h

Doorbraak: Oostvlietpolder blijft groen

25 mei 2013

Doorbraak: Oostvlietpolder blijft groen

De SP is verheugd dat Gedeputeerde Staten (GS) heeft besloten om de Oostvlietpolder groen te houden. Eerder was hier een bedrijventerrein gepland. Jarenlang heeft de SP in zowel Provinciale Staten als de Leidse gemeenteraad gestreden voor het groen houden van de Oostvlietpolder. De laatste hobbel die nog genomen moest worden, was het in samenwerking met de regio zoeken naar een alternatieve locatie. Deze is eindelijk gevonden in goed overleg met de verschillende gemeenten. Eerder dit jaar vroeg de SP nog aan de verantwoordelijk Gedeputeerde of deze beslissing nog voor zomer genomen kon worden, zodat het dossier in 2013 gesloten kan worden. "Het dossier Oostvlietpolder sleept nu al jaren voort en de SP wilde dit rond de zomer afronden, zodat Leiden op tijd het bestemmingsplan kan aanpassen. Het is goed dat Gedeputeerde Veldhuijzen zijn toezegging is nagekomen. Alleen Provinciale Staten moeten nog instemmen en ik hoop dat de andere partijen het voorstel van GS steunen," aldus SP-statenlid Jerry Snellink.
Oostvlietpolder blijft groen dankzij SP!

De Oostvlietpolder is een van de laatste groene polders van Leiden en is belangrijk voor de inwoners uit de regio om te recreëren, maar ook als weidevogelgebied is het van groot belang. Een alternatieve locatie is gevonden in Kaag en Braassem, Veenderveld 2. Deze keuze wordt ondersteund door de gemeente Leiden, de gemeenten in de regio Midden-Holland en de provincie. De Zuid-Hollandse SP wil Gedeputeerde Veldhuizen bedanken voor z'n inzet om de Oostvlietpolder groen te houden. Snellink: "Jarenlang zat het overleg tussen de gemeente Leiden en de omliggende gemeenten muurvast over de Oostvlietpolder en ook de Provincie wilde lange tijd niet echt meewerken. Sinds vorig jaar heeft de Gedeputeerde het dossier actief opgepakt en geprobeerd de gemeenten bij elkaar te brengen en in overleg een alternatieve locatie te zoeken. Dit is nu succesvol gebleken. Dit typeert de visie van dit college (waar de SP ook onderdeel van uitmaakt): Samen met gemeenten op zoek naar goede oplossingen."

Met het groen houden van de Oostvlietpolder wordt een belangrijk punt uit het verkiezingsprogramma van zowel de Zuid-Hollandse, als de Leidse SP verzilverd.

Meer informatie: Antoine Theeuwen, antoine.theeuwen@gmail.com, 071-5215130

U bent hier