h

Succes! De oude Kooi voor de eeuwigheid behouden

11 maart 2021

Succes! De oude Kooi voor de eeuwigheid behouden

Foto: SP

Woningbouwvereniging De Sleutels is bezig met het grootschalig opknappen van woningen uit de centrale blokken van de oude Kooi. Dit na jarenlange inzet van bewoners en bewonerscommissie, samen met de SP wat uiteindelijk heeft geleid tot een monumentenstatus. Op vrijdag 5 maart jl. zijn twee gedenkstenen onthuld die stilstaan bij de opknapbeurt van deze woningen. De strijd voor het behoud van de centrale blokken in de oude Kooi laat zien waartoe een standvastige groep bewoners, met steun van de SP en andere partijen toe kan leiden: behoud van deze bijzondere en betaalbare woningen voor de eeuwigheid!

Foto: SP

De betrokkenheid van de SP bij het behoud van de oude Kooi gaat terug tot medio 2006, toen De Sleutels voor het eerst voorstelde om deze woningen van architect Jesse te slopen. Woningen gebouwd vanuit de gedachte om gewone mensen goed te huisvesten: ware volkshuisvesting! De sloopplannen vielen niet goed bij een grote groep bewoners en een vasthoudende bewonerscommissie. Kritiek vanuit de gemeenteraad – de SP voorop – volgde. Uiteindelijk werd zelfs een monumentenstatus aangevraagd en verkregen, om deze bijzondere woningen te kunnen behouden. Uiteindelijk ging De Sleutels bij zoveel druk van bewoners en politiek overstag. Een mooi succes dat de kracht van eendrachtige samenwerking tussen bewoners en lokale politiek laat zien!

Foto: SP

Bij de onthulling van de gedenkstenen moest zelfs de directeur van De Sleutels bekennen dat de opgeknapte woningen nu voor de eeuwigheid behouden zullen blijven. Mooi dat dat besef ook bij de woningbouwvereniging is gekomen. Wie Leiden zegt, zegt de Kooi. Een wijk – met prachtig opgeknapte woningen – om trots op te zijn

U bent hier