h

Succes: SP moties aangenomen om het armoedebeleid toegankelijker te maken

24 februari 2021

Succes: SP moties aangenomen om het armoedebeleid toegankelijker te maken

Vorige week zijn er in de Gemeenteraad twee moties aangenomen van de SP om de barriéres voor de toegang tot het Maatwerkbudget als onderdeel van het armoedebeleid te verkleinen. Alle partijen behalve de VVD steunden ons voorstel.

Ons SP-Raadslid Thomas van Halm heeft dit initiatief genomen nadat er een vrij pijnlijke evaluatie naar de Raad werd gestuurd over het nieuw ingevoerde Maatwerkbudget. De geluiden die wij uit de stad hoorden sloten hierbij aan. De barrieres voor het aanvragen van dit budget zijn vele malen te hoog. Het maatwerkbudget was de vervanger voor de declaratieregeling die heel goed functioneerde. Tot frustratie van de SP, de ChristenUnie en Partij Sleutelstad werd de declaratieregeling wegbezuinigd en kwam een veel kleiner maatwerkbudget in de plaats.

De methode omtrent het maatwerkbudget is heel anders. Het is voor veel mensen met een laag inkomen in Leiden een veel te hoge barriere gebleken om hier aanspraak op te doen. Ongeveer 200 huishoudens hebben hier gebruik van gemaakt terwijl dit onder de Declaratieregeling ging om ruim 4200 huishoudens. Hetgeen waar de SP al ruim en breed voor waarschuwde is helaas uitgekomen. En dit allemaal ook nog eens in coronatijd, waarin armoede juist alleen maar is toegenomen. 

Dat kan en moet anders, aldus de SP. Om deze reden heeft de SP twee moties ingediend. Allereerst voor een actieplan waarin de gemeente de opdracht krijgt alle zeilen bij te zetten om naar de knelpunten te zoeken en deze ook op te lossen. De tweede motie geeft het College de opdracht voor een stadsbreed onderzoek om met mensen in gesprek te gaan die wel gebruik maakten van de declaratieregeling en niet van het maatwerkbudget. Al deze mensen vallen nu buiten de boot en zien geen perspectief. Ook zo kunnen we kijken waar de knelpunten zitten en worden mensen echt opgezocht in plaats van vergeten. 

Beide moties werden met brede steun van de andere partijen aangenomen en daar zijn wij erg blij mee. Want het armoedebeleid in Leiden moet beter, en dit is een mooie eerste stap. Mocht u uw zorgen en ervaringen willen delen over het armoedebeleid stuur ons dan vooral een bericht naar leiden@sp.nl of thomasvanhalm@gmail.com

U bent hier