h

SP leiden tijdens de algemene beschouwingen

28 juni 2021

SP leiden tijdens de algemene beschouwingen

Vorige week donderdag waren de Algemene Beschouwingen in de Gemeenteraad. Omdat dit het laatste jaar is voor de Gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar was het wat de SP leiden betreft een goed moment om te reflecteren op de afgelopen jaren en de eindscore op te maken. 

Wat de SP betreft krijgt dit College een onvoldoende voor de afgelopen jaren. Dat gaf Antoine Theeuwen, de fractievoorzitter namense de SP Leiden aan tijdens de Algemene Beschouwingen. Er is niet geluisterd naar de mensen in de stad, maar ook de bestuurscultuur van open discussies zonder afstemming in de achterkamertjes is in rap tempo overboord gegooid de afgelopen jaren. Daarnaast is er vooral bezuinigd op de mensen die het geld het meeste nodig hebben in het Sociaal Domein. Van een zogenaamd links college bestaande uit D66, GroenLinks en PVDA was wat de SP betreft dan ook geen sprake.

Participatie en Wonen

De participatie was de afgelopen jaren van een heel laag niveau. Dit heeft geleid tot vele terechte prostesten in de stad. Er is redelijk veel gesproken met mensen in de stad, maar er is uiteindelijk vrijwel niets mee gedaan. Inwoners kregen daarom het gevoel alleen te kunnen praten over de kleuren, maar niet het belangrijkste, de inhoud. Hier een passage van Antoine Theeuwen bij de algemene beschouwingen:

"Ook in de stad voelt men de frustratie: LEAD, de Telderskade, de horecavisie, het roomburgerpark, het Kaasmarktplan, de bouw en verkeersprojecten bij de Mors om er maar een paar te noemen. Er wordt niet gezocht naar draagvlak, er wordt niet gewerkt aan een compromis' 

Die participatie had in veel gevallen te maken met woonprojecten zoals bij LEAD. Maar voor de SP Leiden is het duidelijk dat er niet wordt gebouwd voor de gewone mens maar voor de rijken:

'Nee voorzitter, de SP bekruipt het gevoel dat we vooral bouwen om de projectontwikkelaars geld te laten verdienen en dat de meeste huizen bedoeld zijn voor mensen waarvan de college dragende partijen  graag willen dat ze bij ons in de stad komen wonen. Dat we de dependance van de zuid-as aan het worden zijn. We bouwen mondjesmaat voor de Leidenaren en het overgrote deel gaat naar degene die meer dan 4 ton voor een woning kan neerleggen. Dat zijn niet de starters en dat zijn niet de studenten die na hun studie in de stad willen blijven wonen en dat zijn niet de woningzoekenden in Leiden'

Bezuinigen over de rug van de mensen met een kleine beurs

Dit College heeft deze periode gigantische hoeveelheden geld uitgegeven. Dit hebben zij gedaan door alle reserves op te maken en heel veel geld te lenen. Daar moet in de toekomst veel rente over worden betaald en zo is er bijna geen ruimte meer om de komende jaren nieuwe dingen te doen. Al het geld is inmiddels wel op. Asociaal, want zo is er dus helemaal geen ruimte meer voor nieuwe ambities de komende jaren, en dat geeft heel veel onzekerheid. 

Maar het pijnlijkste is dat parallel aan deze grote uitgaven er wel bezuinigd is op het Sociaal Domein en het minimabeleid. Er is veel uitgegeven, maar niet aan de mensen die dit het meeste nodig hadden. Daar ligt zonder twijfel de grootste frustratie van de SP Leiden de afgelopen collegeperiode:

'Voorzitter sinds de decentralisaties is het sociaal domein de kerntaak van de gemeente geworden of we dat nou willen of niet. Het is de gemeente zijn taak om de belastingcenten in eerste instantie terug te geven aan haar bewoners vanuit het oogpunt van solidariteit voor hen die dat nodig hebben. Dat is wat dit college is vergeten, dat is de verantwoordelijkheid die zij liever niet wenst te hebben. Hier de wapenfeiten van dit College

  • Bezuinigingen op het armoedebeleid door de afschaffing van de declaratieregeling, daar ging eerst 1,8 miljoen euro naar toe per jaar en is nu verlaagd naar 450.000 euro per jaar, een bezuiniging van 1,35 miljoen euro per jaar.
  • de bezuiniging op de collectieve zorgverzekering minima van bijna een miljoen euro per jaar (945.000 euro).
    Op basis van deze twee bezuinigingen valt te stellen dat minima tussen de 400 tot 500 honderd euro per jaar meer kwijt zijn, een schande
  • Bezuiniging van de tegemoetkoming kosten voor chronisch zieken en gehandicapten van 285 euro per jaar
  • het aanbesteden van het welzijnswerk,
  • het tot een bedrijf dat zijn eigen broek moet ophouden omtoveren van onze sociale werkplaats de DZB,
  • en aantoonbaar te weinig investeren in JEUGD. Als iets investeren is in onze toekomst dan is het wel investeren in onze medemensen, als iets investeren is in onze toekomst dan is het wel investeren in onze jeugd. Dat is het devies in het sociaal domein, voorkomen is zoveel beter dan genezen, vasthouden is zo veel beter dan laten vallen. En niet alleen vanuit een humaan standpunt maar ook nog een vanuit het oogpunt van kosten.

Onze stad kent een bovengemiddeld percentage van mensen in armoede, en onze stad kent een bovengemiddeld percentage van kinderen in armoede. Doe daar wat aan! Investeer minder in je wegen en je gebouwen en je parken maar zorg eerst voor je mensen, voor de Leidenaren dat is “samen maken we de stad”'

Conclusies

Op basis van deze punten krijgt dit College en ook de coalitiepartijen D66, GroenLinks en de PVDA een dikke onvoldoende. Zij hebben niet een stad gemaakt voor iedereen, maar vooral voor diegene die mondig zijn en al veel hebben. Een stad voor de rijken. De SP gaat het komende jaar er nog alles aan doen om Leiden een stad te maken voor iedereen: betaalbare zorg, toegankelijke cultuur, betaalbaar wonen en een solidair en ruimhartig armoedebeleid en schuldhulpverlening blijven de prioriteit voor de SP.  

Reactie toevoegen

U bent hier