h

Succes! Geen boete op uitkering bij ontslag

16 juni 2020

Succes! Geen boete op uitkering bij ontslag

Bij de laatste Commissievergadering van de Commissie Werk en Middelen presenteerde de Gemeente een plan om mensen die ontslagen zijn geen recht te geven op bijstand. Met enkel de subjectieve redenering dat mensen moeten worden gestraft als het ontslag verwijtbaar is aan de werknemer. Omdat er veel kritiek was vanuit de Commissie heeft de Wethouder besloten dit plan niet door te zetten en daar is de SP erg blij mee

De SP had tijdens de Commissievergadering erg veel kritiek op dit voorstel. hoe is het namelijk te meten dat iemand 'verwijtbaar' is voor zijn eigen ontslag? En is deze reden in de praktijk niet heel veel complexer dan de eigen schuld? Zo gaf de SP ook veel commentaar op het slechte functioneren van de participatiewet omdat het mensen richting een baan loodst middels negatieve prikkels.

Gemeenteraadslid Thomas van Halm gaf in de Commissie aan dat de SP niet geloofde in het functioneren van de participatiewet en de ideologie erachter. 'Studie na studie toont aan dat negatieve prikkels om mensen richting werk te helpen helemaal niet werkt'. Het geeft zelfs heel veel negatieve neveneffecten zoals minder zelfvertrouwen, het accepteren van banen die niet passen, gewoon om maar van de bijstand af te zijn, het geeft de werkgever een gigantische machtspositie tegenover de werknemer, aangezien niemand wilt terugvallen op de negativiteit van de bijstand. 'Alsof mensen het hebben van geen baan al niet erg genoeg vinden, de bijstand is ook absoluut geen vetpot, niemand vindt het leuk' geeft van Halm aan.

In dit voorstel werd de participatiewet dan ook uitgebreid met een extra artikel. Mensen die 'verwijtbaar' zijn voor hun eigen ontslag zouden zo in ieder geval een maand geen recht hebben op bijstand. Los van de subjectiviteit werkt dit soort straffen totaal niet. Mensen verliezen al het recht op de WW als dit het geval is, ook al straf genoeg. Waarom dan dit toevoegen, om vervolgens mensen die geen inkomen hebben nog minder te geven. 

De SP is dan ook blij dat dit voorstel na veel verzet in de Commissie wordt gestaakt. In plaats hiervan wordt er een debat ingepland over het bespreken van de participatiewet in algemene zin. De SP kijkt uit naar dit Debat om zo nog meer argumenten te geven waarom de participatiewet moet worden omgevormd.

U bent hier