h

Vragen aan college naar aanleiding van bericht in Leidsch Dagblad van 24 januari j.l.

25 januari 2005

Vragen aan college naar aanleiding van bericht in Leidsch Dagblad van 24 januari j.l.

De SP fractie heeft het college vragen gesteld in de actualiteit van de raadsvergadering van 25 januari jl. n.a.v. een artikel in het LD van ma 24 januari ‘volkstuinders voelen zich weg geschoffeld’.

Inleiding:
In maart 2003 heeft de raad in het beschikbaar gestelde krediet voor de Oostvlietpolder een bedrag van € 5,9 miljoen opgenomen voor het verplaatsingsplan van de volkstuinen.
In het verplaatsingsplan dat samen met de drie volkstuinverenigingen was opgesteld was de volkstuinders 100% compensatie beloofd. Er was haast geboden bij het realiseren van verplaatsing van volkstuinders van Veldheim vanwege de uitbreiding van Rhijnhof.
Vanwege de grote onzekerheid rond het bestemmingsplan Oostvlietpolder, dus ook voor de realisatie van volkstuinen durven volkstuinders niet meer te investeren in hun tuin en valt een enorm stuk aan beleving, recreatie en genot weg voor de tuinders.

De fractie wilde het volgende van het college weten:

1. Wanneer krijgen de volkstuinders zekerheid over de één op één compensatie voor hun tuinen zoals afgesproken in het convenant tussen de gemeente en de LBA?

2. Hoe langer men wacht, des te slechter de tuinen worden en de tuinders leiden hierdoor onherroepelijk schade. Worden de tuinders schadeloos gesteld voor het .e.a.?

3. Kan de wethouder aangeven hoe de gemeente het afkalvende vertrouwen van de Leidse bond van Amateurtuinders in de gemeente gaat herstellen.

4. Wanneer komt de wethouder eindelijk met de beloofde toezegging in de RG commissie vergadering van 19/5/04 om te komen met de resultaten van de enquête gehouden onder de volkstuinders?

SP fractie
Paul Day

U bent hier