h

College reserveert extra geld voor opvangen rijksbezuiniging GGZ

1 december 2011

College reserveert extra geld voor opvangen rijksbezuiniging GGZ

Stop de eigen bijdrage GGZ!Volgend jaar willen de VVD, CDA en PVV een eigen bijdrage gaan invoeren voor de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Ongeveer 83% van de clienten van de tweedelijns GGZ moet rondkomen van een minimuminkomen. Daardoor kunnen zij straks hun psychische zorg niet meer betalen. SP-raadslid Louk Rademaker: “Mark Rutte en Geert Wilders gaan straks aan daklozen verplichten om zelf hun psychische hulp te betalen. Dat is toch van de zotte?”
In reactie op voorstellen van SP-raadsleden Eva de Bakker en Louk Rademaker erkent het College de grote problemen van de Rijksbezuiniging. Via de bijzondere bijstand kan de eigen bijdrage voor sommigen vergoed worden. Als dat niet genoeg blijkt, zal het College met extra plannen komen om de problemen met de eigen bijdrage GGZ op te lossen.

In de beantwoording deelt het Leidse College de zorgen van de SP. Door de invoering van eigen bijdragen zullen mensen minder snel hulp zoeken, waardoor de psychische problemen alleen maar groter en duurder worden. Sterker nog, stelt het College: “Het mijden van zorg kan bij sommige patiënten leiden tot meer overlast en gevaar voor de omgeving.”

Juist voor mensen met een laag inkomen is er in Leiden het minimabeleid. Binnen de zogeheten ‘bijzondere bijstand’ kunnen mensen een aanvraag doen om de eigen bijdrage GGZ vergoed te krijgen. Het College reserveert volgend jaar extra geld om een toenname van de bijstandsaanvragen te kunnen betalen: “In de beleidsbrief Minima wordt voorgesteld een risicobuffer in te bouwen ten behoeve van het toegenomen gebruik van onze regeling door deze doelgroep, als gevolg van dit soort bezuinigingen.”

Één van de mogelijke oplossingen die de SP heeft voorgesteld is om de tweedelijns GGZ op te nemen in de collectieve zorgverzekering die Leiden voor mensen met een minimuminkomen heeft. Dit zou naar schatting 285.000 euro per jaar kosten. Het College wil voorlopig de problemen via de bijzondere bijstand aanpakken. Als blijkt dat de gevolgen van de rijksbezuiniging te groot worden, is die verzekering alsnog een optie.

Meer informatie: Louk Rademaker, lrademaker@tomaatnet.nl, 06-25563389 en Eva de Bakker, edebakker@sp.nl, 06-14040592
Zie ook: 'SP Leiden waarschuwt voor gevolgen eigen bijdrage GGZ'

U bent hier