h

Werk en Sociale Zaken

11 juni 2011

“Iedereen was dankbaar dat de SP voor hen opkwam”

Vanaf de DZB in Leiden vertrok ook een bus actievoerders naar de demonstratie in Ulft, tegen de bezuinigingen op de WSW. In de bus zaten drie actieve SP’ers uit de Leidse regio. Het actieve SP-lid Ronald van Melle schreef een verslag van de succesvolle demonstratie dat u hier kunt lezen.

Lees verder
11 juni 2011

Leidse SP actief bij protest tegen bezuinigingen WSW

Deze week kreeg het kabinet Rutte een zware tegenslag te verwerken. Een meerderheid van de Nederlandse gemeenten weigerde mee te werken aan de asociale bezuinigingen op de sociale werkplaatsen (WSW). Onder de slogan “Armoede werkt niet” loopt de SP voorop bij de protesten tegen deze plannen. Ook de Leidse SP was daarbij betrokken. Maandag was de SP te vinden bij de poorten van de DZB (De Zijl Bedrijven), woensdag waren Leidse SP’ers mee bij een demonstratie in Ulft. Diezelfde dag stemde SP-wethouder Roos van Gelderen tegen het zogeheten ‘bestuursakkoord’ tussen de Nederlandse gemeenten en het kabinet.
Ronald van Melle, actief SP-lid, deelt folders uit in Ulft op de demonstratie tegen de WSW-bezuinigingen.
Ronald van Melle, actief SP-lid, deelt folders uit in Ulft op de demonstratie tegen de WSW-bezuinigingen.

Lees verder
9 juni 2011

Dankzij ‘Motie Rademaker’ een miljoen voor minima en lastenverlaging voor alle Leidenaren

Louk RademakerVorig jaar november diende SP-raadslid Louk Rademaker een voorstel om de geplande bezuinigingen op het minimabeleid en belastingverhoging terug te draaien. Naar aanleiding hiervan heeft het stadsbestuur nu besloten om inderdaad 950 duizend euro beschikbaar te stellen voor minimabeleid, en ook om de lastenverhoging van hetzelfde bedrag terug te draaien. Louk Rademaker is enthousiast: “Dankzij onze SP-voorstellen kunnen we onze arme medemens in deze zware tijden steunen. Daarnaast komt er geen belastingverhoging van bijna een miljoen, dat komt neer op ongeveer 8 euro per Leidenaar.”

Lees verder
18 april 2011

“Een concierge op basisschool hoort salaris te krijgen”

 Een concierge op basisschool hoort salaris te krijgenVandaag heeft SP-raadslid Louk Rademaker vragen gesteld over een conciërge op de Merenwijkschool. Deze conciërge werkt daar nu op vrijwillige basis terwijl hij een uitkering krijgt. De school wil de conciërge graag behouden, maar heeft daar zelf geen geld voor. De SP wil dat het stadsbestuur zich inspant om ervoor te zorgen dat de conciërge alsnog een betaalde aanstelling krijgt.
De vragen van SP-raadslid Rademaker kunt u hieronder lezen.

Lees verder
10 maart 2011

Linkse voorstellen geven heftige Participatienota een sociaal tintje

Vanwege bezuinigingen van het kabinet Rutte moet de gemeente Leiden de komende jaren fors bezuinigen op het budget om werklozen aan werk te helpen. Vanavond sprak de gemeenteraad over het bezuinigingsvoorstel, waaronder het plan om werklozen onder het minimumloon arbeid te laten verrichten. Onder druk van de linkse partijen SP, PvdA en GroenLinks is daar verandering in gekomen. Deze ‘participatieplaatsen’ zullen geen reguliere arbeid vervangen maar moeten opleidingstrajecten zijn. Cliënten mogen niet gedwongen worden deze trajecten te volgen.

