h

Werk en Sociale Zaken

25 september 2013

Dankzij SP-inzet meer aandacht voor onderwijs bij reïntegratie

Naar aanleiding van vragen van SP-raadslid Louk Rademaker komt er weer meer aandacht voor opleidingen en onderwijs bij het reïntegratiebeleid. Samen met de werkzoekende wordt nu standaard een plan opgesteld om te kijken of een startkwalificatie haalbaar is en wat voor opleidingswensen iemand heeft. Rademaker: “Tweederde van de werklozen in Leiden hebben geen startkwalificatie. Dan is het praktisch onmogelijk om een reguliere baan te vinden. Maar deze mensen willen dolgraag werken! Daarom moeten wij investeren in opleidingen.”

Lees verder
6 september 2013

Gemeente herstelt fout bij kwijtschelding ondernemers

De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) heeft deze zomer onterecht de aanvraag voor kwijtschelding van ondernemers afgewezen. Zelfstandige ondernemers kunnen in Leiden kwijtschelding krijgen van lokale heffingen als zij op of onder het minimumloon verdienen. Desondanks werd bij een ondernemer een aanvraag afgewezen, met als reden dat de ondernemer geen bijstandsuitkering had. Dat wordt nu hersteld, naar aanleiding van vragen van de SP en CDA. Ook zal het college kijken of andere aanvragen voor kwijtschelding ten onrechte zijn afgewezen. SP-raadslid Louk Rademaker: “Het is jammer dat een fout gemaakt is, het is goed dat door onze vragen de fouten hersteld worden.”

Lees verder
13 augustus 2013

De bijstandsgerechtigden massaal aan het woord!

De afgelopen maanden heeft SP Nederland een enquête gehouden onder bijstandsgerechtigden in Nederland. Ruim 1700 personen hebben hierbij hun stem laten horen. Kamerlid Sadet Karabulut is tevreden: "Dit heeft een schat aan informatie opgeleverd. Met deze informatie ligt er een basis, waarmee een serieuze anti-armoede politiek kan worden gevoerd."
SP-Leiden raadslid Louk Rademaker over het rapport: “Veel kritiek die wij in Leiden hebben blijkt in heel Nederland te gelden. Gelukkig hebben we in Leiden nog steeds een goed anti-armoedebeleid en een lage werkloosheid, waardoor hier de werklozen niet zo slecht behandeld worden als bijvoorbeeld in Den Haag of Rotterdam.”

Lees verder
9 juli 2013

Onvrijwillige verlenging Startwerklocatie niet acceptabel voor wethouder

Vorige week meldde de Leidse SP dat veel mensen langer dan 6 weken verplicht werden te werken op de Startwerklocatie (SWL). Dat is in strijd met raadsafspraken, en daarom vroeg SP-raadslid Louk Rademaker om opheldering. Vandaag bevestigt wethouder De Haan dat inderdaad mensen langer dan 6 weken werken. Één iemand werd daartoe gedwongen, en dat vindt wethouder De Haan ook niet acceptabel. “Elke onvrijwillige overschrijding van de 6 weken SWL is niet in overeenstemming met beleid en overschrijding van de 6 gewerkte weken SWL kan alleen expliciet vrijwillig,” aldus wethouder De Haan. Door de vragen van de SP krijgen werklozen vanaf nu expliciet te horen dat het werk niet langer dan 6 weken mag duren. Rademaker: “Het is goed dat de wethouder aan de slag gaat met onze kritiek. Immers: het werk op de Startwerklocatie mag niet verworden tot een bezigheidstherapie zonder eind.”

Lees verder
4 juli 2013

Bijstandskorting moet beter onderbouwd worden, vindt SP

Als een bijstandsgerechtigde zijn sollicitatieplicht niet nakomt kan hij daarvoor gestraft worden. De straf is dan het korten op de uitkering, en dat wordt officieel per brief meegedeeld. SP-raadslid Louk Rademaker: “In de kortingsbrief staat alleen: u heeft niet meegewerkt, we gaan u korten. Maar wat diegene dan precies verkeerd gedaan heeft, dat staat er niet in! Dat is net zoiets als dat u een boete voor te hard rijden krijgt, zonder dat daarbij staat wanneer en waar u hoeveel te hard reed.”
Bijstandskorting moet beter onderbouwd worden, vindt SP

Lees verder
1 juli 2013

SP trekt aan de bel om te lang werk in Startwerklocatie

SP trekt aan de bel om te lang werk in StartwerklocatieTwee jaar geleden heeft de gemeenteraad besloten dat mensen in de bijstand direct na hun aanvraag verplicht simpel productiewerk moeten verrichten. Daarbij is afgesproken dat dit simpele werk op de ‘Startwerklocatie’ maximaal zes weken mag duren. De SP heeft na gesprekken met werklozen ontdekt dat er regelmatig langer dan zes weken gewerkt wordt. SP-raadslid Louk Rademaker vraagt wethouder de Haan hierover met spoed opheldering. “De SP is sowieso geen voorstander van een startwerklocatie voor iedereen, ongeacht achtergronden zoals opleiding en arbeidsverleden. Daardoor hechten wij er veel belang aan dat niemand daar langer dan nodig werkt. De wethouder heeft wat uit te leggen,” aldus Rademaker. De SP verwacht een antwoord voor de raadsvergadering van 11 juli.

