h

De SP Leiden wil meer zeggenschap over de besteding van de stadsmarketing

1 april 2024

De SP Leiden wil meer zeggenschap over de besteding van de stadsmarketing

Foto: Thomas van Halm / SP Leiden

Bijna een miljoen euro wordt er in Leiden jaarlijks uitgegeven aan stadsmarketing. 70% van de geïnde toeristenbelasting gaat rechtstreeks naar Leiden en Partners om de stad te promoten. Maar het is onduidelijk hoe en waaraan zij het uitgeven. Leidse (culturele) initiatieven kunnen aankloppen bij Leiden en Partners voor marketing, maar dat is tegen betaling. Oftewel, zij krijgen geen marketing aangeboden, maar kunnen marketing inkopen. Het is dus onduidelijk wat er met ons publieke geld gebeurd.

Deel uw ervaringen

Daarom wil de SP weten wat er met al dit publieksgeld gebeurt. Wij zijn benieuwd naar uw ervaringen met stadsmarketing, stuur een e-mail naar: s.haas@gemeenteraadleiden.nl

Ook het Leidsch Dagblad heeft aandacht besteed aan onze zorgen:

https://www.leidschdagblad.nl/cnt/dmf20240330_67073444

Opheldering

SP duo-Raadslid Stefan Haas wil opheldering over hoe het geld voor stadsmarketing besteed wordt, en stelt de volgende vragen aan het stadsbestuur:

 

  1. Is Leiden en Partners een ‘fondsbeheerder’ die op basis van gemeentelijke prioriteringen en vastgesteld beleid gemeentelijk geld uitgeeft?
  2. Hoe komt Leiden en Partners tot de projecten waar zij geld voor beschikbaar stelt? Kunnen organisaties hun wensen delen? Gebeurt dit ook? En hoe worden deze wensen meegenomen in het jaarplan?
  3. Kan de Raad sturen hoe en waaraan de middelen voor city marketing door Leiden en Partners besteed worden?
  4. Bent u ermee bekend dat lokale (culturele) initiatieven geconfronteerd worden met kosten als zij bij Leiden en Partners aankloppen voor marketing voor hun initiatieven? Met andere woorden: data zij marketing als ‘product’ tegen betaling kunnen afnemen, terwijl zij juist ondersteuning (en geld) verwachten in de samenwerking?
  5. Bent u het ermee eens dat het beheren van publiek geld, ook wanneer dit door een ‘fondsbeheerder’ gebeurt, een hoge mate van transparantie in de keuzes en beslissingen vraagt, en hoe voldoet Leiden en Partners hieraan?
  6. Is Leiden en Partners een organisatie die dienstbaar is aan de initiatieven in de stad, door hen via marketing en reclame te ondersteunen, of is zij veelal een door de gemeente gesubsidieerde ‘ontwikkelaar’ van initiatieven die juist concurreert met lokale evenementen?

Reactie toevoegen

U bent hier