h

Gesprek SP met formateur

23 mei 2022

Gesprek SP met formateur

Recent is de SP op gesprek geweest bij de formateur die op dit moment bezig is om met GL, D66, PvdA en het CDA tot een nieuw stadsbestuur te komen. De SP heeft inhoudelijke punten meegegeven aan de onderhandelende partijen, meer betaalbare en passende woningen voor Leidenaren, en geen bezuinigingen op sociale voorzieningen. Ook heeft de SP benadrukt dat we een open bestuursstijl willen, zodat er meer ruimte is voor inbreng van inwoners, zodat we samen de juiste beslissingen nemen voor Leiden.

De SP heeft twee belangrijke doelstellingen meegegeven voor de komende periode. Allereerst hebben we geadviseerd om betaalbaar te bouwen voor Leidse woningzoekenden. Om dat te realiseren willen we de woningbouwverenigingen ruimte geven om meer sociale woningen te bouwen. Nu bouwen projectontwikkelaars te kleine woningen die ze “sociaal” noemen, maar ze zijn klein en duur. Niet projectontwikkelaars, maar de woningbouwverenigingen moeten sociale woningen bouwen. De woningbouwverenigingen kunnen met hetzelfde geld ook woningen voor starters en gezinnen bouwen. En dan blijven ze ook sociaal en worden ze niet na 20 jaar voor winst verkocht door projectontwikkelaars. De SP wil ook dat we rekening houden met alternatieve woonvormen (o.a. woonwagens, woonboten) en de huisvesting van kwetsbare groepen. De afgelopen jaren hebben projectontwikkelaars bepaald wat er in Leiden gebouwd wordt waardoor er onbetaalbare woningen zijn bijgebouwd, waar vooral rijke Amsterdammers in zijn komen wonen, niet de Leidenaren. Er moet meer gebouwd worden naar de woonwensen van Leidenaren. Het tekort aan passende woonruimte voor mensen in de geestelijke gezondheidszorg baart ons zorgen. Ook neemt het tekort aan woonruimte voor dak- en thuislozen, als ook voor asielzoeker toe.

Als tweede punt heeft de SP ingebracht dat er een betere balans moet komen tussen exorbitante investeringen in wegen en gebouwen, tegenover de bezuinigingen op de sociale voorzieningen. We moeten de leefbaarheid van Leidenaren vergroten, door te investeren in de kwaliteit van wat we hebben. Bij de SP doet iedereen mee. Dat betekent dus geen bezuiniging op armoedebeleid, en geen bezuiniging op jeugd- en ouderenzorg. De SP vindt dat er verstandig met geld om moet worden gegaan, en dus prioriteiten gesteld moeten worden. Dat betekent leefbaarheid voor iedereen.

De SP wil niet dat beleid in achterkamertjes bepaald wordt. Er moet ruimte zijn om samen met de stad beslissingen te nemen. De SP wil een open bestuursstijl, zodat we inwoners betrekken en hun creativiteit gebruiken bij het maken van beleid in de stad. Daardoor hoeven we geen eindeloze rechtszaken te voeren, maar kan iedereen trots zijn op onze stad.

Reactie toevoegen

U bent hier