h

Verschillen duidelijk tussen College zonder en mét de SP

13 december 2019

Verschillen duidelijk tussen College zonder en mét de SP

Foto: SP

De Verschillen tussen het huidige en vorige
stadsbestuur worden steeds duidelijker voor de SP! De keiharde bezuinigingen op de zorg en het minimabeleid zijn duidelijke voorbeelden van een College zonder SP, dat niet weet wat de gevolgen zijn voor de mensen in Leiden

Dit gebeurt er als de SP niet mee
bestuurt. Het vorige college van D66,
VVD, PvdA en SP voerde een sociaal
beleid, ondanks de bezuinigingen vanuit
de landelijke regering. Het huidige college
van D66, GroenLinks en PvdA voert de
ene bezuiniging na de andere door.

1.
In de vorige collegeperiode was Leiden
één van de vier beste gemeenten in
Nederland als het gaat om de uitvoering
van de Wmo. Dit bleek uit onderzoek in
opdracht van de Ouderenbond ANBO. Nu
staat Leiden weer bovenaan, maar om een
heel andere reden. De premie voor de
ziektekosten in Leiden gaat het meest omhoog van alle gemeenten. De regeling van wethouder Roos van Gelderen (SP), waarbij mensen met een laag inkomen een ruime tegemoetkoming kregen in hun ziektekostenpremie, is veranderd. In plaats van een lage premie betalen de mensen nu de hoogste prijs. Mensen die vanwege deze regeling klant bij Zorg & Zekerheid waren geworden komen nu van een koude kermis thuis.

2.
De tegemoetkoming van 285 euro die
chronisch zieken en gehandicapten kregen
voor de stapeling van kosten wordt
volgend jaar (2020) nog uitgekeerd, maar
gaat waarschijnlijk verdwijnen.

3.
De declaratieregeling voor mensen met
een laag inkomen is afgeschaft. Om een
tegemoetkoming aan te vragen moeten
deze mensen nu naar het Sociaal
Wijkteam, maar we horen veel geluiden dat de medewerkers daar
niet weten wat ze ermee aan moeten. Er is
flink minder geld in kas voor deze
regeling (600.000 euro in plaats van 1.700.000)

4.
Het welzijnswerk wordt aanbesteed. Dat
betekent dat de welzijnsorganisaties met
elkaar moeten concurreren om een
opdracht van de gemeente te krijgen. Het
gevaar van marktwerking in het
welzijnswerk is groot. Er zijn veel
voorbeelden in het land van organisaties
die miljoenen euro's winst maken. En dat
geld komt niet terecht bij de mensen die
hulp nodig hebben, maar bij de directie
van de organisatie.

5.
Ook zijn er plannen om kunst & cultuur
aan te besteden. Ook hier gaat
marktwerking dan een belangrijke rol
spelen.

6. Het tarief van de regiotaxi voor ouderen met een Wmo-pas stijgt met ruim 31 procent. In het nieuwe jaar meten ze 67 cent per zone betalen. Het tarief voor de meest kwetsbare ouderen (65 jaar en ouder) stijgt het sterkst in  Leiden, Oegstgeest, Leiderdorp en Zoeterwoude. In Voorschoten is de stijging lager.

Het ergste van dit alles is dat de
zwakkeren in onze samenleving van al
deze maatregelen de dupe worden, mensen
die zich vaak niet kunnen verweren.

De SP zal zich hiertegen blijven verzetten,
in de gemeenteraad en met acties.

 

U bent hier