h

Wethouder kijkt opnieuw naar afgewezen aanvragen vergoeding eigen bijdrage GGZ

26 januari 2012

Wethouder kijkt opnieuw naar afgewezen aanvragen vergoeding eigen bijdrage GGZ

Eind vorig jaar stelde de Leidse SP vragen naar aanleiding van de invoering van de ‘eigen bijdrage’ in de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) van 200 euro door Rutte en Wilders. SP-raadslid Louk Rademaker: “Kort gezegd komt dat erop neer dat bijvoorbeeld daklozen nu hun eigen psychische hulp moeten betalen. Dat kunnen velen niet, met alle maatschappelijke gevolgen van dien.” Het Leidse stadsbestuur antwoordde dat arme mensen een aanvraag konden indienen voor vergoeding van de eigen bijdrage.
Recent is gebleken dat een aantal van zulke aanvragen afgewezen werden. De SP trok aan de noodrem.

De reden van de afwijzing was: “Eigen risico hoort tot de algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan. Dit zijn kosten die een ieder moet kunnen voldoen, ook met een inkomen op bijstandsniveau.” SP-raadslid Louk Rademaker: “Daar is óf een vergissing gemaakt dat de eigen bijdrage en het eigen risico verwisseld zijn; óf er wordt niet gedaan wat beloofd is aan de raad.”
Vanavond moest wethouder Jan-Jaap de Haan erkennen dat dit een ‘vreemde onderbouwing’ van een afwijzing was. De gevallen die zijn afgewezen zal hij opnieuw onderzoeken. Dat heeft wethouder De Haan aan de SP toegezegd. Binnenkort krijgt de gemeenteraad het resultaat daarvan te horen.

Meer informatie: Louk Rademaker, lrademaker@tomaatnet.nl, 06-25563389
College reserveert extra geld voor opvangen rijksbezuiniging GGZ (1 december 2011)
SP Leiden waarschuwt voor gevolgen eigen bijdrage GGZ (13 oktober 2011)

U bent hier