h

Zorgen om vele leningen gemeente Leiden

12 november 2018

Zorgen om vele leningen gemeente Leiden

In de begrotingsbehandeling van de Commissie Werk en Middelen kwamen een aantal onderwerpen aan bod. De stand van de cultuur en de economie in Leiden, Het minima en armoedebeleid in Leiden en de financiën. Over die laatste twee maakt de SP zich zorgen bij de begroting van het nieuwe College.

Los van kleine opmerkingen en aanmerkingen op het gebied van cultuur en economie (er gaat naar de mening van de SP opnieuw veel te veel geld naar het Bio Sciencepark) waren er voor de SP met name zorgen op het gebied van werk en inkomen en de financiën.

Zorgen waren er volgens raadslid Thomas van Halm met name bij de nieuwe plannen omtrent het armoede en minimabeleid van de Gemeente. Hoewel deze nieuwe plannen nog niet uitgebreid benoemd of begroot werden in deze begroting werd de richting wel al duidelijk aangekondigd. Maatwerk is volgens het nieuwe College het sleutelwoord. Mensen met een inkomen tot en met 120 procent van het bijstandsniveau kunnen in de huidige regelingen aanspraak doen op dingen als declaraties, Bijzondere Bijstand, collectieve aanvullende zorgverzekering, bijdrage in schoolkosten en zwemlessen enzovoort. In de nieuwe plannen zal de grens worden losgelaten en wordt het minimabeleid niet meer gezien als een recht, maar iets wat zal moeten worden onderhandeld met de sociale wijkteams en de jeugd- en gezinteams. ‘Dit is in de praktijk heel vervelend voor de mensen die hier recht op hebben en zou zelfs beangistgend kunnen werken. Onze angst is dat de mensen die er gebruik van maken dit nu veel minder zullen doen. Mensen die recht hebben op deze voorzieningen zullen minder overhouden en de dupe zijn van deze plannen’ aldus Van Halm. In december worden de plannen inhoudelijk besproken en zal er worden besproken of deze plannen doorgaan of niet. De zorgen zijn er in ieder geval bij deze begroting al wel. 

Een andere grote zorg is op het gebied van financiën. De gemeente gaat een aantal grote leningen aan voor investeringen die in de ogen van het nieuwe College absoluut noodzakelijk zijn. Het resultaat is een hoge schuld waarop op bepaalde onderdelen wel erg de randjes wordt opgezocht. ‘De schuldquote gaat flink omhoog en de ruimte om de dingen te doen die wij willen wordt daarmee wel flink beperkt’ aldus Van Halm. ‘Als wij meer geld naar zorg of minima willen is dat eigenlijk met deze begroting nog wel mogelijk?’ De SP is het ook maar deels eens met het feit dat alle investeringen noodzakelijk zijn. Veel investeringen zijn dat wel zoals de nieuwe schoolgebouwen, de riolering, sportaccommodaties en verduurzamingen. Maar een aantal investeringen ziet de SP als overbodig en absolute luxe, gezien al dat geld wat we ervoor moeten lenen. De SP gaat daarom bij de begroting voorstellen om een aantal van die investeringen te schrappen. De SP wilt niet van de zijlijn schreeuwen dat we minder moeten investeren maar biedt het College graag een lijst met projecten die wat ons betreft niet zouden moeten. Het bouwen van een ongewilde brug naar Poelgeest, de onnodige Gouden Balbrug, extra investeringen in Leiden Kennisstad, het Bio Sciencepark en de Binnenstad zijn hier voorbeelden van. De totale besparing zou een ruime 10 miljoen euro opleveren en de hoop is dan ook dat deze voorstellen worden aangenomen. Hiernaast wil de SP graag dat de gemeente nog een goede doorlichting maakt van alle projecten die op de planning staan en het belang van van deze projecten. De SP denkt dat hier nog veel vanaf kan waarvan iedere partij en iedere bewoner denkt: Is dit nou echt nodig? Heb ik hier iets aan? De begroting wordt 13 november behandeld in de raad.

U bent hier