h

Vang ongedocumenteerderen op in Coronatijd!

28 mei 2020

Vang ongedocumenteerderen op in Coronatijd!

Foto: SP Leiden / SP Leiden

Per 1 mei is de Bed, Bad en Broodopvang (BBB) in Leiden gesloten. De SP dient, samen met partij Sleutelstad en de Christen-Unie, op 28 mei een motie in waarin wordt gevraagd de ongedocumenteerden in coronatijd op te vangen. Nu de Leidse mensen zonder verblijfsvergunning op straat zijn gezet, zwerven ze in Leiden op straat. De verantwoordelijke wethouder, Marleen Damen, geeft aan dat de mensen die willen meewerken naar de LVV (Landelijke Vreemdelingenvoorziening) in Rotterdam kunnen gaan. Maar de LVV in Rotterdam functioneert erg slecht. Dat zeggen ambtenaren van de gemeente Rotterdam en de medewerkers van de organisaties die bij de LVV zijn aangesloten zelf. Het is erg moeilijk daar toegelaten te worden en de meeste mensen die in de LVV zijn geweest staan na een tijdje weer op straat.

De gemeente Leiden heeft een zorgplicht ten opzichte van haar inwoners, en ook de ongedocumenteerden. Er is een richtlijn is verschenen van het Ministerie van Veiligheid en Justitie die zegt dat alle ongedocumenteerden in coronatijd moeten worden opgevangen. Het Rijk zal de gemaakte kosten voor de opvang vergoeden. Dat betekent dus dat Leiden deze mensen moet opvangen. Leiden kan niet zeggen dat de LVV in Rotterdam de voorliggende voorziening is. De LVV is een pilot en niet meer dan dat.

De stekker eruit!

In de Tweede Kamer is forse kritiek geuit op de LVV’s, onder andere door de PvdA, de partij van wethouder Damen. Attje Kuiken, woordvoerder PvdA, gaf aan dat, als de LVV’s niet goed functioneren, de stekker er direct uit moet. Het enthousiasme van de wethouder voor de LVV Rotterdam begrijpen wij daarom niet.

De SP vindt het niet meer dan logisch dat mensen in coronatijd worden opgevangen. Het is moeilijk voor ongedocumenteerden om aan eten en een baantje te komen in deze tijd. ” In Leiden hoeft niemand op straat te slapen”, heeft het vorige college in 2015 toegezegd. Het college moet zich aan die toezegging houden.

In andere steden blijven de BBB’s voorlopig bestaan, juist omdat de LVV een pilot is. In Utrecht nemen partijen als D66 en Groen Links een totaal ander standpunt in als het om de BBB’s gaat. De SP vindt dat het niet mag uitmaken waar je woont als het gaat om opvang in coronatijd.

Tientallen Leidenaren steunen de ongedocumenteerden en de BBB door middel van de foto-actie van Doorbraak. Ook de Leidse Taxicentrale doet mee.

Van medewerkers uit de Rotterdamse LVV horen wij steeds dat mensen zonder pardon op straat worden gezet als zij niet kunnen bewijzen dat ze in hun land vervolgd worden. Het gaat vaak om landen, als Iran, Guinee, Burundi, Egypte, Irak, Sudan, Afghanistan, maar soms ook om landen die als ‘veilig’ bekend staan. Er zijn ook mensen die door allerlei oorzaken niet kunnen bewijzen uit welk land ze afkomstig zijn. Al deze mensen verdwijnen uit beeld. Rotterdam heeft honderden daklozen. De LVV medewerkers vinden het daarom beter de Leidse BBB-ers in Leiden op te vangen, waar ze hun netwerk hebben. Het college wil deze berichten uit de praktijk niet geloven, maar volhardt liever in de ingenomen standpunten en voert steeds als argument aan dat het ‘de wet’ is die het uitvoert. De SP vindt dat je wetten die niet humaan zijn altijd mag bestrijden.

U bent hier