h
28 september 2017

Op werkbezoek bij de markt-GOA

Foto: Antoine Teeuwen

Verslag van een werkbezoek van ons duo-raadslid Antoine Theeuwen:

Lees verder
26 september 2017

SP stelt samen met andere partijen schriftelijke vragen over Beatrixstraat

Op initiatief van de SP en ondersteund door de fracties van PvdA, D66, GroenLinks, CDA zijn vragen gesteld aan het college van Burgemeester en Wethouders over het besluit van De Sleutels om de huurovereenkomsten met de ondernemers aan de Beatrixstraat op te zeggen. Inmiddels heeft ook de VVD te kennen gegeven de vragen te ondersteunen. De SP en de andere partijen hebben vragen over de onderbouwing van dit besluit en de positie van de betrokken winkeliers. Ook vragen de partijen zich af of het besluit in overeenstemming is met de Leidse visie op winkels en bedrijven en de (nog niet vastgestelde) wijkvisie voor de Prinsessenbuurt. SP-raadslid Han Dirks: "Hopelijk worden deze vragen snel door het college beantwoord".

Lees verder
23 september 2017

De SP Leiden staat achter de ondernemers van de Beatrixstraat

Foto: Han Dirks / Han FDirks en de eigenaar van slagerij en groentezaak Ennasr.

Woningbouwvereniging De Sleutels wil de huurcontracten van
ondernemers in de Beatrixstraat opzeggen en biedt hen geen enkel alternatief. De SP Leiden stelt grote vraagtekens bij de gang van zaken en vindt dat De Sleutels niet op deze manier met hun huurders aan de Beatrixstraat kan omgaan. Wij stellen daarom onze vraagtekens bij de onderbouwing van het besluit en willen van de gemeente Leiden weten of dit wel past in het beleid van de gemeente Leiden. De SP neemt het initiatief om schriftelijke vragen te stellen en wordt daarin gesteund door de fracties van PvdA, D66, GroenLinks en CDA.

Lees verder
22 september 2017

Extra woonruimte aan de Voorschoterweg

Leiden gaat statushouders (mensen met een verblijfsvergunning) woonruimte geven aan de Voorschoterweg. Het terrein aan de Voorschoterweg is ter beschikking gesteld door het Hoogheemraadschap Rijnland. Ries van Walraven, raadslid Zorg en Welzijn: "Dit  is een stap vooruit. Weer extra woningen voor groepen die dit heel hard nodig hebben."

Foto: SP

Lees verder
21 september 2017

SP blij met niet verplaatsen busstation

De gemeente is al enige tijd bezig te onderzoeken of het busstation naar de achterkant van het Centraal station verplaatst kan worden. Doel is om aan de voorkant van het station veel (bus)verkeer weg te halen en ruimte te maken voor woningbouw, kantoren en een mooie entree naar de stad. Kort geleden besloot het college om veel tijd, geld en moeite te steken in extra onderzoek en gesprekken met omwonenden en belanghebbenden, om te kijken of er een goede oplossing mogelijk was. Het college heeft nu de conclusie getrokken dat die er niet is. SP-verkeerswoordvoerder Julian van der Kraats: “Voor ons zijn er twee dingen altijd heel belangrijk geweest. Ten eerste dat het openbaar vervoer er in elk geval niet op achteruit zou gaan. Het lijkt nu toch niet te gaan lukken om aan die voorwaarde te voldoen, als het busstation naar de achterkant zou gaan. En ten tweede dat er zorgvuldig gekeken wordt naar alle opties, samen met omwonenden en belanghebbenden. Dat is nu gebeurd, en de uitkomst is nu duidelijk. Daarmee is er een knoop doorgehakt en kan de stad ook verder met de ontwikkelingen rond het station”.

Lees verder
18 september 2017

Kindgericht armoedebeleid

Geen enkel kind mag in armoede opgroeien! Kinderen die onder de armoedegrens leven kunnen hier niets aan doen, ze verdienen een eerlijke toekomst.

Lees verder
11 september 2017

SP opent nieuw politiek jaar met borrel

Foto: SP

Wethouder Roos van Gelderen opende de borrel met een toespraakje. Daarna spraken fractievoorzitter Julian van der Kraats en afdelingsvoorzitter Sander Sauvé de aanwezigen toe.

Lees verder
6 september 2017

Leiden goed op weg in het sociaal domein

Foto: SP

De regering bezuinigt op het sociaal domein. Tegelijkertijd zijn er taken
van het rijk overgedragen aan de gemeenten. Dat geldt voor de jeugwet,
de Wmo en de participatiewet. Uit een tussenrapportage van TNO blijkt
dat Leiden het goed doet.

Lees verder
4 september 2017

OPENING TENTOONSTELLING "STILTE 44"

Foto: Hab van den Wijngaard / Hab van den Wijngaard

Op zaterdag 9 september wordt in De SPeer de tentoonstelling Stilte 44 van Hab van den Wijngaard geopend. De expositie is er tot en met januari 2018 te bezichtigen.

Lees verder
27 augustus 2017

Buurten in de Zeeheldenbuurt

Foto: SP

Afgelopen zomer is SP Leiden een aantal zaterdagen de buurt ingetrokken. We wilden met de bewoners in gesprek gaan over hoe zij hun buurt ervaren. Zijn zij tevreden, waar zijn nog knelpunten en op welke manieren kunnen wij de buurten verbeteren? Daarbij is SP Leiden begonnen in de Stevenshof en is daarna doorgegaan in de Zeeheldenbuurt.

Lees verder

Pagina's