h

Oostvlietpolder

 

Van 2000 tot 2010 wilde een meerderheid in de Leidse politiek de laatste groene polder van Leiden bebouwen. Terwijl de PvdA, VVD en GroenLinks vanuit het Stadhuis probeerde een bedrijventerrein aan te leggen, heeft de SP samen met de Vrienden van de Oostvlietpolder tien jaar lang gestreden voor het behoud van dit groene stukje Leiden. Uiteindelijk hebben de SP en de Vrienden die strijd gewonnen: na de raadsverkiezingen van 2010 kwam er een nieuw stadsbestuur van D66, SP, CDA en VVD dat besloot om de Oostvlietpolder groen te houden. In dit dossier kunt u achtergronden en nieuwsberichten over de polder lezen.

28 januari 2010

Opnieuw 15 miljoen in bodemloze put Oostvlietpolder?

Over een maand zijn de gemeenteraadsverkiezingen. De toekomst van de Oostvlietpolder is daarbij één van de belangrijkste onderwerpen. De kans is groot dat er na de verkiezingen geen bedrijventerrein in de Oostvlietpolder komt. Ondanks dat vraagt het college op de valreep aan de gemeenteraad opnieuw 15 miljoen euro krediet voor de aankoop van gronden voor de aanleg van dat bedrijventerrein. Vanavond zal SP-fractievoorzitter Antoine Theeuwen proberen het kredietvoorstel van tafel te krijgen.

Lees verder
8 november 2009

Professor Heertje pleit voor groene Oostvlietpolder

Professor Heertje overhandigt het schilderij aan wethouder Witteman (PvdA)
Professor Heertje overhandigt het schilderij aan wethouder Witteman (PvdA)
Op 4 november 2009 heeft economie-professor Arnold Heertje het schilderij 'Gezicht op de Oostvlietpolder' van de hand van landschapschilder Koos Modderman overhandigd aan wethouder Witteman (economie, PvdA) van de gemeente Leiden. De Oostvlietpolder dreigt volgebouwd te worden met een industrieterrein. Na een inleiding van Hans Pieters, secretaris van de Vereniging Vrienden Oostvlietpolder (VVO), hield professor Heertje een vlammend betoog over het belang van groen voor de samenleving.

Lees verder
17 september 2009

Poldervrienden schrijven open brief aan Raad van State

De Vrienden van de Oostvlietpolder hebben vandaag in een open brief de Raad van State opgeroepen "iets meer te doen aan waarheidsvinding." In juli werd een herzieningsverzoek van de Vrienden afgewezen omdat zij in theorie de nieuwe informatie eerder had kunnen weten. Dat de provincie Zuid-Holland daarbij gelogen heeft, telt niet voor de Raad van State. "Het trieste van de uitspraak op het herzieningsverzoek is niet alleen dat de afdeling het blijkbaar accepteert dat een overheid ongestraft feiten achter mag houden en in het openbaar mag staan liegen, maar vooral dat de burger (in dit geval de VVO) vervolgens gestraft wordt voor het feit dat hij niet doorheeft dat die overheid staat te liegen!"
Een buizerd in de Leidse Oostvlietpolder
Een buizerd in de Leidse Oostvlietpolder (foto: Bas Breedveld).

Lees verder
24 juli 2009

Raad van State laat bebouwing Oostvlietpolder toe

Onlangs werd bekend dat de Raad van State geen blokkade zal opwerpen tegen een industrieterrein in de Oostvlietpolder. De SP is teleurgesteld, maar geeft de moed niet op. SP-raadslid Julian van der Kraats: “Ondertussen is wel duidelijk geworden dat een industrieterrein de gemeente veel meer geld kost dan een groene Oostvlietpolder. En ook is duidelijk geworden dat de Lammebrug en de Europaweg het extra verkeer niet aan zullen kunnen. Dat moet voor de Leidse politiek toch genoeg reden zijn om nu eindelijk maar eens een punt achter dit plan te zetten, zou je denken.”
copyright Bas Breetveld
Een ijsvogel in de Oostvlietpolder, gefotografeerd door natuurfotograaf Bas Breetveld

Lees verder
6 juni 2009

Raad van State behandelt herzieningsverzoek

Op 16 juni 2009 behandelt de Raad van State het verzoek van de Vereniging Vrienden Oostvlietpolder (VVO) om de goedkeuring van het bestemmingsplan Oostvlietpolder te herzien. De VVO heeft dit verzoek gedaan naar aanleiding van de publicatie in het Leidsch Dagblad van 11 februari 2009 van een intern memo van de provincie Zuid-Holland, waaruit blijkt dat de constructie van de Lammebrug niet sterk genoeg is voor een vierde rijstrook.

