h

Werk en Sociale Zaken

16 februari 2014

SP: kwijtschelding lasten voor ondernemers moet beter

Zelfstandige ondernemers die weinig inkomen hebben komen in aanmerking voor kwijtschelding van lokale belastingen. Tenminste, dat heeft de gemeenteraad van Leiden afgesproken. In de twee jaar sinds de regel is ingevoerd heeft de BSGR (de uitvoerende regionale belastingdienst) nog steeds geen duidelijke aanvraagprocedures. SP-raadslid Louk Rademaker: “Het is bizar dat een ondernemer niet simpelweg zijn jaaropgave en zijn privévermogen kan laten zien, en dat daarmee de aanvraag afgehandeld kan worden. Daaruit blijkt grote onwil óf onkunde bij de verantwoordelijke organisatie. Het gaat zo ver dat de SP nu voorstellen moet doen om de aanvraagformulieren te verbeteren.”

Lees verder
13 februari 2014

Uit het Leids Nieuwsblad: Eva de Bakker (SP) die onverzettelijk tegen sancties voor uitkeringsgerechtigden is

Eva de Bakker (SP) die onverzettelijk tegen sancties voor uitkeringsgerechtigden is(Uit het Leids Nieuwsblad, door Hans Schuurman.) De vergadering van de raadscommissie Onderwijs en Samenleving vorige week ging niet door. Het vereiste quorum, de helft plus één van de 14 leden, was er om kwart over acht nog niet. Ziek, andere afspraken of misverstanden over vervanging waren de oorzaak. Naast de zeven raadsleden waren er circa twintig personen in de raadszaal: ambtenaren, belangstellenden en pers. Stuurt commissievoorzitter Kos iedereen naar huis? Nee, het wordt een discussieavond, waarvan de conclusies in de volgende - formele - vergadering bekrachtigd worden, besliste hij.
Op de agenda: 'Kan een burger die een bijstandsuitkering ontvangt, verplicht worden hiervoor een tegenprestatie te leveren'. Een politiek gevoelig onderwerp. Zou het vanavond iets uitmaken dat vooral aan de rechterzijde van het politiek spectrum veel lege stoelen stonden? Nee, als rechts ontbreekt, bestrijdt links elkaar.
Eva de Bakker (SP) wil niet dat burgers verplicht worden iets terug te doen voor hun uitkering. En als je het niet eens bent met deze socialiste, dan ben je nog niet klaar. Vrijwilligerswerk verrichten voor een uitkering? De Bakker: "Zei u vrijwillig? Dat mag je dus echt niet verplichten".

Lees verder
6 februari 2014

Eva de Bakker op Sleutelstad: "Mensen in de bijstand niet nog verder straffen"

SP-raadslid Eva de Bakker maakt in het kort gehakt van de tegenprestatie in de bijstand op Sleutelstad FM. "Het is al geen vetpot, en dan moet je die mensen niet nog verder straffen," zegt het SP-raadslid. Luister hier het hele interview.

Lees verder
28 januari 2014

Wethouder De Haan ontkent dat er fouten gemaakt worden

In oktober 2013 hebben Louk Rademaker en Ries van Walraven vragen aan het College gesteld over de begeleiding van buitenlandse Leidenaren naar de arbeidsmarkt. Het gaat om mensen die aan hun inburgeringsplicht hebben voldaan. Er worden mensen naar verkeerde cursussen gestuurd en bij re-integratietrajecten gaat ook van alles mis. Hierdoor blijven tientallen mensen in een uitzichtloze situatie zitten. Het antwoord van het College is formeel en er wordt niet altijd ingegaan op de vragen die zijn gesteld. Bovendien ontkent CDA-wethouder Jan-Jaap de Haan dat er fouten worden gemaakt. Ries van Walraven: "Een gemiste kans. Het gaat hier om maatwerk en er zou zoveel verbeterd kunnen worden. De gemeente realiseert zich blijkbaar niet dat de taalinstituten er belang bij hebben zoveel mogelijk cursisten aan te nemen. Dat is een logisch gevolg van marktwerking."

