h

Oostvlietpolder nóg groener

13 juli 2014

Oostvlietpolder nóg groener

Bij de raadsvergadering van afgelopen donderdag heeft de gemeenteraad ingestemd met het uitvoeren van het tweede gedeelte van de plannen voor een nog groenere Oostvlietpolder. De plannen zijn goed voor zowel flora en fauna als voor de mens, want niet alleen worden groen en water verbeterd zodat er meer biodiversiteit komt, ook komen er meer wandelpaden en andere zaken die de Oostvlietpolder aantrekkelijker maken om te bezoeken. De SP diende bij het raadsvoorstel nog een extra voorstel in, om vaart te maken met de al jaren geleden beloofde compensatie van verdwenen Leidse volkstuinen. Die motie werd met algemene stemmen aanvaard. SP-raadslid Julian van der Kraats: “Ik ben er trots op dat het geplande bedrijventerrein er nooit is gekomen, maar dat de gemeente in plaats daarvan werkt aan een groene Oostvlietpolder, die ook nog eens een steeds leukere plek wordt om te bezoeken!”.

De SP diende ook nog een wijzigingsvoorstel in, om vaart te zetten achter de compensatie van de uit Leiden verdwenen volkstuinen, die in 1998 is afgesproken. Die compensatie heeft al deels plaatsgevonden, maar er moet nog plek gevonden worden voor 5,5 hectare. Er was tot kort geleden niet voldoende geld voor de compensatie, maar de nieuwe coalitie van D66, SP, PvdA en VVD heeft één miljoen euro apart gezet voor deze oude schuld.

De reden voor de SP om dit voorstel juist nu in te dienen, was dat door de aanleg van de nieuwe recreatieve voorzieningen een deel van de parkeerplaatsen zal verdwijnen, die eerder waren aangelegd met het oog op toekomstige compensatie in de Oostvlietpolder. Dat maakt dat het logisch is om nu ook naar andere plekken dan de Oostvlietpolder te kijken voor compensatie. Tegelijk is het zo dat zowel de gemeente als de tuinders inmiddels liever elders dan in de Oostvlietpolder nieuwe tuintjes beginnen, omdat dat nu minder goed past in het landschap en het gebruik van de Oostvlietpolder. De SP wilde met dit voorstel de gemeente en de Leidse Bond van Amateurtuinders oproepen om snel werk te maken van de al zo lang geleden beloofde compensatie, liefst niet in de Oostvlietpolder.

U bent hier