h
3 december 2019

Op naar een Sociaal Leiden

Foto: SP

In november werd de begroting besproken in de Gemeenteraad. Voor de SP stond één onderwerp centraal bij deze begroting, en dat was het sociaal domein. Onder dit domein vallen alle aspecten van zorg binnen de gemeente, maar ook de inkomensondersteuning van mensen met een laag inkomen. Voor de SP Leiden is dit het belangrijkste onderwerp waar wij als gemeente mee bezig zijn. Met een goed sociaal domein kunnen we alle mensen steunen die de hulp van de gemeente het hardst nodig hebben.

Lees verder

ALV SP Leiden

Op 20 november zal er een Algemene Leden Vergadering (ALV) plaatsvinden van de SP-afdeling Leiden en omstreken. Het betreft de tweede afdelings-ALV ter voorbereiding op het Landelijk SP-congres op 14 december 2019.

Lees verder
18 oktober 2019

Geld voor Ringweg moet naar Leidse minima en zorg

De Leidse SP vindt het onacceptabel dat het college van D66, GL en PvdA ruim 18 miljoen euro wil besparen op het minimabeleid, de maatschappelijke ondersteuning en de jeugdzorg. Bij de begrotingsbehandeling volgende maand in de Leidse gemeenteraad wil de SP voorstellen om niet te bezuinigen op de mensen die de steun van de gemeente het hardst nodig hebben, maar om het verkeersproject Leidse Ring Noord (dat 135 miljoen kost) te schrappen, en het Leidse geld wat hiervoor gereserveerd is te gebruiken voor het sociaal domein.

Lees verder
17 oktober 2019

135 miljoen voor Leidse Ring Noord is te duur

De SP trekt de steun voor het Ringweg Noord project in. Tijdens een presentatie in de commissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid van 10 oktober, bleek dat de totale kosten met ruim 30 miljoen zijn gestegen sinds 2016. In 2016 was het kostenplaatje voor de Ringweg nog 102,6 miljoen, bovendien bleek uit de presentatie dat 45 miljoen van het totaalbedrag bestemd zijn voor de twee tracé gedeelten die op het grondgebied van Leiderdorp liggen.

Lees verder
13 oktober 2019

Leiden bezuinigt: minima en zieken zijn het slachtoffer

De bezuinigingen van het college van D66, Groen Links en PvdA op de minima en zorgbehoevenden raken de Leidenaren ongenadig hard. Ries van Walraven, woordvoerder Zorg & Welzijn: "Dit college geeft liever geld uit aan asfalt dan aan mensen. Met deze voorstellen worden alle Leidenaren gepakt die arm en/of langdurig ziek zijn. Maar dit gaat niet werken, uiteindelijk zal dit tot meer kosten voor de samenleving leiden"

Lees verder
15 september 2019

SP Leiden boos over nieuwe bezuiniging voor de minima

De SP Leiden heeft met veel ongenoegen kennis genomen van de stukken die een voorstel doen om de vergoeding op de Collectieve Zorgverzekering Minima (CSM) te verlagen. Na het wegbezuinigen van de Declaratieregeling (circa 1,2 miljoen) is deze bezuiniging van 954.000 euro op jaarbasis opnieuw een flinke klap voor de Leidenaren die het minder breed hebben.

Lees verder
1 juli 2019

Het minimabeleid verder zonder declaratieregeling

Vanaf vandaag is het niet meer mogelijk om aanspraak te doen op de declaratieregeling van de gemeente Leiden. Deze komt te vervallen waardoor een budget voor basisvoorzieningen zoals bijvoorbeeld internet, telefoon of een reisabbonement niet meer vanzelfsprekend is voor Leidenaren met een kleinere beurs. 

Lees verder
27 juni 2019

Aanbestedingen bij jeugd, zorg en welzijn: de boel opschudden?

Foto: SP

"Aanbestedingen zijn hét middel om welzijnsorganisaties te dwingen beter samen te werken en efficiënter te werken. Het is belangrijk dat de boel opgeschud wordt." Dat zei de wethouder van Gezondheid,  Jeugdzorg & Welzijn, Marleen Damen (PvdA). Tijdens de commissievergadering van Onderwijs en Samenleving over de jaarstukken uitte de SP kritiek op de aanbestedingen in het sociaal domein. En dit kreeg de SP als antwoord.

Lees verder
26 juni 2019

Thema-avond met Leidse SP-fractie over Jeugd, Zorg & Welzijn

Foto: SP

Op vrijdag 28 juni 2019 organiseert de Leidse SP een thema-avond met raadslid Ries van Walraven.
Zij zal vertellen over haar werk als gemeenteraadslid en ingaan op de politieke ontwikkelingen op het gebied van Jeugd, Zorg en Welzijn. Het Leidse college van D66, GroenLinks en PvdA wil op deze terreinen de dienstverlening gaan aanbesteden. De SP is fel tegenstander van aanbesteden en marktwerking. Reden genoeg om het te hebben over de alternatieven van de SP!

Lees verder
21 juni 2019

De SP Leiden bij Algemene Beschouwingen: 'Geen marktwerking in het sociaal domein!'

Onderstaande tekst werd uitgesproken door Antoine Theeuwen, SP-fractievoorzitter, bij de Algemene Beschouwingen van de Leidse gemeenteraad van 20 juni 2019.

Lees verder

Pagina's