h

Oostvlietpolder

 

Van 2000 tot 2010 wilde een meerderheid in de Leidse politiek de laatste groene polder van Leiden bebouwen. Terwijl de PvdA, VVD en GroenLinks vanuit het Stadhuis probeerde een bedrijventerrein aan te leggen, heeft de SP samen met de Vrienden van de Oostvlietpolder tien jaar lang gestreden voor het behoud van dit groene stukje Leiden. Uiteindelijk hebben de SP en de Vrienden die strijd gewonnen: na de raadsverkiezingen van 2010 kwam er een nieuw stadsbestuur van D66, SP, CDA en VVD dat besloot om de Oostvlietpolder groen te houden. In dit dossier kunt u achtergronden en nieuwsberichten over de polder lezen.

21 februari 2006

Soap over stemwijzer en Oostvlietpolder

Enkele dagen geleden meldde de Vereniging Vrienden Oostvlietpolder middels een persbericht dat twee partijen onjuiste informatie aan de Leidse stemwijzer hebben verstrekt. D66 had "neutraal" laten invullen bij de vraag "De Oostvlietpolder moet groen blijven en mag niet worden bebouwd", en GroenLinks "eens". Beide partijen zijn echter altijd vóór industrie in de Oostvlietpolder geweest, zelfs nadat die plannen tot drie keer toe door de Raad van State waren afgekeurd.
Oostvlietpolder groen!

Lees verder
20 juni 2005

Vereniging Vrienden Oostvlietpolder naar de rechter tegen verlenen ontheffing Flora- en Faunawet

Om in de Oostvlietpolder een industriegebied aan te mogen leggen, heeft de gemeente Leiden een ontheffing nodig in het kader van de Flora- en Faunawet. Dat is niet verwonderlijk, omdat het in de Oostvlietpolder wemelt van de beschermde diersoorten.

Lees verder
15 maart 2005

SP stelt schriftelijke vragen over grondaankopen Oostvlietpolder

De SP fractie stelt schriftelijke vragen aan het college van B&W over de recente grondaankopen in de Oostvlietpolder.
Volgens de socialisten heeft de gemeente een te hoge prijs voor de grond betaalt en heeft zij wellicht, samen met de provincie, de kopers schadeloos willen stellen. De socialisten vragen zich af waarom de raad in het geheel niet is geïnformeerd in deze kwestie en waarom de gemeente zo'n groot risico aangaat om grond aan te kopen juist op een moment waarop de Raad van State andermaal zeer kritisch is over het Leidse Oostvlietpolder bestemmingsplan.

Lees verder
25 januari 2005

Vragen aan college naar aanleiding van bericht in Leidsch Dagblad van 24 januari j.l.

De SP fractie heeft het college vragen gesteld in de actualiteit van de raadsvergadering van 25 januari jl. n.a.v. een artikel in het LD van ma 24 januari ‘volkstuinders voelen zich weg geschoffeld’.

Lees verder
4 augustus 2004

Dag Oostvlietpolder

De hartelijke groene groeten en een lang en groen leven toegewenst.

Lees verder

Pagina's

U bent hier