h
11 september 2018

Bed, Bad en Brood in Leiden moet blijven!

Bed, Bad en Brood in Leiden moet blijven!

Lees verder
22 augustus 2018

SP stelt schriftelijke vragen over stopzetten subsidie voor Leiden Helpt

De SP Leiden heeft tezamen met de PVDD een aantal schriftelijke vragen ingediend. Reden is het recente nieuws dat de subsidie van stichting Leiden Helpt wordt stopgezet.

Lees verder
23 juli 2018

Eindelijk erkenning voor woonwagencultuur

Onlangs heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties een beleidskader bekend gemaakt voor gemeentelijk standplaatsenbeleid. Het is een leidraad voor gemeenten. Daarmee wordt het beleid voor woonwagenbewoners en standpunten voor woonwagens aangepast. Het beleid wordt in lijn gebracht met het mensenrechtelijk kader voor de culturele identiteit van Roma, Sinti en woonwagenbewoners.

Lees verder
18 juli 2018

Fietsen op de markt op marktdagen verboden

Foto: SP

Afgelopen raadsvergadering heeft de SP een voorstel ingediend om het fietsen op de markt op marktdagen te verbieden. Was dat al niet zo? Nee, volgens de verkeersregels mocht dat gewoon, behalve op de Botermarkt.

Lees verder
18 juli 2018

2 Klassieke concerten in toekomst ook voor kleine beurs

Foto: Google foto's

Tijdens de behandeling van de jaarstukken is het voorstel van de SP om voor Leidenaren met een kleine beurs gratis toegangskaarten ter beschikking te stellen voor het Weihnachtsoratorium en de Matthäus Passion, onmiddellijk omarmd door burgemeester Lenferink.

Lees verder
17 juli 2018

Acties bij het LUMC na mislukte CAO-onderhandelingen

Foto: FNV / FNV.nl

Afgelopen week zijn verpleegkundigen massaal in actie gekomen voor meer respect, meer loon en minder werkdruk in de Universitair Medische Centra (UMC’s). Na maanden moeizaam onderhandelen over een nieuwe cao, blijft werkgever Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) met verslechteringen komen.

Lees verder
14 juli 2018

Oud-wethouder Van Gelderen ontvangt SP-onderscheiding

Foto: SP

Op vrijdag 13 juli jl. heeft oud SP-wethouder Roos van Gelderen de hoogste onderscheiding ontvangen die een SP afdeling kan uitreiken, de Zilveren Tomaat. Van Gelderen is 8 jaar wethouder Jeugd, Zorg en Welzijn geweest in Leiden.

Lees verder
13 juli 2018

SP blij met toezegging verzet tegen plannen loondispensatie

In de raadsvergadering van 12 juli 2018 kwam de SP Leiden met een motie. Daarin riep de SP het College op zich uit te spreken tegen de nieuwe plannen vanuit de landelijke overheid. De regering wil werkgevers loondispensatie geven als zij mensen met een arbeidsbeperking in dienst nemen. Met deze nieuwe plannen zullen arbeidsbeperkten in veel gevallen onder het minimumloon verdienen.

Lees verder
12 juli 2018

Leiden vuurwerkvrij

Op de raadsvergadering van 12 juli 2018 dient SP samen met een aantal andere partijen een motie in. Hierin vraagt de SP het College om een plan te ontwikkelen. Daarmee moet Leiden op termijn vuurwerkvrij worden. Er is dan alleen ruimte voor een grote vuurwerkshow voor de hele stad.

Lees verder
11 juli 2018

Motie: laat mensen met een arbeidsbeperking werken voor een volwaardig loon.

Aankomende donderdag wordt in de gemeenteraad een SP-motie over de loondispensatie besproken.

Lees verder

Pagina's