h

Aantal SP-successen in laatste gemeenteraad van deze periode

12 maart 2022

Aantal SP-successen in laatste gemeenteraad van deze periode

Foto: SP

Afgelopen donderdag was de laatste raadsvergadering van de periode 2018-2022. Dat deze vergadering nog zo kort voor de verkiezingen plaatsvond, heeft te maken met de bijzonder drukke agenda. Met name op stedelijk gebied en openbare ruimte. Het waren vooral deze onderwerpen die op de agenda stonden.

De SP Leiden heeft een aantal verbeteringen binnen weten te halen deze vergadering. Ten eerste op het gebied van handhaving op het water. We hebben intensief contact gehad met woonbootbewoners. Uit onze gesprekken bleek dat ze veel overlast ervaren van het verkeer op water. Fractievoorzitter Antoine Theeuwen diende daarom een amendement (wijziging) in om hier extra op te handhaven. Daarbij kunnen we leren van het Amsterdamse model, waar interactieve borden worden gebruikt om de vaarsnelheid aan te geven. Dit amendement werd door de volledige raad gesteund.

Als tweede dienden we een motie in over energiearmoede. De wereld is de afgelopen drie weken in rap tempo veranderd door de inval in Oekraïne. Dat heeft direct invloed op de gasprijzen en dus op de portemonnee van Leidenaren. Energiearmoede is een probleem dat steeds meer erkend wordt, maar nu des te belangrijker wordt. We wilden graag dat het college – dat bezig is met een plan van aanpak – hierin ook deze actualiteit meeneemt. Op CDA, VVD en GroenLinks na steunden alle partijen deze motie.

Ten slotte waren we mede-indieners van twee Moties Vreemd aan de Orde van de Dag (Motie VOD). Een motie VOD dien je in over een onderwerp dat niet op de agenda staat van de raad. Als partij heb je daar de mogelijkheid voor. Een motie VOD, die we samen met PvdA en GroenLinks indienden, vroeg het college om onaangekondigde huisbezoeken tot het absolute minimum te beperken. Een onaangekondigd huisbezoek is mogelijk in de Participatiewet, maar is een middel dat de menselijke waardigheid ernstig aantast. Alle partijen, op de VVD na, waren het hiermee eens.

De tweede motie VOD, die we samen met GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA en Leiden Participeert indienden, vroeg het college om in 2023 de afschaffing van de slavernij op passende wijze te herdenken. In 2023 vond afschaffing 150 jaar geleden plaats en is daarmee een mooi moment om ons rekenschap te geven van uitbuiting en mensonwaardige omstandigheden die gepaard gingen met slavernij. Ook deze motie vond volop steun, alleen niet van Partij Sleutelstad.

Heeft de SP Leiden dan alles binnengehaald? Dat helaas niet. Een amendement van ons raadslid Ries van Walraven haalde het niet. Ze wilde daarin de uiterste wachttijd aanpassen voor leerlingenvervoer. Nu staat dat een kind dat van school naar huis wordt gereden, maximaal 2 uur moet wachten. Dat vinden we veel te lang en wilden we aanpassen naar 1 uur. Dit amendement vond helaas geen meerderheid, waardoor we niet voor het hele voorstel konden stemmen.

En bij de Transitievisie Warmte, over warmte als toekomstige energiebron in Leiden, wilden we graag het megalomane project WamteLinq+ uit het voorstel halen. Dit project komt steeds meer onder druk te staan, waardoor het niet verstandig is om het een rol te geven in deze toekomstvisie. Voorstellen die de WarmteLinq+ schrapten, steunden we, maar die haalden geen meerderheid. Daarom hebben we ook bij dit voorstel besloten tegen te stemmen.

De SP Leiden is natuurlijk blij met de verbeteringen die we binnen hebben gehaald. Ook viel op dat de raad vaak stemde tegen het advies van de wethouder in. We hopen dat dit de aanzet is voor een terugkeer naar een open bestuurscultuur, waar de discussie en besluitvorming écht in de gemeenteraad plaatsvindt. Dat wordt in elk geval de inzet van onze campagne.

Reactie toevoegen

U bent hier