h

SP Zuid-Holland doet voorstel voor groene Oostvlietpolder

22 februari 2011

SP Zuid-Holland doet voorstel voor groene Oostvlietpolder

Bij de herziening van de Provinciale Structuurvisie op woensdag 23 februari zal de SP-Statenfractie een voorstel indienen om de Leidse Oostvlietpolder groen te houden. De SP volgt daarmee de wens van de meerderheid van de inwoners van Leiden en de Gemeenteraad om de laatste groene polder van Leiden te beschermen. Op dit moment wil het provinciebestuur een bedrijventerrein in de Oostvlietpolder.
SP-Statenlid Frank Johan Hoogendam: "In juni vorig jaar deden we hetzelfde voorstel, maar dat haalde toen geen meerderheid. Naast het CDA en de VVD waren onder andere de PvdA en D66 tegen. Inmiddels is de Statenfractie van de PvdA ook voorstander van een groene Oostvlietpolder, dus het voorstel maakt kans om aangenomen te worden."

Deze week voert de SP ook actie tegen de enorme leegstand van kantoren en op bedrijventerreinen in Zuid-Holland. In het provinciale verkiezingsprogramma bepleit de partij om eerst de leegstaande ruimte op bedrijventerreinen te benutten en om verouderde bedrijventerreinen te herstructureren zodat daar meer ruimte ontstaat. De provincie kan door het schrappen van het bedrijventerrein in de Oostvlietpolder een eerste stap in de goede richting zetten.

U bent hier