achter dit onderwerp. Mensen schamen zich ervoor dat ze hulp nodig hebben van de gemeente, dat vinden wij onterecht. Zorgen voor goede zorg en goede financiële ondersteuning zien wij als een recht, ook al beweren veel andere politieke partijen dat dit niet het geval is. Desondanks hebben wij toch veel verhalen gehoord, die ons protest over de bezuinigingen op het sociaal domein hebben versterkt. Helaas dacht afgelopen dinsdag de meerderheid van de partijen hier anders over. GroenLinks, VVD,  D66, CDA en PVDA stemden vóór de begroting en daarmee ook vóór de bezuinigingen op het sociaal domein.

Onze partij heeft aangeven dat de tekorten op het sociaal domein moeten worden opgevangen. Dit als tegenhanger van het feit dat de huidige Regering tekort schiet in het ondersteunen van gemeenten hierin. De SP Leiden wilt graag de fouten van de Regering rechtzetten. Dit gaven wij vorm tijdens de begroting door samen met de ChristenUnie, partij Sleutelstad en de Partij voor de Dieren voor te stellen om  het hek om het sociaal domein weg te halen. Het hek om het sociaal domein is een afspraak van het huidige College om de tekorten in het sociaal domein ook op te lossen in het sociaal domein. Daardoor kunnen de tekorten in het sociaal domein niet worden opgevangen door bezuinigingen  op andere thema’s die minder belangrijk zijn. Naast het weghalen van dit hek, dienden wij concrete voorstellen in om te bezuinigen op Citymarketing en het prestigeproject Leiden Bio Sciencepark, samen met Partij Sleutelstad. Dit geld wilden wij gebruiken om de bezuiniging op regelingen die mensen met een laag inkomen en een zorgbehoefte deels tegen te gaan. Helaas werd dit niet gesteund en vonden onder andere de VVD, CDA, GroenLinks, D66 en PVDA het belangrijker om stadsmarketing en het Bio Sciencepark te ondersteunen dan om mensen te helpen die gemeentelijke steun verdienen. Een lichtpuntje in de begroting was onze aangenomen motie om de vervanging van de klinkers in de Breestraat uit te stellen. Hier zou, vooral om de ondernemers te paaien, vervroegt het asfalt worden vernieuwd. Dit terwijl de levensduur nog lang niet op was! Zonde vonden wij, want datgene dat nog niet kapot is, moet ook niet worden vervangen. Zeker niet ten tijde van bezuinigingen op de sociale thema’s. 

Onze strijd gaat ook na deze teleurstellende begroting gewoon door. Het sociaal domein zou prioriteit moeten zijn voor de stad, dat is het voor de SP, maar ook andere partijen moeten zien dat dit hét belangrijkste onderwerp is. Als er door deze partijen echt zou worden gesproken met de mensen die worden geraakt door deze bezuinigingen zoals wij doen, dan zouden de andere partijen ook terugdeinzen voor deze snoeiharde bezuinigingen. Wij voelen ons gesteund door organisaties in de stad en door de gesprekken die we voeren met Leidenaren hierin. Het redden van het sociaal domein in Leiden blijft voor ons topprioriteit en wij blijven ons inzetten om op te komen voor dit thema.  

Als u uw verhaal kwijt wilt aan de SP Leiden over wat de bezuinigingen op de zorg en inkomensondersteuning betekenen voor u, dan horen wij dit verhaal graag. U kunt contact opnemen via de mail van de SP Leiden, of door onze fractieleden te mailen of bellen.

U bent hier