Lees verder
19 december 2013

Geen gedwongen ontslagen bij de WIW dankzij voorstel SP

De gemeenteraad heeft besloten dat er geen gedwongen ontslagen komen van de vijf ‘overgebleven’ WIW-medewerkers. Dat zijn mensen die nu al langer dan 10 jaar een vast dienstverband hebben bij de DZB, en allemaal dicht tegen hun pensioen aan zitten. Omdat de WIW-wet afloopt stelde wethouder De Haan voor deze mensen te ontslaan. Na een oproep van de Ondernemingsraad van de DZB om dit niet te doen, diende SP-raadslid Louk Rademaker een voorstel in om niet over te gaan tot gedwongen ontslagen. Na een spannend debat kreeg het SP-voorstel een meerderheid van GroenLinks, de Stadspartij, Leefbaar Leiden, Partij voor de Dieren, en een deel van D66 en een deel van de PvdA. Rademaker (SP): “Een groot succes, daarmee is ontslag voorkomen!”

Lees verder
22 november 2013

Uitkeringsgerechtigden moeten duidelijkheid krijgen over hoogte uitkering

De hoogte van een bijstandsuitkering verschilt per situatie: een alleenstaande krijgt bijvoorbeeld minder dan een gezin met kinderen. De regels daarvoor staan in de Wet Werk en Bijstand (WWB) en in lokale regels zoals de Toeslagenverordening. De SP vindt dat bij het vaststellen van de hoogte van een uitkering, de uitkeringsgerechtigde te horen moet krijgen hoe dat bedrag is vastgesteld. In Leiden krijgt men dat nu niet te horen, en daarover heeft SP-raadslid Louk Rademaker nu schriftelijke vragen gesteld.

Lees verder
3 november 2013

Van Walraven: "Begeleiding buitenlanders onder de maat"

SP-gemeenteraadskandidaat Ries van Walraven sprak met Unity FM over haar kritiek op de behandeling van buitenlanders bij reïntegratie. Vaak worden Leidenaren die uit het buitenland afkomstig zijn en die aan hun inburgeringsplicht hebben voldaan onvoldoende of zelfs niet begeleid naar de arbeidsmarkt. Hierdoor gaan tienduizenden euro’s verloren en de mensen blijven in een uitzichtloze situatie zitten. Ries van Walraven, kandidaat-raadslid voor de SP: ”Sommige cursisten die het pittige staatsexamen NT2 hebben gehaald komen tussen mensen te zitten die het verschil tussen hij en zij niet eens kennen''. Luister hier het volledige interview.

Lees verder
3 november 2013

Eureka-prijs is alleen bedoeld voor echte dienstverbanden

De Eureka-prijs van de DZB Leiden mag alleen gebruikt worden voor het daadwerkelijk in dienst nemen van mensen die nu werkloos zijn of in de sociale werkplaats werken. Dat heeft wethouder Jan-Jaap de Haan toegezegd na zorgen van SP-raadslid Louk Rademaker. Luister hier het interview met hen beiden op Sleutelstad FM.

Lees verder
31 oktober 2013

Sleutelstad interviewt SP-raadslid Rademaker over "Geen loon? Geen subsidie!"

De DZB gaat een Eureka-prijs uitreiken van 30 duizend euro aan ondernemers die werklozen aan 't werk willen helpen. Dan moet dat wel over echt werk gaan, vindt SP-raadslid Louk Rademaker. De Eureka-prijs mag alleen toegekend worden aan een ondernemer die ook daadwerkelijk mensen die nu werkloos zijn in dienst neemt, onder de geldende arbeidsvoorwaarden waaronder minimaal het minimumloon. Luister hier het interview op Sleutelstad FM.

Lees verder
27 oktober 2013

Begeleiding buitenlanders onder de maat: SP stelt vragen

Vaak worden Leidenaren die uit het buitenland afkomstig zijn en die aan hun inburgeringsplicht hebben voldaan, onvoldoende of zelfs niet begeleid naar de arbeidsmarkt. Hierdoor gaan tienduizenden euro’s verloren en de mensen blijven in een uitzichtloze situatie zitten. Ries van Walraven, kandidaat-raadslid voor de SP: ”Sommige cursisten die het pittige staatsexamen NT2 hebben gehaald, komen tussen mensen te zitten die het verschil tussen hij en zij niet eens kennen. Het is mogelijk dat klantmanagers van de gemeente onvoldoende op de hoogte zijn van de taalniveaus en de capaciteiten van hun cliënten. Het is een hardnekkige materie, deze mensen begeleiden naar werk, maar ik denk dat dit veel beter kan”. Zij maakt zich zorgen over de betrokken groep en vreest dat er veel geld niet op de juiste manier besteed wordt. De SP stelt hierover vragen aan het College van B&W.

Lees verder

Pagina's

U bent hier