h

Dag Oostvlietpolder

4 augustus 2004

Dag Oostvlietpolder

De hartelijke groene groeten en een lang en groen leven toegewenst.

Zover zijn we nog niet. Nog niet inderdaad. Maar er is weer een stap gezet. Na de vernietiging van het Leidse bestemmingsplan in 2001 heeft de Raad van State in haar uitspraak in juli jl. aangegeven dat de Provincie, in het Streekplan Zuid Holland, onvoldoende gemotiveerd heeft waarom de hele polder, 166 ha groot, in de rode contour is geplaatst.

(De rode contour is gebied waarbinnen verstedelijking is toegestaan.) De provincie heeft de Oostvlietpolder binnen die rode contour geplaatst omdat rekening wordt gehouden met het realiseren van een 40 ha groot bedrijventerrein door de gemeente Leiden en zij heeft daarmee alle wegen open gezet voor verdere verstedelijking. Ik heb, namens de SP altijd al betoogd, dat we tegen het vestigen van een bedrijventerrein en tegen verdere verstedelijking van de polder zijn. De polder moet groen blijven!
Ook heb ik steeds aangegeven dat Leiden (in het streekplan gesteund door de provincie) in een ‘hachelijk juridisch avontuur’ stapt met een bestemmingsplan voor de Oostvlietpolder waarin een bedrijventerrein is opgenomen. De volkstuinen, ecologische zone’s, groen, recreatie etc. horen thuis in een gebied in het Groene Hart dat als rijksbufferzone is aangemerkt. Dus geen bedrijventerrein en geen verstedelijking, simpel omdat in strijd is met het rijksbeleid! Maar Hillebrand en Geertsema blijven koppig hopen en inderdaad, we zijn er nog niet. De uitspraak van de Raad van State gaat over een bezwaar van de Vereniging Vrienden van de Oostvlietpolder (VVO) tegen het Streekplan van de Provincie dat de gehele polder in de rode contour plaatste en geen rekening heeft gehouden met de bijzondere natuurwaarden van het gebied. Volgens de Raad van State is de Provincie onzorgvuldig geweest met de begrenzing van de rode contour! Hulde aan de VVO!
De volgende en hopelijk beslissende laatste uitspraak van de Raad van State zal gaan over het Leidse bestemmingsplan dat een bedrijventerrein in de groene polder wil vestigen.
Je weet het nooit, maar als ik kijk naar de laatste uitspraak van de Raad van State dan heb ik goede hoop. Goede hoop dat de Oostvlietpolder groen blijft.

Dag Oostvlietpolder, de hartelijke groene groeten,

Paul Day

U bent hier