h

Voorstellen extra geld SP naar sociaal domein geblokkeerd

26 juli 2021

Voorstellen extra geld SP naar sociaal domein geblokkeerd

Foto: SP

De week van 12 juli markeerde de laatste vergaderweek voor de vakantieperiode van de Gemeenteraard. De SP heeft tijdens deze vergaderingen, die voornamelijk in het teken van de begroting stonden, voorstellen gedaan om de bezuinigingen van de afgelopen jaren in de zorg en het armoedebeleid terug te draaien. Deze voorstellen werden tot onze grote teleurstelling weggestemd door de coalitiepartijen GroenLinks, D66 en PVDA alsook de rechtse partijen in de Raad: De VVD en het CDA.  

2021 is het laatste jaar voor de nieuwe Gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar. Voor de SP Leiden was het dan ook een jaar om terug te blikken op de afgelopen collegeperiode die in 2018 was ingegaan. Onze fractievoorzitter Antoine Theeuwen deed dit al eerder deze maand tijdens de Algemene Beschouwingen. De laatste weken voor de vakantieperiode stonden in het teken van de begroting. Daarin is er ruimte voor veel ideologische voorstellen en daar hebben wij dan ook gebruik van gemaakt.

Voor de SP waren de bezuinigingen van de afgelopen periode op het zorgdomein en op het armoedebeleid een doorn in het oog. Dat dit College ambities had, daar hadden wij in eerste instantie geen problemen mee. Dat dit uiteindelijk over de rug is gegaan van de mensen in de stad die onze hulp het hardste nodig hebben is echter niet uit te leggen en ook onaanvaardbaar. 

Om deze reden had de SP voorgesteld om de bezuiniging op de Collectieve Zorgverzekering Minima alsook de bezuiniging op de tegemoetkoming Chronisch zieken en Gehandicapt terug te draaien. Hoewel de financiele situatie van de gemeente Leiden maar weinig ruimte bood, was er toch sprake van een overschot voor dit jaar. Daarom vond de SP dat de mensen die het hardst zijn geraakt door de Coronacrisis, de mensen met een kleine beurs en de zieken, moesten worden geholpen. Met deze voorstellen had dit zeker gekund, maar ondanks de logische dekking stemden genoeg partijen tegen waardoor de voorstellen geen meerderheid haalden. 

Het laat op pijnlijke wijze zien dat dit College minder links en sociaal is dan de SP in eerste instantie had gedacht. Het is voor ons ook duidelijk waar de verschillen liggen en wat de bewoners van Leiden volgend jaar te kiezen hebben. Voor een sociaal en links Leiden moeten mensen volgend jaar de SP kiezen. Maar we hadden graag gewilt dat meerdere partijen het belang van een sociaal Leiden voor iedereen hadden ingezien, dan was er deze periode meer perspectief geweest voor de Leidenaren die onze hulp het hardste nodig hebben. Wij blijven strijden.  

Reactie toevoegen

U bent hier