h

Stop de bezuiniging op DZB Leiden

13 februari 2021

Stop de bezuiniging op DZB Leiden

De SP is het roerig oneens met de plannen van College om de Leidse sociale werkvoorziening DZB af te bouwen en op termijn 4 miljoen euro te bezuinigen. De gemeente Leiden krijgt te weinig middelen van het Rijk, maar dat betekent wat de SP betreft zeker niet dat dit tekort ook gedicht moet worden door een organisatie die zo ontzettend belangrijk is voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
 
De timing kan ook niet slechter, aangezien er vorige week nota bene belangrijke moties zijn aangenomen door de SP en het CDA en een initiatiefvoorstel in de Tweede Kamer waarin juist wordt toegewerkt naar extra middelen en nieuwe plannen voor de Sociaal Ontwikkelbedrijven. Alle reden om juist deze voorstellen met positiviteit tegemoet te zien en NIET nu onomkeerbare besluiten te nemen zoals een bezuiniging op DZB. 
 
Dit kan niet! De SP verzet zich dan ook tegen deze plannen van de gemeente. Dit plan moet wat de SP betreft dan ook van tafel. Daarvoor zullen wij ons ook hard voor gaan maken in de Gemeenteraad volgende week.

U bent hier