h
5 september 2016

SP wil regionale samenwerking op basis van vertrouwen

De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan een regionale toekomstvisie voor de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude. Bedoeling is om meer samen op te trekken in het oplossen van bestuurlijke zaken. Zo zijn er onlangs al afspraken gemaakt om de hoeveelheid winkelruimte te verminderen en wordt er  steeds meer samengewerkt op het gebied van Zorg en Sociale Zaken.

Lees verder
1 september 2016

SP blij met opschorting planvorming Sleutels voor De Kooi

Foto: Han Dirks

Woningbouwvereniging de Sleutels schort de planvorming voor de Centrale Blokken van de Kooi voorlopig op, in afwachting van een gemeentelijk besluit over de monumentale status van deze woningen. De maatschappelijke discussie, waarin de SP steevast een prominente positie inneemt als voorstander van behoud van deze woningen,  maakt dat de Sleutels deze beslissing heeft genomen. SP-raadslid Han Dirks: "Hopelijk komt de Sleutels tot inkeer, zodat de Kooi eindelijk wordt gerenoveerd."

Lees verder
22 augustus 2016

Schriftelijke vragen SP over verkoop sociale huurwoningen

De afgelopen dagen waren er bij NU.nl en bij NRC berichten over de verkoop van 15.000 sociale huurwoningen sinds 2013, aan beleggers, veelal buitenlandse beleggers. Zij vragen vaak de maximumhuurprijs dat soms wel 10% hoger ligt dan wat de corporaties vragen.

Lees verder
12 augustus 2016

SP Leiden ondersteunt acties Brandweer Leiden (Hollands Midden)

Foto: FNV / FNV Brandweeractie

Vrijdag 12 augustus voerde de beroepsbrandweer van Leiden ­Zuid en Leiden ­ Noord actie tegen de verhoging van hun pensioenleeftijd en een goede vroeg­vertrek-regeling. Zij verzamelden handtekeningen op het Stadhuisplein en bij de Hartebrugkerk.

Lees verder
10 augustus 2016

SP: Inzet bewoners Reigerhorst leidt tot draagvlak voor renovatiewerkzaamheden

Foto: Han Dirks

Woningcorporatie Portaal heeft in 2014 en 2015 werkzaamheden uitgevoerd aan 8 flats in de Leidse Slaaghwijk. Diverse bewoners hebben vervolgens de SP benaderd uit onvrede over de wijze waarop deze werkzaamheden door Portaal zijn uitgevoerd. De bewoners aan de Reigerhorst zijn toen niet akkoord gegaan met de voorwaarden voor de renovatie. Nu is er voldoende draagvlak om de werkzaamheden alsnog uit te voeren, nadat bewoners en Portaal aanvullende afspraken hebben gemaakt over de renovatie die vanaf september 2016 zal plaatsvinden. De SP is vanaf het eerste begin betrokken geweest bij dit proces en de oprichting van een bewonerscommissie voor de Reigerhorst.

Lees verder
20 juli 2016

De Sleutels niet eerlijk over De Kooi

Op 5 juli werd in de gemeenteraad met ruime meerderheid een motie aangenomen, die een einde wil maken aan de sloopplannen van woningbouwcorporatie De Sleutels. De SP was mede-indiener van de motie van de PvdA. SP-fractievoorzitter Van der Kraats: “Ik ben blij dat de raad bij meerderheid zo veel waarde hecht aan deze mooie wijk, die het verdient om opgeknapt te worden. Dit in tegenstelling tot De Sleutels helaas. Zij gaan niet alleen in tegen eerder gemaakte afspraken, ze bedienen zich ook nog van argumenten die aantoonbaar niet kloppen.”

Foto: SP
Lees verder
20 juli 2016

Buurtwinkels zijn belangrijk!

In de gemeenteraad wordt er vaak gesproken over de winkelgebieden die belangrijk zijn voor de bezoekers van de stad, en er is weinig aandacht voor winkels die eigenlijk alleen door de mensen in de directe omgeving gebruikt worden. Toch zijn die juist heel belangrijk. Woordvoerder economie Antoine Theeuwen: “Met name oudere mensen hebben moeite om lange afstanden af te leggen voor hun boodschappen. En nu er steeds meer oudere mensen zijn, en de overheid ook verwacht dat ze zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen, wordt het alleen maar belangrijker dat er genoeg buurtwinkels zijn”. De SP diende daarom een wijzigingsvoorstel in om meer aandacht te geven aan buurtwinkels. Dat voorstel werd door de hele gemeenteraad mede ondertekend, en werd dan ook met unanieme stemmen aangenomen.Lees verder
20 juli 2016

Doorgaan op de ingeslagen weg

Bij de laatste raadsvergadering van het seizoen werd naast de jaarrekening, ook de kaderbrief behandeld. In die brief schetst het college van burgemeester en wethouders de plannen voor de komende jaren. De bespreking ervan is te vergelijken met de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer. De SP wil dat we in grote lijnen op dezelfde manier doorgaan: samenwerken, experimenteren met nieuwe manieren om zaken (kleinschalig) te organiseren en voorzichtig zijn met het geld. Er zijn een aantal zaken waar de SP de komende jaren extra aandacht voor zal hebben, u kunt lezen welke dat zijn in de speech van fractievoorzitter Julian van der Kraats hieronder.

Lees verder
20 juli 2016

Goed jaar voor Leiden

Bij de laatste raadsvergadering van het seizoen werd de jaarrekening behandeld. Daarin wordt de balans opgemaakt van wat er allemaal goed en minder  goed is gegaan in 2015. De SP is vooral blij dat alle grote veranderingen in de zorg relatief goed zijn gegaan. Fractievoorzitter Julian van der Kraats: "Waar er in andere gemeentes een enorme kaalslag is geweest in de zorg, is het in Leiden gelukt om vooral anders te gaan werken: kleinschaliger en met minder bureaucratie. Dat is een geweldige prestatie van iedereen die daar aan heeft meegewerkt en daar mogen we trots op zijn". Lees hieronder de hele speech die de SP in de gemeenteraad heeft gehouden.Lees verder
8 juli 2016

Schriftelijke vragen SP over opleggen kortingen aan bijstandsgerechtigden

De SP heeft schriftelijke vragen gesteld over het opleggen van kortingen op de bijstand en bijzondere bijstand aan bijstandsgerechtigden

Lees verder

Pagina's