Een buizerd in de Oostvlietpolder, gefotografeerd door natuurfotograaf Bas Breetveld.

Lees verder
3 april 2009

Oostvlietpolder is méér dan kunst

In 2008 heeft de bekende landschapschilder Koos Modderman een gezicht op de groene Oostvlietpolder geschilderd. De Vereniging Vrienden Oostvlietpolder (VVO) heeft dit unieke schilderij aangekocht met het doel dit schilderij op verschillende plaatsen aan het publiek ten toon te stellen. Als eerste zal het schilderij in de maand april te zien zijn bij Post-kantoor-shop Van Zelm, Van ‘t Hoffstraat 7 in Leiden. In mei zal het schilderij onderdeel uitmaken van een tentoonstelling ‘Oostvlietpolder in beeld’ in het Leidse stadhuis.
De Oostvlietpolder vanaf de Hofvlietweg... nu een markant stukje polder, straks een bedrijventerrein
De Oostvlietpolder vanaf de Hofvlietweg... nu een markant stukje polder, straks een bedrijventerrein

Lees verder
29 maart 2009

Polder en brug terug bij rechter

De Vereniging Vrienden Oostvlietpolder (VVO) heeft de Raad van State (RvS) verzocht de goedkeuring te herzien van het bestemmingsplan dat een bedrijventerrein in de polder mogelijk maakt. Volgens de poldervrienden heeft de provincie de rechters een rad voor ogen gedraaid over de draagkracht van de Lammebrug, die een cruciale rol speelde in het plan.

Lees verder
15 maart 2009

Opnieuw uitstel voor bedrijventerrein Oostvlietpolder

Voorlopig wordt niet begonnen met de aanleg van het bedrijventerrein in de Oostvlietpolder. Ook nieuwe grondaankopen moeten eerst besproken in de gemeenteraad. Dat is het resultaat van een spoeddebat van de SP, D66 en ChristenUnie afgelopen donderdag. De aanleiding was de nieuwe informatie dat het niet mogelijk is om op de huidige Lammebrug een vierde rijbaan aan te leggen. Naar aanleiding daarvan dienen de Vrienden van de Oostvlietpolder waarschijnlijk volgende week een herzieningsverzoek in bij de Raad van State. De gemeente Leiden wacht dan op een eventuele heropening van de Raad van State van de rechtszaak over de aanleg van het bedrijventerrein.

De veel besproken Lammebrug.

Lees verder
26 februari 2009

SP, D66 en CU vragen spoeddebat aan over brugleugens Oostvlietpolder

Niet de Lammebrug, maar de Rijnlandroute moet de verkeerslast dragen van het geplande bedrijventerrein in de Oostvlietpolder. Gisteren maakte gedeputeerde Van Dijk (CDA) die verrassende wending in een provinciaal spoeddebat. Dat is anders dan in het bestemmingsplan vermeld staat en aan de Raad van State verteld is. Reden voor SP, D66 en ChristenUnie om nu ook in de Leidse gemeenteraad een spoeddebat aan te vragen.

Foto's van de Lammebrug uit de interne notitie.

Lees verder
11 februari 2009

SP stelt vragen over leugens in zaak Oostvlietpolder

Vanochtend publiceerde het Leidsch Dagblad een artikel waaruit blijkt dat provincie en gemeente hebben gelogen bij de Raad van State over de verkeersontsluiting van de Oostvlietpolder. Zij hielden de rechters voor dat een, voor het plan cruciale, vierde rijbaan op de Lammebrug kon worden aangelegd.

Uit een intern provinciaal memo van vóór de rechtszaak blijkt dat dat niet waar is. SP-raadslid Louk Rademaker vraagt het stadsbestuur of de feiten uit het Leidsch Dagblad kloppen. “Als er inderdaad gelogen is, kan de toekomst van de Oostvlietpolder er een stuk groener uit zien!”

Lees verder

Pagina's

U bent hier