h

Groen bestemmingsplan Oostvlietpolder een feit!

11 oktober 2016

Groen bestemmingsplan Oostvlietpolder een feit!

De raad heeft ingestemd met het nieuwe bestemmingsplan voor de Oostvlietpolder. Deze polder is al vele jaren onderdeel van debat in Leiden. De SP heeft altijd gestreefd naar het behoud van een groene Oostvlietpolder. De Leidse SP-fractie is dan ook verheugd dat de laatste formele stap, de vaststelling van het bestemmingsplan, heeft plaatsgevonden. Een groene toekomst van de Oostvlietpolder is een feit!

Foto: SP

Het debat over de Oostvlietpolder is de laatste weken weer volop gevoerd, mede door de vele reacties van belanghebbenden. De SP heeft met zoveel mogelijk van deze mensen gesprekken gevoerd over de toekomst van de polder, om een zorgvuldige afweging te kunnen maken. Naar aanleiding hiervan heeft de SP een amendement van het CDA gesteund, zodat de aanwezige melkveehouder zijn bedrijfsvoering kan voortzetten.

De Leidse Bond van Amateurtuinders (LBA) heeft zich tot de raad gewend met het verzoek om ruimte voor volkstuinen die in het verleden verloren is gegaan, volledig, een op een te compenseren in de Oostvlietpolder. SP raadslid Han Dirks: ‘De SP steunt deze ambitie, vindt het dan ook goed dat er meer ruimte komt voor volkstuinen in de polder, maar had graag nog meer grond voor dit doel bestemd in het bestemmingsplan’. Helaas was hiervoor onvoldoende politieke steun in de gemeenteraad. Gesprekken over compensatie elders in Leiden zijn nog gaande met het college, de uitkomsten daarvan worden op de voet gevolgd door de SP.  

U bent hier