h
6 juli 2016

Leidse SP start met campagne voor een Nationaal Zorgfonds

De SP staat in Leiden vaker op de markt, en dat weten de vaste bezoekers wel. Dit keer stond het kraampje op een andere plek dan gebruikelijk.

Lees verder
30 juni 2016

politiek café met Inez Staarink

Foto: SP

Op vrijdag 8 juli, vanaf 20.00 uur, ontvangt SP Leiden Inez Staarink. Zij stelt zich kandidaat voor de eerstkomende parlementsverkiezingen. Op 8 juli komt ze haar stad- en regiogenoten vertellen waarom. Ze maakt duidelijk wat ze tot nu toe als SP-beleidsmedewerker natuur, landbouw, voedsel en dierenwelzijn heeft gedaan in Den Haag. En ze licht graag toe hoe zaken gaan in de Tweede Kamer en wat de SP daar doet op groene thema's.

Lees verder
9 juni 2016

SP Leiden vraagt omwonenden Rhijnvreugd naar mening komst statushouders

Op dinsdag 8 juni is een aantal bestuurs- en fractieleden bij bewoners in de omgeving van de locatie Rhijnvreugd (aan het eind van de Hoge Rijndijk, op de grens met Zoeterwoude en Leiderdorp), waar mogelijk 18 tijdelijke woonruimtes voor statushouders gebouwd zullen worden, gaan informeren wat zij hiervan vinden.

Lees verder
24 mei 2016

COA ontruimt Wassenaarseweg

Het COA heeft vandaag tot ieders verrassing besloten te stoppen met het opvangen van vluchtelingen aan de Wassenaarseweg. In elk geval worden de mensen die er nu zijn vanaf morgenochtend verplaatst naar asielzoekerscentra, in afwachting van permanente woonruimte. De actie van het COA is zo van stel op sprong, dat zelfs een officiële reactie van het COA zelf nog ontbreekt. SP-fractievoorzitter Julian van der Kraats: “Deze actie past in het patroon dat we de laatste tijd hebben gezien, dat het COA niet goed is in samenwerken en niet goed is in communiceren. Bijvoorbeeld met de vele vrijwilligers die zich in hebben gezet voor deze mensen. Nota bene stond voor vrijdag aanstaande de feestelijke opening gepland van het gebouw van de gemeente naast het COA, waar vrijwilligers van alles en nog wat hebben georganiseerd en hadden willen organiseren. Het enige lichtpunt is wel dat de mensen die nu verplaatst worden ergens naartoe gaan waar ze beter behandeld worden”.

Lees verder
23 mei 2016

Politiek café met Nadia Benaissa: "Meld islamofobie"

Foto: Nadia Benaissa / Nadia Benaissa

Op vrijdag 10 juni, vanaf 20.00 uur, ontvangt SP Leiden de juriste Nadia Benaissa van stichting Meld Islamofobie.

Lees verder
19 mei 2016

Meer groene daken in Leiden!

Groene daken zijn op allerlei manieren goed: ze isoleren goed, en zorgen dus voor energiebesparing in huis. Ze zorgen voor meer groen en dus meer biodiversiteit. Ze bufferen water en zorgen dus voor minder wateroverlast. En zo zijn er nog een paar. Het subsidiëren van groen daken is dus een hele goede manier om aan biodiversiteit en duurzaamheid te werken. De coalitie van D66, SP, VVD en PvdA heeft veel geld vrij gemaakt voor deze doelen, en de gemeenteraad heeft op 19 mei een betere subsidieregeling hiervoor vastgesteld.

Foto: groenedakenleiden
Lees verder
19 mei 2016

Leiden gastvrij voor vluchtelingen, maar het COA een stuk minder

Tijdens de raadsvergadering van 19 mei vroeg de SP aandacht voor een misstand, die bij het COA in Leiden heeft plaatsgevonden. Of beter gezegd, door het COA is begaan. Het COA is de organisatie die zorgt voor de huisvesting van de vluchtelingen die aan de Wassenaarseweg verblijven. Daar was onlangs een vechtpartijtje tussen een aantal vluchtelingen. Op vechten staat uiteraard een straf en dat is ook terecht, maar de straf die toen is uitgedeeld vindt de SP totaal onacceptabel. Het COA heeft namelijk een aantal mensen botweg op straat gezet. Twee mensen hebben daardoor een nacht op straat doorgebracht. SP-fractievoorzitter Julian van der Kraats: “Dit gaat lijnrecht in tegen onze principes. Deze mensen hebben een hele slechte nacht in Leiden doorgebracht. Helaas blijkt dit wel mogelijk vanuit de regels die het COA vanuit landelijk stelt. En wat helemaal vervelend is is dat dit helaas past in een lange serie van klachten die de SP heeft ontvangen, waaruit blijkt dat het COA in Leiden niet serieus omgaat met de wensen van de mensen die ze onderdak biedt”.

Lees verder
26 april 2016

Schriftelijke vragen SP over topsalarissen in publieke en semi-publieke instellingen

In het Leidsch Dagblad van 15 april stond een artikel over cijfers die bekend zijn geworden over topsalarissen boven de ministersnorm uit 2014. Volgens de Wet Normering Bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semi-publieke sector is deze bezoldiging in 2014 maximaal 230.474 euro.

Lees verder
21 april 2016

Degelijk onderzoek naar verplaatsing busstation

Daar vroeg een motie van de PvdA en de SP om. De gemeenteraad heeft namelijk in 2012 besloten het busstation te verplaatsen van de voorkant naar de achterkant van het station. Op die manier ontstaat veel ruimte aan de voorkant voor nieuwe woningen, winkels en kantoren en vooral ook een qua verkeer minder chaotische toegang tot de stad. Maar als het busstation naar de achterkant verschuift ontstaan daar natuurlijk weer nieuwe problemen op plekken waar de verschillende verkeersstromen zich met elkaar mengen. SP-verkeerswoordvoerder Julian van der Kraats: “De raad moet alle voor- en nadelen goed op een rijtje hebben tegen de tijd dat we een besluit voorgelegd krijgen. Ook moeten er zo veel mogelijk opties uitgewerkt worden met al hun voor- en nadelen, vooral als het gaat over hoe het openbaar vervoer zou komen te lopen”.

Lees verder
17 april 2016

ROOD Leiden helpt met verzamelen handtekeningen voor de steunbrief voor Leidse moskeeën

Als reactie op de haatbrieven die in maart naar de Leidse moskeeën van Imam Malik en Al Hijra waren gestuurd, kwam studente Flora Woudstra op het idee om een steun- of zelfs een soort liefdesbrief naar de moskeeën te sturen. Zo gezegd zo gedaan.

Foto: Chris de Waard / sleutelstad.nl
Thomas van Halm overhandigt de handtekeningen aan Abedel Bouzzit van de Imam Malik moskee. Foto: Chris de Waard, Sleutelstad.nlLees verder

Pagina's