Lees verder
29 april 2013

Onderzoek SP naar klachten en ervaringen bijstand

SP-Tweede Kamerlid Sadet Karabulut.De SP is bezig momenteel landelijk bezig met een enquête met vragen over de bijzondere bijstand, de langdurigheidstoeslag, het werken met behoud van uitkering, de sollicitatieplicht en de begeleiding van de sociale dienst. Volgens SP Tweede Kamerlid Sadet Karabulut krijgt de SP dagelijks mails van mensen die problemen hebben met de sociale dienst. 'Zij krijgen onvoldoende hulp bij de zoektocht naar werk of lopen vast in een bureaucratisch web van regels. Maatwerk en begeleiding worden niet altijd toegepast. Wij willen van de bijstandsgerechtigden zelf horen wat er beter zou kunnen en moeten voor eerlijk werk en inkomen.'
De resultaten van dit onderzoek onder bijstandsgerechtigden worden voorgelegd aan de regering en het parlement. Op deze manier brengen wij de dagelijkse praktijk van bijstandsgerechtigden in de politiek. Uit de resultaten zullen wij ook conclusies kunnen trekken hoe het anders en beter moet.
Herkent u zich in deze problematiek,wilt u eindelijk u hart kunnen luchten en/of wilt u bepaalde praktijken aan de kaak stellen? Klik dan hier voor de vragenlijst.

Lees verder
28 april 2013

SP stelt vragen over onrechtmatigheid Participatiecentrum

Kortgeleden is de sociale dienst van Walcheren door de rechter veroordeeld, omdat zij werklozen dwong tot onbetaalde arbeid. De Socialistische Partij vraagt nu of de gemeente Leiden niet dezelfde onrechtmatige dwang uitoefent in het Participatiecentrum. In dat centrum moeten werklozen zes weken lang zonder loon productiewerk leveren. “Precies de kritiek van de rechter dat er geen rekening gehouden wordt met opleiding en werkervaring geldt ook voor het Participatiecentrum. Daarom vragen wij ons af of het Participatiecentrum wel rechtmatig is,” aldus SP-raadslid Louk Rademaker. In zijn schriftelijke vragen aan het College bekritiseert hij ook het gebrek aan opleidingsmogelijkheden binnen het Reïntegratiebedrijf.

Lees verder
4 april 2013

Kinderen van de rekening

De straffen voor fraude met bijstandsuitkeringen zijn flink verzwaard door de landelijke politiek. Niet alleen zijn de boetes verhoogd, maar het wordt nu ook mogelijk om mensen, die meer dan eens in de fout gaan, al hun inkomen af te pakken voor de duur van drie maanden. Er is wel een voorbehoud: als er sprake is van mogelijke huisuitzetting of schrijnende situaties, kan de gemeente daar vanaf zien. De SP vindt het afpakken van ál het inkomen van iemand een belachelijke maatregel. SP-raadslid Julian van der Kraats: “Terwijl de witteboordencriminaliteit welig tiert, vindt de landelijke politiek het belangrijk om bijstandsfraude nog harder aan te pakken. Zelfs zo hard, dat het nu mogelijk wordt om mensen het te laten rooien met nul euro per maand. Daar los je helemaal niets mee op. Mensen moeten de boete toch wel betalen, om ze dan ook nog bewust de armoede in te drukken is niet beschaafd”.

Lees verder
14 februari 2013

Leids armoedebeleid versterkt: verhoging vergoedingen voor gehandicapten, ouderen en kinderen

Bij de voedselbank is er een enorme toename van het aantal clienten, een teken dat armoedebeleid meer dan ooit nodig is.Mede door de inzet van de SP is het armoedebeleid van Leiden versterkt. Afgelopen november heeft de raad op voorstel van de SP besloten om 2 euroton extra in armoedebeleid te steken. Dat geld wordt gebruikt om de vergoedingen voor chronisch zieken, gehandicapten en ouderen die in armoede leven te verhogen met 50 euro. De vergoeding voor schoolgaande kinderen wordt met 25 euro verhoogd.

Lees verder

Pagina's

U bent hier