h

SP en andere partijen stellen vragen over discriminatie, geweld en etnisch profileren bij de Leidse politie

13 juni 2020

SP en andere partijen stellen vragen over discriminatie, geweld en etnisch profileren bij de Leidse politie

Foto: SP

Controle Alt Delete is een organisatie die strijdt tegen etnisch profileren en politiegeweld. Op dit moment zijn dit wereldwijd grote thema’s nadat een politieagent de Amerikaanse George Floyd liet stikken. De organisatie vroeg daarom aan de Leidse politieke partijen om een aantal vragen te stellen. Niet alleen aan Leidse partijen. Controle Alt Delete vroeg hetzelfde aan de politieke partijen van 12 andere steden.

Samen met D66, GroenLinks, PvdA en Partij voor de Dieren stelde de SP Leiden vragen hierover aan het Leidse college. Met de vragen willen we informatie boven water krijgen over discriminatie en etnisch profileren bij de Leidse politie. Duo-raadslid Sander Sauvé, die hierbij betrokken was: ‘Met deze vragen willen we duidelijkheid krijgen over de cijfers. Hoe vaak doen mensen aangifte van politiegeweld? Hoe vaak leidt dit tot veroordelingen? Dit zijn zogenaamde technische vragen. Bij technische vragen vraag je geen politiek oordeel aan het college, maar wil je informatie verkrijgen. Deze informatie hebben wij nodig om überhaupt tot een politiek oordeel te komen.’

Willen we dan met deze vragen zeggen dat er een vermoeden is van discriminatie bij de Leidse politie? Nee, zeker niet. Sauvé: ‘Het gaat er nu om dat we duidelijkheid krijgen over de Leidse situatie. We moeten echt de cijfers kennen. Bij de SP werken we volgens een belangrijk principe: zonder onderzoek geen recht van spreken. Pas als we de cijfers hebben, kunnen we vaststellen of er ook bij de Leidse politie dit soort misstanden plaatsvinden. En dan pas kunnen we politiek actie hierop ondernemen.’

 

De vragen die door D66, SP, GroenLinks, Pvda en Partij voor de Dieren zijn ingediend zijn de volgende:

1. Hoeveel burgers in Leiden hebben bij de politie aangifte gedaan van geweldsgebruik door agenten/andere handhavers onder diensttijd?

2. Hoeveel burgers in Leiden hebben bij de politie aangifte gedaan van discriminatie door agenten/andere handhavers onder diensttijd?

3. Hoeveel aangiftes naar discriminatie en/of geweldsgebruik door agenten/andere handhavers onder diensttijd heeft het Openbaar Ministerie in het arrondissement Den Haag beoordeeld?

4. Hoeveel agenten/andere handhavers werkend in de gemeente Leiden werden vanwege discriminatie en/of geweldsgebruik onder diensttijd voorgeleid als verdachte bij de rechter?

5. Hoeveel agenten/andere handhavers werkend in de gemeente Leiden werden vanwege discriminatie en/of geweldsgebruik onder diensttijd veroordeeld?

6. Hoeveel agenten/andere handhavers werkend in de gemeente Leiden hebben vanwege discriminatie en/of geweldsgebruik onder diensttijd een onvoorwaardelijke straf opgelegd gekregen?

7. Kan het voorkomen dat in de gemeente Leiden aangiftes tegen politieagenten/andere handhavers niet opgenomen worden en burgers verwezen worden naar de klachtenprocedure? 
* Welke instructies krijgen agenten/andere handhavers hierover?
* Welke is de sanctie voor agenten/andere handhavers als een aangifte niet wordt opgenomen?

8. Zijn er binnen de politie/andere handhavers organisatie apart geformuleerde uitgangspunten/normen/waarden aangaande het voorkomen van discriminerend gedrag en etnisch geweld? 

9. Programma op het gebied van discriminerend gedrag en etnisch geweld:
* is dit opgezet voor politie/andere handhavers?
* zo ja sinds wanneer wordt dit uitgevoerd?
* zo ja, welk percentage van de in Leiden werkende politie/andere handhavers heeft dit gevolgd ?

U bent hier