h

"Voor meer werkgelegenheid hoef je de Oostvlietpolder niet bebouwen"

12 februari 2010

"Voor meer werkgelegenheid hoef je de Oostvlietpolder niet bebouwen"

Hou de Oostvlietpolder groen, stem SP!Het februarinummer van het blad 'Bedrijven' interviewde SP-lijsttrekker Antoine Theeuwen en nog drie andere Leidse politici over bedrijven in Leiden. Natuurlijk kwam daarbij het thema van de komende verkiezingen aan bod: de Oostvlietpolder. 'Bedrijven' voeg aan Antoine Theeuwen: Is het voor de Leidse werkgelegenheid cruciaal dat er een bedrijventerrein in de Oostvlietpolder komt?
Antoine Theeuwen, SP: ‘Ik vind dat dit niet cruciaal is, want Leiden heeft nog steeds een relatief laag percentage werklozen. Meer werkgelegenheid is natuurlijk een goed streven in zijn algemeenheid, maar daarvoor heeft de SP andere plannen waarvoor de Oostvlietpolder niet bebouwd hoeft te worden. Denk hierbij aan het stimuleren en beschermen van het MKB, het trekken van meer bezoekers naar de binnenstad door uitbreiding van het Stadsparkeerplan en het extra stimuleren van startende Leidse ondernemers.’

Bio en life science krijgen – vanzelfsprekend – veel aandacht in de Leidse politiek, maar gaat dat niet ten koste van andere, minder hoogwaardige bedrijvensectoren?
Theeuwen: ‘Ik ben het er mee eens dat de visie van de huidige politiek te eenzijdig is. De gemeente Leiden zou meer aandacht moeten besteden aan het opknappen van binnenstedelijke industrieterreinen. Zo moet er meer werk gemaakt worden van samenwerken binnen onze regio om op die manier regionale terreinen aan te pakken. Daarnaast zijn er voldoende mogelijkheden om het ondernemersklimaat te verbeteren. De SP zou bijvoorbeeld graag zien dat er een bedrijfsverzamelgebouw wordt gerealiseerd voor “klusbussen” en andere kleine installatiebedrijven in de wijk Zuid-West.’

Bent u voor meer marktbetrokkenheid (zoals ontwikkelaars en beleggers) bij aanleg en beheer van bedrijventerreinen, zoals in het convenant Bedrijventerrein 2010-2020 staat?
Theeuwen: ‘De SP is niet per definitie tegen marktbetrokkenheid, maar wij vinden het wel een taak van de gemeente om terreinen te beheren. Dat een ontwikkelaar betrokken wordt bij de aanleg van bedrijventerreinen lijkt ons niet meer dan logisch, hoewel dit niet echt aan de orde is in Leiden, behalve als eventueel de Oostvlietpolder onverhoopt bebouwd wordt. Voor beleggers zien wij niet perse een rol in deze.’

De ondernemersdimensie lijkt vaak te ontbreken bij de politieke stellingnames betreffende bedrijventerreinen. Maken de Leidse ondernemers zich niet druk over zaken als veiligheid en bereikbaarheid?
Theeuwen: ‘Ik ben het eens met de vraagstelling. Hier wordt binnen de verschillende ondernemersverenigingen veel over gepraat, en de politiek krijgt dat ook te horen. Met name over bereikbaarheid. Over het algemeen zijn ondernemers vóór flinke investeringen in bereikbaarheid, hoe dan ook. De SP is voor slimme, efficiënte en duurzame oplossingen, en tegen nodeloos dure en ingewikkelde oplossingen, of oplossingen waarvan de nadelen niet opwegen tegen de voordelen. We zijn dus bijvoorbeeld tegen de RijnGouweLijn, maar vóór een stoptreinverbinding met Gouda en vrije busbanen vanaf het Centraal Station naar Leiderdorp, Katwijk en Noordwijk.’

Meer informatie: Antoine Theeuwen, antoine.theeuwen@gmail.com of bel 06 - 42 47 51 07
Download hier het gehele interview (PDF, 368 kB)

U bent hier