h

Werk en Sociale Zaken

1 mei 2012

SP wil snelle stopzetting huishoudinkomenstoets

In het ‘Kunduz-akkoord’ dat vorige week in de Tweede Kamer is gesloten is onder andere opgenomen dat de “huishoudinkomenstoets” komt te vervallen. De SP is blij dat deze toets is komen te vervallen: de maatregel zou ertoe leiden dat armoede weer overerfbaar is en dat families uit elkaar getrokken worden. SP-raadslid Louk Rademaker vraagt vandaag of deze toets ook zo snel mogelijk in Leiden stopgezet wordt. Daarnaast wil de SP dat mensen die door de invoering van de toets hun uitkering zijn kwijtgeraakt weer opnieuw een uitkering krijgen. Rademaker: “Nu de gezinsbijstand is afgeschaft moeten we het asociale beleid van de afgelopen maanden repareren.”

Lees verder
18 maart 2012

'Gezinsbijstand maakt gezinnen kapot'

Julian van der Kraats SP LeidenAfgelopen zaterdag was SP-raadslid Julian van der Kraats in Katwijk om voor RTV Katwijk een toelichting te geven op het Meldpunt Gezinsbijstand dat de SP heeft geopend. Maar natuurlijk ook om te vertellen over wat de SP verwacht dat het resultaat zal zijn van deze nieuwe wet. Beluister hier de uitzending van Nieuwsmagazine. Het interview begint op 7m11s.

Lees verder
8 maart 2012

SP opent meldpunt voor gevolgen ‘gezinsbijstand’

De SP maakt zich ernstig zorgen om de invoering van de gezinsbijstand. Door deze regeling is een bijstandsuitkering niet meer het recht van een individu; bij een aanvraag wordt nu gekeken naar het inkomen van het hele gezin. Het inkomen van werkende kinderen wordt bijvoorbeeld meegerekend, waardoor de bijstandsuitkering van de ouders komt te vervallen of fors lager uitpakt. Jongeren krijgen geen uitkering en begeleiding meer, als de ouders een inkomen of een AOW-uitkering hebben. Om de gevolgen van de gezinsbijstand in kaart te brengen opent de SP het 'Meldpunt gezinsbijstand', waar mensen hun ervaringen kunnen doorgeven. Klik hier om naar het meldpunt te gaan!

Lees verder
9 februari 2012

SP Leiden stelt vragen over betaalachterstanden bij zorgverzekeringen

SP-raadslid Louk RademakerSinds 2009 voert de Rijksoverheid streng beleid om ervoor te zorgen dat mensen hun zorgverzekeringspremie wel betalen. Als verzekerden een half jaar achterstand hebben met premiebetaling, worden zij aangemeld bij het College voor Zorgverzekeringen (CvZ) als ‘wanbetaler’. Vanaf dat moment mag men niet meer zelf een verzekering uitkiezen en wordt een verplicht 30% hogere zorgpremie opgelegd.
Deze strenge aanpak heeft ertoe geleid dat steeds meer mensen in Nederland ‘vast’ zitten bij het CvZ. Inmiddels moeten meer dan 300.000 mensen de verplicht hoge premie betalen. Onder hen zijn veel mensen die, door de crisis en hoge kosten voor levensonderhoud, de premie simpelweg niet kunnen betalen. Door verhoogde premie blijven ze ‘vast’ zitten omdat ze niet de schuld bij het CvZ kunnen afbetalen. Een bezwaar aantekenen tegen aanmelding bij het CvZ is niet mogelijk.
SP-raadslid Louk Rademaker heeft gevraagd aan het College in hoeverre deze problemen ook in Leiden zich voordoen. Rademaker: “De gemeente moet in actie komen als Leidenaren vast blijken te zitten in de cirkel van betaalachterstanden en verhoogde premies.”

Lees verder
26 januari 2012

Wethouder kijkt opnieuw naar afgewezen aanvragen vergoeding eigen bijdrage GGZ

Eind vorig jaar stelde de Leidse SP vragen naar aanleiding van de invoering van de ‘eigen bijdrage’ in de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) van 200 euro door Rutte en Wilders. SP-raadslid Louk Rademaker: “Kort gezegd komt dat erop neer dat bijvoorbeeld daklozen nu hun eigen psychische hulp moeten betalen. Dat kunnen velen niet, met alle maatschappelijke gevolgen van dien.” Het Leidse stadsbestuur antwoordde dat arme mensen een aanvraag konden indienen voor vergoeding van de eigen bijdrage.
Recent is gebleken dat een aantal van zulke aanvragen afgewezen werden. De SP trok aan de noodrem.

Lees verder
24 januari 2012

Hoe gaat het zinloze werk bij het Participatiecentrum?

Een man repareert een fiets bij de Startwerklocatie.De SP en GroenLinks hebben vandaag schriftelijke vragen gesteld over het nieuwe ‘Participatiecentrum’. Mensen die zich aanmelden voor een bijstandsuitkering moeten direct 6 weken naar dat centrum. Daar worden cursussen en trainingen aangeboden om mensen weer snel aan een baan te helpen. Daarnaast worden mensen verplicht zinloze arbeid te verrichten, iets waar de SP zich altijd tegen verzet heeft. Daarom vragen SP en GroenLinks nu naar de eerste ervaringen met dit verplicht zinloze werk.

Lees verder
20 januari 2012

Tandenborstelcontrole bij vermoeden stufi-fraude?

'Toch tandenborstelcontrole' in de MareGisteren publiceerde het universitair weekblad ‘Mare’ een artikel waaruit blijkt dat ambtenaren van de gemeente Leiden op huisbezoek gaan bij studenten om fraude met de studiefinanciering op te sporen. De kop ‘Toch tandenborstelcontrole’ doet het ergste vermoeden. De SP heeft schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van dit nieuwsbericht.

Lees verder
22 december 2011

Meer geld voor armoedebeleid in Leiden

Vandaag heeft de gemeenteraad van Leiden besloten om meer dan een miljoen euro extra in armoedebeleid te steken. Het geld gaat met name naar gezinnen met kinderen. Uit eerder onderzoek van de Leidse Rekenkamer bleek namelijk dat onder gezinnen de grootste armoede bestaat. SP-raadslid Louk Rademaker: “Al met al wordt het Leidse armoedebeleid nog beter, en dat is waanzinnig belangrijk in tijden van crisis. Armoede bestaat in Nederland, en Leiden sluit haar ogen daar niet voor.”

Lees verder
8 december 2011

Busvervoer voor manifestatie Armoede Werkt Niet

Voor de demonstratie 'Armoede Werkt Niet' komende zaterdag 10 december in Den Bosch vertrekt vanaf Leiden een bus. We vertrekken om 10.45 uur bij Molen de Valk, zorg dat u op tijd bent! Eventuele af- of aanmeldingen op het laatste moment kunt u doen bij SP-raadslid Louk Rademaker, 06-25563389.

Lees verder

Pagina's

U bent hier