h
14 augustus 2020

Een terugblik: De Algemene Beschouwingen van juli

'Momenten van grote crisis zoals nu met het coronavirus kunnen een vernieuwd inzicht geven in wat belangrijk is in onze maatschappij.  Te lang heeft het individualisme de overhand gehad, de zogenaamde keuzevrijheid het gewonnen van solidariteit en is de marktwerking veel te ver doorgeschoten in tal van maatschappelijke sectoren.' Met deze woorden begon Antoine Theeuwen, fractievoorzitter van de SP Leiden, de inbreng van de SP voor de Algemene Beschouwingen.

Lees verder
6 augustus 2020

SP beleid rondom Statushouders succesvol

Foto: SP

Het Leidse project JA Statushouders (JAS) dat is opgezet door voormalig SP-wethouder Roos van Gelderen is geslaagd. Dat blijkt uit een onderzoek van de bureaus Berenschot en Regioplan. Doel van het project is vluchtelingen met een verblijfsstatus (statushouders) eerder het gewone onderwijs in te krijgen en aan een baan te helpen. Van de 202 jonge statushouders die het driejarige traject hebben afgerond is 46 % uitgestroomd naar onderwijs en 31 % vond een baan. Een aantal statushouders is verhuisd.

Lees verder
23 juni 2020

Solidariteit met de Leidse BBB-ers

Foto: SP Leiden / SP Leiden

Op 20 juni was er een solidariteitsbijeenkomst in het kader van Wereldvluchtelingendag in het Van der Werfpark. Daar waren ook een paar mensen bij die vanuit de BBB (Bed, Bad en Broodvoorziening) per 1 mei op straat zijn gezet. Raadslid Ries van Walraven en ex-raadslid Natalie Wanga waren daar ook aanwezig. Er werden toespraken gehouden door ex-BBB-ers en er werden leuzen geroepen.

Lees verder
16 juni 2020

Succes! Geen boete op uitkering bij ontslag

Bij de laatste Commissievergadering van de Commissie Werk en Middelen presenteerde de Gemeente een plan om mensen die ontslagen zijn geen recht te geven op bijstand. Met enkel de subjectieve redenering dat mensen moeten worden gestraft als het ontslag verwijtbaar is aan de werknemer. Omdat er veel kritiek was vanuit de Commissie heeft de Wethouder besloten dit plan niet door te zetten en daar is de SP erg blij mee

Lees verder
13 juni 2020

SP en andere partijen stellen vragen over discriminatie, geweld en etnisch profileren bij de Leidse politie

Foto: SP

Controle Alt Delete is een organisatie die strijdt tegen etnisch profileren en politiegeweld. Op dit moment zijn dit wereldwijd grote thema’s nadat een politieagent de Amerikaanse George Floyd liet stikken. De organisatie vroeg daarom aan de Leidse politieke partijen om een aantal vragen te stellen. Niet alleen aan Leidse partijen. Controle Alt Delete vroeg hetzelfde aan de politieke partijen van 12 andere steden.

Lees verder
11 juni 2020

SP wil besluit uitbreiden parkeergarage Haarlemmerstraat betrekken bij begrotingsdebat

Foto: SP

De uitbreiding en renovatie van de parkeergarage Haarlemmerstraat a 5.5 miljoen euro kan wat de SP betreft wel even wachten. De SP vind dat de afweging gemaakt moet kunnen worden of het geld niet beter gebruikt kan worden om de tekorten op te vangen die ontstaan zijn door de coronacrisis en op het sociaal domein.

Lees verder
28 mei 2020

Vang ongedocumenteerderen op in Coronatijd!

Foto: SP Leiden / SP Leiden

Per 1 mei is de Bed, Bad en Broodopvang (BBB) in Leiden gesloten. De SP dient, samen met partij Sleutelstad en de Christen-Unie, op 28 mei een motie in waarin wordt gevraagd de ongedocumenteerden in coronatijd op te vangen. Nu de Leidse mensen zonder verblijfsvergunning op straat zijn gezet, zwerven ze in Leiden op straat. De verantwoordelijke wethouder, Marleen Damen, geeft aan dat de mensen die willen meewerken naar de LVV (Landelijke Vreemdelingenvoorziening) in Rotterdam kunnen gaan. Maar de LVV in Rotterdam functioneert erg slecht. Dat zeggen ambtenaren van de gemeente Rotterdam en de medewerkers van de organisaties die bij de LVV zijn aangesloten zelf. Het is erg moeilijk daar toegelaten te worden en de meeste mensen die in de LVV zijn geweest staan na een tijdje weer op straat.

Lees verder
8 mei 2020

Zorgen over en zorgen voor mensen in de bijstand ten tijde van Corona

Foto: SP

Het zijn ontzettend moeilijke en onzekere tijden voor veel mensen, maar het verliezen van een baan maakt het allemaal nog extra vervelend en onzeker. Helaas vallen er momenteel veel ontslagen en doen veel mensen momenteel terecht een beroep op de bijstand. Daarom moet er meer coulance worden getoond richting de bijstandsgerechtigden op dit moment vinden de SP en de PVDA

Lees verder
2 mei 2020

Bed, Bad en Brood Leiden nu definitief dicht

Op 1 mei 2020 is de Bed, Bad en Brood (BBB) voorziening in Leiden definitief gesloten. De bewoners kunnen terecht in de Landelijke Vreemdelingen Voorziening te Rotterdam (LVV). Het kwam voor sommigen onverwacht. Volgens de procedure zou het hele overplaatsingsproces tot 1 juli duren. Ries van Walraven, raadslid voor de SP, vertelt haar verhaal.

Lees verder
1 mei 2020

Teylingen graaft Kagerzoom kapot

Foto: SP Leiden / Antoine Theeuwen

De werkzaamheden in de Kagerzoom zijn al van start gegaan terwijl de bezwaarperiode nog loopt. De gemeente Teylingen heeft het blijkbaar wel gehad met democratie en inspraak na eerdere procedures aangespannen door bewoners uit de Merenwijk tegen de aanleg van de skeelerbaan.

Lees verder

Pagina's