Lees verder
4 maart 2011

Toezeggingen over kinderopvang en vrijwilligerswerk in discussie over reintegratie

Louk RademakerAfgelopen dinsdagavond vergaderde de raadscommissie Werk & Financiën over de nieuwe ‘Participatienota’. De bedoeling van de nota is om zoveel mogelijk werklozen weer aan een baan te helpen. SP-raadslid Rademaker: “Veel van onze werklozen hebben psychische problemen, schulden of een taalachterstand. Zij willen geen uitkering, maar kunnen nu eenmaal niet anders. Het huidige voorstel houdt daar nog geen rekening mee. In plaats van iedereen verplichten hetzelfde werk te doen moeten we uitgaan van de kansen van de cliënten.”
Op aandringen van de SP heeft wethouder De Haan in ieder geval toegezegd sociaal om te gaan met kinderopvang. In Leiden zijn ruim 600 bijstandsmoeders en –vaders. Eerder vond het college dat kinderopvang vooral “eigen verantwoordelijkheid” was. Rademaker: “Maar als de gemeente de ouder verplicht om ergens te werken, mag het kind daar niet de dupe van worden. Gelukkig heeft de wethouder toegezegd daar menselijk mee om te gaan en is het kille adagium ‘eigen verantwoordelijkheid’ van tafel.”

Lees verder
28 februari 2011

Voorlopig geen salaris voor medewerkers De Stal

Een meerderheid van de gemeenteraad heeft er geen moeite mee dat medewerkers van ‘De Stal’ vanaf 1 maart werken zonder salaris. Een teleurstellende uitkomst, vindt SP-raadslid Louk Rademaker: “Maar de discussie is nog niet voorbij. Op 1 en 10 maart zal er een algemene discussie komen over werken met behoud van uitkering. Dan zullen we ook met onze coalitiegenoten besproken moeten hebben wat zij verstaan onder het ‘ontzien van de zwaksten in de samenleving’. Tot nu toe lijkt dat begrip multi-interpretabel.”

Lees verder
18 februari 2011

Onderzoeksrapport “Werklozen aan het woord” aangeboden door SP

 Sleutelstad.nl)Donderdagavond heeft SP-raadslid Louk Rademaker het onderzoeksrapport “Werklozen aan het woord” aangeboden aan Paul van Meenen, voorzitter van de raadscommissie voor Werk & Financiën. De afgelopen maanden heeft de SP cliënten van reïntegratietrajecten ondervraagd over hoe zij de trajecten ervaren. Daarmee wil de SP de werklozen een stem geven in de komende discussie over de miljoenenbezuinigingen op het reïntegratiebudget.
Reïntegratiebeleid heeft tot doel om werklozen weer aan het werk te helpen. De SP heeft nu onderzocht hoe de werklozen het zelf ervaren. Uit het rapport blijkt dat er grote verschillen zitten tussen de trajecten. (Foto: Sleutelstad.nl)

Lees verder
16 februari 2011

SP presenteert donderdag het rapport “Werklozen aan het woord”

De afgelopen maanden heeft de SP een enquête gehouden onder werklozen. Daarmee wil de SP de werklozen een stem geven bij de discussie over het reïntegratiebeleid. De komende weken zal de gemeenteraad namelijk beslissen over grote bezuinigingen op de reïntegratie. Komende donderdagavond om 20 uur zal de SP de resultaten van het onderzoek aanbieden aan Paul van Meenen, de voorzitter van de raadscommissie Werk & Financiën. U bent van harte uitgenodigd om langs te komen in de Raadszaal van het Stadhuis.

Lees verder
15 februari 2011

SP: werknemers ‘De Stal’ moeten hun salaris behouden

Tot nu toe kregen werknemers in het horeca-opleidingsproject ‘De Stal’ het minimumloon. Maar afgelopen vrijdag heeft CDA-wethouder Jan-Jaap de Haan voorgesteld om de nieuwe werknemers in dit traject slechts een bijstandsuitkering te betalen. De SP is woest over deze voorstellen. Raadslid Louk Rademaker: “Daarmee betaal je de werknemers tot wel 500 euro per maand minder. Deze mensen zitten nu al op het minimuminkomen! Dit zien wij als in strijd met de afspraken die wij in dit college gemaakt hebben.” De SP heeft namelijk samen met D66, VVD en CDA afgesproken dat bij de bezuinigingen het uitgangspunt is dat ‘de zwaksten in de samenleving worden ontzien’.
Werknemers in de keuken van Grand Café 'De Stal'.
Werknemers in de keuken van Grand Café 'De Stal'. De SP vindt dat wie eerlijk werkt een eerlijk loon verdient, dus ook de medewerkers van 'De Stal'.

Lees verder

Pagina's

U bent hier