h

SP dient voorstellen in om het maatwerkbudget in Leiden toegankelijker te maken

11 februari 2021

SP dient voorstellen in om het maatwerkbudget in Leiden toegankelijker te maken

Foto: SP Leiden

vorige week heeft ons Raadslid Thomas van Halm in de commissie twee voorstellen ingediend om het maatwerkbudget, dat tot nu toe totaal niet van de grond komt, beter beschikbaar en bereikbaar te maken. Het declaratiebugdet dat goed functioneerde was afgeschaft en daar kwam het maatwerkbudget voor in de plaats. 

Ondanks waarschuwingen en een tegenstem van de SP werd dit toch ingevoerd.De realiteit blijkt helaas precies zoals de SP voorspelde: De barrieres zijn te hoog en er wordt amper gebruik van gemaakt. Daarom dient de SP volgende week in de Raad twee moties in om dit te verbeteren. Hieronder de spreektekst van Thomas in de Commissie vorige week:

Wij hebben dit Debat aangevraagd omdat het wat ons betreft een belangrijk onderwerp is, waarover we deze Collegeperiode nog flinke discussie hebben gehad. Als we naar de evaluatie kijken worden wij echt niet gelukkig. Er wordt amper iemand bereikt. Dat doet extra pijn want hier is namelijk wel gewaarschuwd, vrij uitgebreid, en het frustreert ons dan ook enorm dat het de bedoeling was deze evaluatie lekker te laten lopen omdat ‘er geen besluitpunten in zaten’. Dat is bij sommige onderwerpen een logische gang van zaken maar wat ons betreft voor dit onderwerp niet. Om nog een korte voorgeschiedenis te geven van onze frustratie. Dit maatwerkbudget in de plaats kwam voor het declaratiebudget, dat werd afgeschaft terwijl er echt geen bewijs was dat het niet werkte. Het stopte zelfs op zijn hoogtepunt. Een grote groep mensen wist ondertussen af van de regeling en maakte er gebruik van. En precies op dit moment werd er eens stokje voor gestoken. Daar zij wij nog steeds zeer verbaasd over.

Ik zal ook maar gelijk aangeven dat onze focus bij dit voorstel niet zozeer licht bij stichting Leergeld, maar echt het maatwerkbudget. Wat de zorgen waren van veel partijen is namelijk compleet uitgekomen. Mensen ervaren heel duidelijk aanzienlijke barrières in het aanvragen van het maatwerkbudget. Want een zaak is duidelijk. Er is nog steeds veel armoede in Leiden, en gezien de huidige corona ontwikkelingen zelfs nog wel een stuk meer. De manier van aanvragen is heel anders en veel indringender en er is duidelijk sprake van veel onduidelijkheid voor zowel de uitvoerders als de aanvragers. De complete verandering van aanpak heeft echt heel veel negatieve effecten gehad, dat wordt duidelijk uit deze evaluatie. Wij concluderen dan ook dat vooral deze barrières hebben gezorgd voor een gigantische afname van het aantal aanvragers en mensen die worden geholpen. Bijna 20 keer zo weinig mensen, in een paar jaar. Dit kan gewoon echt niet. Hier moeten wij iets mee als politiek. Het is wat dat betreft dat we net het visiestuk schuldhulpverlening bespraken, want van brede laagdrempelige toegang is op dit punt precies geen sprake. Hier ontbreekt die visie compleet. En om het in de doelen van het College zelf op te noemen, de reikwijdte en het bereik is echt ver onder de maat.

Dat moet dan ook worden opgelost. En daarvoor hebben wij twee voorstellen in gedachte. Allereerst een motie met een focus op een snelle oplossing voor de barrières. Daarvoor willen wij echt een meer actieve aanpak eisen van dit College, een soort plan van aanpak zou echt op zijn plaats zijn. Onze eerste concrete suggestie hierbij is er in elk geval voor zorgen dat de Stadsbank zo snel mogelijk ook een punt wordt voor het aanvragen van het maatwerkbudget. Om zo de schaal te verbreden en ook de SWT’s en JGT’s te ontlasten. Maar de oplossing moet ook worden gevonden bij mensen die expertise hebben op dit gebied. Maar meer dan evalueren is nu echt nodig. Daarnaast komt uit de evaluatie totaal niet naar voren waarom er zo weinig aanvragen zijn. Het College is dit op zijn minst wat ons betreft verplicht om dat uit te zoeken namelijk. Als je zo graag een regeling wil veranderen en de nieuwe regeling werkt totaal niet, dan ben je dit echt aan je stand verplicht wat mij betreft. Daarom moet er onderzocht worden onder mensen die gebruik maakten van de declaratieregeling, waarom ze nu afzien van het maatwerkbudget. Want de doelgroep is namelijk nog steeds precies hetzelfde! Daarnaast lijkt het ons ook goed om dan direct te onderzoeken wie er juist wel gebruik van maken en hoe zit dit ervaren hebben voor een compleet beeld. 

U bent hier